Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιπλέον 6.500 θέσεις απασχόλησης

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιπλέον 6.500 θέσεις απασχόλησης

0

Για μακροχρόνια ανέργους 55-67 ετών

Ανακοίνωση ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν οι αιτήσεις στη ΔΥΠΑ για τις επιπλέον 6.500 θέσεις του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, συνολικού προϋπολογισμού 123 εκ. ευρώ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόσληψη μακροχρόνια (12+ μήνες) ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 € μηνιαία.

Το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2017, αλλά μέχρι τον Ιούλιο του 2020 η κάλυψη ήταν αρκετά χαμηλή καθώς οι προσλήψεις δεν ξεπερνούσαν τις 1.500. Το πρόγραμμα ενισχύθηκε και βελτιώθηκε τον Ιούλιο του 2022 και έκτοτε καλύφθηκε το σύνολο των 8.500 θέσεων. Με την αύξηση των 6.500 θέσεων, το βελτιωμένο πρόγραμμα θα έχει προσφέρει συνολικά 15.000 θέσεις.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι έχει ενταχθεί πλήθος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κ.λπ.) και Δημοτικές Επιχειρήσεις, στο σύνολο της επικράτειας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

 

Έως 30/9 οι αιτήσεις για 1.190 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

 

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 1.190 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης σε Στρατό, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μέσω τριών προκηρύξεων που εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα γίνει πρόσληψη 1.190 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) σε Στρατό, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη. Ειδικότερα, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη οι θέσεις κατανέμονται στις Ένοπλες Δυνάμεις ως εξής:

 

755 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στον Στρατό Ξηράς (Όπλα – Σώματα και Ειδικές Δυνάμεις),

200 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) και

235 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΝ).

 

Οι ανακατατασσόμενοι οπλίτες και επανακατατασσόμενοι έφεδροι δύναται να υπηρετήσουν και εκτός Πολεμικών Πλοίων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, στις οποίες εδρεύουν Μονάδες- Υπηρεσίες του ΠΝ με αυξημένες υπηρεσιακές / επιχειρησιακές ανάγκες σε κατώτερο στρατιωτικό προσωπικό. Ειδικότερα, οι νεοεισερχόμενοι Οπλίτες Βραχείες Ανακατάταξης (ΟΒΑ) θα τοποθετηθούν σε Πολεμικά Πλοία και Μονάδες- Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού που εδρεύουν στη νησιωτική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κρήτης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά τους έως την 30 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Ξεκινούν την Πέμπτη 22/9 οι αιτήσεις για τις 3.720 προσλήψεις στην Υγεία

 

Ξεκινά την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2022  του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 60/31.08.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Η κατανομή των θέσεων

 

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τετρακόσιες ενενήντα τρεις (493) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα τρεις (2.253) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) εννιακόσιες εβδομήντα τέσσερις (974) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

 

Πάνω από 1.000 μόνιμες θέσεις σε δήμους – υπουργεία με γραπτό διαγωνισμό

 

Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση της προκήρυξης που αφορά στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Δημοσίου. Η προκήρυξη -1.000 και πλέον μόνιμων θέσεων- θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  εντός του Οκτωβρίου. Θα περιλαμβάνει ειδικότητες, φορείς πρόσληψης, ομάδες μαθημάτων, εξεταστέα ύλη.

Ο χρόνος προετοιμασίας θα είναι επαρκής για τους υποψηφίους. Μπορεί η προκήρυξη να εκδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου, ωστόσο οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν τον προσεχή Μάρτιο.

Με το νέο διαγωνισμό θα καλυφθούν ανάγκες σε: δήμους, περιφέρειες, υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές. Οι μεγάλες ειδικότητες που εμπεριέχονται στο κείμενο της προκήρυξης (αναμένεται να) είναι: διοικητικοί (όλες οι εξειδικεύσεις για ΠΕ, ΤΕ), μηχανικοί (ΠΕ, ΤΕ), τεχνικοί (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), πτυχιούχοι Πληροφορικής (ΠΕ), βιοτεχνικοί (ΠΕ), βιολόγοι (ΠΕ), χημικοί (ΠΕ), γραμματείς (ΔΕ), οδηγοί (ΔΕ), χειριστές μηχανημάτων έργου (ΔΕ).

Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά πτυχιούχους πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και αποφοίτους ΙΕΚ και Λυκείων (όλων των τύπων). Θα διενεργείται κάθε δύο χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα δεν θα γίνονται μόνιμες προσλήψεις για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Όσοι δεν συμμετάσχουν στις επικείμενες εξετάσεις θα πρέπει να περιμένουν την επόμενη ευκαιρία τους το 2024.

 

 

Mέσω ΑΣΕΠ θα προσληφθούν μόνιμοι υπάλληλοι στα ΚΕΠ

 

Νέο «κύμα» προσλήψεων προανήγγειλε  Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος για τα ΚΕΠ. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να εξορθολογιστούν και παρωχημένες διαδικασίες παλιές, ή έκτακτες και να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα του συστήματος των ΚΕΠ. Οι νέες προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο της προσθήκης νέων υποθέσεων στα ΚΕΠ. Η τελευταία προκήρυξη για τα ΚΕΠ ήταν αρκετούς μήνες πριν και αφορούσε στην πρόσληψη 144 μονίμων υπαλλήλων.

Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν ξεκαθάρισε αν για τις θέσεις αυτές θα βγει ξεχωριστή προκήρυξη τύπου «Κ» ή αν θα περιλαμβάνονται στον Πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ που θα διεξαχθεί το 2023.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στο +101% το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Ξάνθης

Αυξητικές τάσεις (+52%) παρατηρήθηκαν και στην Αλεξανδρούπολη   Ανακοινώθηκαν τα αποτ…