Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εννέα προσλήψεις στον ΣΔΑΝ Ξάνθης

Εννέα προσλήψεις στον ΣΔΑΝ Ξάνθης

0

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/05/2022-20/05/2022

Ο ΣΔΑΝ Ξάνθη ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

 

Αναλυτικά οι θέσεις

 

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρου) 8 μήνες 3
Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 6

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/05/2022-20/05/2022.

 

Έξι 8μηνες προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης

 

Για στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών

 

Εγκρίθηκε η πρόσληψη εξήντα δύο (62) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες σε  φορείς για  τη  στελέχωση  υπηρεσιών  που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών. Μεταξύ αυτών και στον δήμο Ξάνθης ο οπoίος θα προλάβει 6 άτομα.

Έξι εργάτες στον δήμο Αβδήρων

 

Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις

 

Με έξι εργάτες ενισχύεται ο Δήμος Αβδήρων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022.

 

Ειδικότητα Θέσεις
ΥΕ Εργατών 6

 

Προσόντα

Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980

Ηλικία 18 – 65

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας

Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Βεβαίωση ΟΑΕΔ.

Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

 

ΟΑΕΔ: Επίδομα εφάπαξ 300 ευρώ σε ανέργους

 

Ποιοι οι δικαιούχοι

 

Επίδομα εφάπαξ ύψους 300 ευρώ αναμένεται να δώσει ο ΟΑΕΔ σε ανέργους, οι οποίοι δεν δικαιούνται κάποια από τις παροχές του οργανισμού.

Το επίδομα προορίζεται κυρίως για τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 50 ετών που θα συναινέσουν να καταρτιστεί Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Ειδικότερα, θα εκδοθεί ΚΥΑ για το «Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης» για να ξεκινήσει η διαδικασία και στην συνέχεια μετά από πρόσκληση της ΔΥΠΑ θα συντάσσεται το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης σε κάθε άνεργο.

Στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας.

Περιλαμβάνει τις επιμέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως την κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία.

Καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία και συναποφασίζεται από αυτούς.

Με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης εξειδικεύεται κατά τρόπο δεσμευτικό η συνεργασία μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της ΔΥΠΑ και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά εργασίας.

Η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου ΔΥΠΑ γίνεται αφού ολοκληρωθεί η μετάπτωση σε αυτό των υφισταμένων Μητρώων Ανεργίας που τηρεί η ΔΥΠΑ.

 

ΕΠΟΠ: Στα χακί 1.639 ένστολοι (4 προκηρύξεις)

 

Η υποβολή αιτήσεων παρατείνεται έως την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

 

Στα χακί ετοιμάζονται να ντυθούν 1.639 ένστολοι, μέσα από τέσσερις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι διαγωνισμοί αφορούν τα σώματα: Πολεμικό Ναυτικό, Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατανομή

Η κατανομή των θέσεων ανά σώμα, έχει ως εξής:

1.030 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), στον Στρατό Ξηράς (ανδρών – γυναικών), για τις ειδικότητες των Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ) του Παραρτήματος «Α». (πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες)

308 Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ανδρών – γυναικών στο Πολεμικό Ναυτικό (πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ)

281 προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) στην Πολεμική Αεροπορία (ΕΔΩ ολόκληρο το ΦΕΚ)

20 άτομα Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), στο Κοινό Νομικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, για τις ειδικότητες του Παραρτήματος «Α». (πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε το ΦΕΚ)

Να σημειωθεί πως γίνονται αποδεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών στις βαθμίδες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν στην επιλογή κάποιων ειδικοτήτων, στις οποίες ζητούνται πρόσθετα προσόντα (π.χ γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένη γλώσσα πάνω από lower, άδειες εργασίας).

Προθεσμία

Σύμφωνα με νέα τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο αρμόδιος ΥΠΕΘΑ, κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση των αντίστοιχων προκηρύξεων, μέσω σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://epop.army.gr, https://epopnom.army.gr, https://epop.hellenicnavy.gr και  https://epop.haf.gr την προβλεπόμενη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», με μεταφόρτωσή τους (upload) σε ψηφιακή μορφή (pdf).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022.

 

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Πράσινο» φως σε 2.393 φωτιστικά σημεία του δήμου Μύκης

Υπεγράφη η σύμβαση αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού με λαμπτήρες led, με την εταιρεία “…