Προσοχή στη ρύπανση!

0

«Στήνεται» νέο διαλυτήριο αυτοκινήτων απέναντι από τη ΣΕΚΑΠ δημιουργώντας άλλη μια πιθανή εστία περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αν δεν τηρηθούν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις και οι ανάλογοι έλεγχοι από τα αρμόδια όργανα.

Σε μια έκταση 9 στρεμμάτων που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Ξάνθης-Καβάλας, περίπου απέναντι από τη ΣΕΚΑΠ κατασκευάζονται οι απαραίτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και τοποθετείται ο αναγκαίος μηχανολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία εγκατάστασης για τη διάλυση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (διαλυτήριο).

Η διάλυση των αυτοκινήτων περιλαμβάνει την αφαίρεση των λιπαντικών ελαίων, των υγρών φρένων, των αντιψυκτικών, των  καυσίμων και των συσσωρευτών. Ακολουθεί η αφαίρεση των καταλυτών, των ελαστικών, των διαφόρων πλαστικών, των ταμπλώ, και των κρυστάλλων και ολοκληρώνεται με την αφαίρεση των κινητήρων, αξόνων, διαφορικών και λοιπών μηχανικών μερών. Στη συνέχεια το κουφάρι του αυτοκινήτου κόβεται και συμπιέζεται. Τα διάφορα υλικά που διαχωρίζονται κατά την παραπάνω διαδικασία φυλάσσονται προσωρινά, ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση ή την επικινδυνότητα τους σε στεγανά δοχεία ή σε κατάλληλα διαμορφωμένους και όπου απαιτείται σε στεγασμένους χώρους.

Από την παραπάνω δραστηριότητα δημιουργούνται υγρά και στερεά απόβλητα. Τα υγρά

απόβλητα οφείλονται σε διαρροές κατά την διαδικασία διάλυσης των αυτοκινήτων και

προέρχονται κυρίως από το τμήμα διάλυσης, το οποίο λειτουργεί σε στεγασμένο χώρο το

δάπεδο του οποίου κατασκευάζεται από αδιαπότιστο υλικό. Αυτά  μέσω καναλιών

οδηγούνται σε δεξαμενή καθίζησης και στη συνέχεια σε δεξαμενή διαχωρισμού της

ελαιώδους φάσης, τέλος μαζί με τα λύματα των χώρων υγιεινής συγκεντρώνονται σε

στεγανή δεξαμενή και από εκεί με βυτιοφόρο οχήματα μεταφέρονται στο σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον βιολογικό καθαρισμό, δηλαδή στη ΔΕΥΑΞ .

Όπως μας ενημερώνει ο κ. Παναγιώτης Κάρτης Γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑΞ, οι εταιρείες αυτού του αντικειμένου, υποχρεούνται να κάνουν αίτηση και να καταθέσουν μελέτη περιβαλλοντικών όρων και τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης που θα εγκατασταθεί η μονάδα. Στη συνέχεια κλιμάκιο της ΔΕΥΑΞ κάνει αυτοψία για να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αν ήδη λειτουργεί η επιχείρηση. Αν είναι ακόμη «στα χαρτιά»,  «καλή τη πίστη» όπως χαρακτηριστικά μας  λέει ο κ. Κάρτης: «δίνουμε τη βεβαίωση για τους περιβαλλοντικούς όρους και κάνουμε επανέλεγχο» και συνεχίζει: «τα λύματα που μπορεί να δεχθεί η ΔΕΥΑΞ πρέπει να είναι αστικού τύπου για να μπορεί να γίνει η επεξεργασία τους στον βιολογικό καθαρισμό. Σε περιπτώσεις όπως αυτή των βιομηχανικών λυμάτων, πρέπει να γίνεται προεπεξεργασία από την εταιρεία πριν τα παραλάβει η ΔΕΥΑΞ». Στην περίπτωση που κάποια εταιρεία αυτού του αντικειμένου, δεν τηρεί τις σύμφωνα με το νόμο υποχρεώσεις της, της υποβάλλεται πρόστιμο και διακόπτεται η απορρόφηση των λυμάτων της από την ΔΕΥΑΞ ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επανέλεγχος για τη διαπίστωση της σωστής και σύννομης λειτουργίας της μονάδας. Για τη συγκεκριμένη μονάδα που ετοιμάζεται, ο κ. Κάρτης μας δηλώνει ότι δεν έχει γίνει ακόμη κάποια αίτηση ή κατάθεση μελέτης και τοπογραφικού.

Τα δημιουργούμενα στερεά απόβλητα, όσα δηλαδή υλικά προκύπτουν κατά τη διάλυση των αυτοκινήτων, που προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στο σύνολό τους, διατίθενται στο ΧΥΤΑ.

Για την αξιοποίηση των υλικών που προκύπτουν από τη διάλυση των αυτοκινήτων, η επιχείρηση κάνει συμβάσεις με εταιρείες που ασχολούνται με την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών (μετάλλων, ορυκτελαίων, καταλυτών, ελαστικών, κ.τ.λ.) και τα μεταφέρει με ανάλογα διαμορφωμένα οχήματα στις εγκαταστάσεις των εταιρειών.

Η ύπαρξη αυτών των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη με τη χρήση των αυτοκινήτων να αυξάνεται σταθερά. Το θέμα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκύπτει όμως από την ύπαρξη ενός τέτοιου χώρου όπου φυλάσσονται σε μεγάλες ποσότητες επικίνδυνα για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία υλικά, πρέπει να υπόκεινται σε συνεχείς και αδιάλειπτους ελέγχους από τα αρμόδια όργανα που αδειοδοτούν την κατασκευή του. Η υπευθυνότητα των ιδιοκτητών μιας τέτοιας μονάδας δε μπορεί να θεωρείται δεδομένη όσο κι αν όλα συνηγορούν ότι η λειτουργία είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις, ενόψει των κινδύνων που ελλοχεύουν από την πιθανή παράλειψη των απαραίτητων ενεργειών.

Δυστυχώς έχουμε εικόνες στις παρυφές της πόλης από κουφάρια αυτοκινήτων στοιβαγμένα και παρατημένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να γνωρίζουμε, εκτός από την αισθητική αν χαλούν και κατά πόσο και την υγεία και το περιβάλλον μας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Οι γυναίκες της μειονότητας κοντά στην Καραχασάν

Συνεχίζει τις περιοδείες και τις επαφές με τους κατοίκους του νομού η υποψήφια υπερνομάρχη…