Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2006 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Βιστονίδας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Βιστονίδας

0

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον Δήμο Βιστονίδας η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Μ.Γιαννάκου που αφορά την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Ο Δήμος Βιστονίδας επιλέχθηκε μαζί με άλλους 14 Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα προκειμένου να λειτουργήσει στην περιοχή του(και συγκεκριμένα στον οικισμό του Σελίνου) ένα Κ.Π.Ε., ενισχύοντας έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία, την τουριστική κίνηση, την περιβαλλοντική ευαισθησία, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει και νέες θέσεις εργασίας.

Το πλαίσιο των υποδομών και το πεδίο δράσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στόχοι-Δράσεις-Συνεργασίες

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στοχεύουν στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτυχθούν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα-συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τι κάνουν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;

α) σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας μιας έως έξι ημερών για μαθητικές ομάδες σχολείων Α/θμίας και Β/θμιας Εκπ/σης, που τα επισκέπτονται

β) οργανώνουν και αναπτύσσουν περιφερειακά, εθνικά καν διεθνή θεματικά δίκτυα ΠΕ

γ) παράγουν εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους

μαθητές

δ) οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Δ/νσεων Εκπ/σης της εμβέλειας τους, ώστε να στηριχθεί τα έργο των εκπαιδευτικών στα σχολεία

ε) οργανώνουν και υλοποιούν ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με συμμετοχή εκπαιδευτικών, επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων που ασχολούνται με την διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης

στ) αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού

ζ) αναπτύσσουν συνεργασίες με την τοπική κοινωνία για Θέματα διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης ενημέρωσης, κατάρτισης (ημερίδες, σεμινάρια, έκδοση ενημερωτικού υλικού, προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δράσεις προστασίας περιβάλλοντος κλπ)

η) προωθούν την εκπαιδευτική έρευνα στους τομείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Εκπαίδευσης για την Λειφορία

Υποδομές- Εξοπλισμοί

Τα ΚΠΕ διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων βιολογίας και φυσικοχημείας, βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου, ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκθέσεων και προβολών, διοικητικής -υποστήριξης, αποθήκευσης υλικών, χώρων υγιεινής, ξενώνων φιλοξενίας, μαγειρείου και εστίασης και αύλειο χώρο. Οι χώροι αυτοί είναι εξοπλισμένοι με τον κατάλληλο εκπαιδευτικό, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό, εργαστηριακό, διοικητικό, τηλεπικοινωνιακό και. ξενοδοχειακό εξοπλισμό.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό τα θέματα επιλογής του (προσόντα, κριτήρια, διαδικασίες, όργανα) και τα θέματα των καθηκόντων του και της λειτουργίας του ΚΠΕ ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση 57905/Γ2/4-6-2002 και τις τροποποιήσεις αυτής.

Διοικητικό – Βοηθητικό Προσωπικό

Σε κάθε Κέντρο υπηρετεί διοικητικό προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη και βοηθητικό προσωπικό για καθαριότητα, φύλαξη, φιλοξενία κά, που διορίζεται ή αποσπάται με ευθύνη του συνεργαζομένου φορέα (Δήμος, ΕΙΝ ή άλλο) και μισθοδοτείται από αυτόν. Το προσωπικό αυτό εργάζεται και Σαββατοκύριακα ή απογεύματα όταν το απαιτεί η λειτουργία του ΚΠΕ.

Σύνδεση με την τοπική κοινωνία

Για την καλύτερη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνεργασιών που προαναφέρθηκαν, σε κάθε ΚΠΕ λειτουργεί Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ και στην οποίο συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ, ο Υπεύθυνος ΠΕ της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης, ο Υπεύθυνος ΠΕ της οικείας Δ/νσης Β/θμιας Εκ/σης, ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι επιστημονικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της περιοχής, εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων που μπορούν να εμπλακούν σε δράσεις του Κέντρου (π.χ. υπηρεσιών ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, Υπ. Εμπ. Ναυτιλίας, Υπ. Εσωτερικών, συλλόγων κλπ.), από 2 εκπρόσωποι του Δήμου, του ΕΙΝ ή άλλου συνεργαζόμενου φορέα (που ορίζομαι από το Δήμαρχο κ.ο.κ., ) δύο εκπρόσωποι της Νομαρχίας αρμόδιοι για θέματα παιδείας και περιβάλλοντος, εκπρόσωποι της τοπικής Ένωσης Γονέων, εκπρόσωποι μαθητικών κοινοτήτων κά.

Η επιτροπή που έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα σε σχέση με την ανάπτυξη των προγραμμάτων του ΚΠΕ, συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο προκειμένου να συζητηθεί το πρόγραμμα δράσης του και να αναπτυχθούν οι καλύτερες δυνατές επί μέρους συνεργασίες και προκειμένου να συζητηθεί ο απολογισμός των δραστηριοτήτων κάθε σχολικής χρονιάς,

«Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία που έχουμε πάρει»

Τον ενθουσιασμό του για τη δημιουργία Κ.Π.Ε. στο Δήμο Βιστονίδας, δεν έκρυψε ο Δήμαρχος κ. Β.Τσολακίδης μιλώντας στην εφημερίδα «Ε»:

«Η ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Δήμο μας είναι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή πρωτοβουλία που έχουμε πάρει ως Δημοτική Αρχή. Μετά από πολυετή προσπάθεια, ένα όραμά μας γίνεται πραγματικότητα.

Το Κ.Π.Ε. θα δώσει μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στον Δήμο και πολύ περισσότερο στην περιοχή του Σελίνου που αργοσβήνει. Κάθε χρόνο θα έρχονται χιλιάδες μαθητές, νέοι άνθρωποι απ’ όλη την Ελλάδα, κάτι που θα αποτελέσει μεγάλη διαφήμιση για την περιοχή μας, θα μας φέρει έσοδα, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ξάνθηςκ. Χρ. Πούλιος για τη μνήμη των Ελλήνων Μικρασιατών

Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χρ. Πούλιος συνοδευόμενος από τη σύζυγό του κ. Μπαλτά και α…