Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιχειρηματικότητα «Καπέλο» 4 λεπτών σε χάρτινα προϊόντα μιας χρήσης

«Καπέλο» 4 λεπτών σε χάρτινα προϊόντα μιας χρήσης

0

Ψηφίστηκε διάταξη που αφορά την εισφορά για την περιβαλλοντική προστασία

 

Περιβαλλοντικός τέλος προβλέπεται εφεξής για τη χρήση χάρτινων προϊόντων μιας χρήσης.

Η σχετική διάταξη, περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει πως χάρτινα προϊόντα μιας χρήσης, όπως κυπελάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους και δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση, θα επιβαρύνονται με εισφορά προστασίας περιβάλλοντος 4 λεπτών.

Το ποσό της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος θα πρέπει αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ και θα πρέπει να αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία πώλησης των προϊόντων σε εμφανές σημείο για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται σε εισφορά προστασίας περιβάλλοντος, με αναγραφή του ποσού της εισφοράς των 4 λεπτών.

Η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής:

Το Άρθρο 77: Με την προτεινόμενη παρ. 1 διευκρινίζεται ότι η εισφορά προστασίας περιβάλλοντος της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 καταλαμβάνει και το σύνολο συγκεκριμένων κατηγοριών χάρτινων προϊόντων μιας χρήσης. Με την παρ. 2 καταργούνται οι διατάξεις που σχετίζονται με την πρόβλεψη σήμανσης επί των ίδιων των προϊόντων.

Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α’ 200) προστίθεται νέα περ. η’:

«η) Η εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος της περ. α’ καταλαμβάνει και το σύνολο των ακόλουθων αντίστοιχων χάρτινων προϊόντων μιας χρήσης, ήτοι:

ηα) Κυπελλάκια για ποτά, συμπεριλαμβανομένων των καλυμμάτων και των καπακιών τους. ηβ) Περιέκτες τροφίμων, δηλαδή δοχεία όπως κουτιά, με ή χωρίς κάλυμμα, εντός των οποίων τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση είτε επί τόπου είτε εκτός του καταστήματος, συνήθως καταναλώνονται από το δοχείο και είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία, ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα, συμπεριλαμβανομένων των περιεκτών που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση, εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα.»

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επιχειρηματικότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης για 6+1 Τεχνικούς Συμβούλους

Προχωρά η διαδικασία για τα έξι μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, μεταξύ των οποίων και η Ανατολι…