Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία ΕΛΣΤΑΤ: Νέες προσλήψεις για την υλοποίηση της Απογραφής 2021

ΕΛΣΤΑΤ: Νέες προσλήψεις για την υλοποίηση της Απογραφής 2021

0

 

Προϋπόθεση πρόσληψης – Τι περιλαμβάνει το αντικείμενο πρόσληψης

 

Συνεργάτες οι οποίοι θα βοηθήσουν στην υλοποίηση της Απογραφής 2021 αναζητά η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα απασχοληθούν από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum-1.

Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών (έτη γέννησης από 1954-2003).

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

Προϋπόθεση πρόσληψης

Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ευχέρεια στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό (σταθερό ή φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ιδιωτικής χρήσεως) για την καταχώριση των στοιχείων που θα συλλέξουν με έντυπα ερωτηματολόγια και για την παρακολούθηση της πορείας της αυτοαπογραφής.

Η απογραφή θα διενεργηθεί με μικτό σύστημα, το οποίο προβλέπει τόσο την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, όσο και τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων από τους απογραφείς, μέσω τηλεφώνου ή με προσωπική συνέντευξη με κάποιο μέλος του νοικοκυριού, όπου δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή, λαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που θα ισχύουν.

Το αντικείμενο της απασχόλησής τους περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:

εκπαίδευση στη διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, παραλαβή του απογραφικού υλικού  (έντυπα ερωτηματολόγια και κατάλογος-πλαίσιο Ο-3) και εγκατάσταση στο Απογραφικό Τμήμα,

διανομή στα νοικοκυριά ενημερωτικού φυλλαδίου με τον «κωδικό απογραφής» για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών, σε όλες τις κατοικίες που περιλαμβάνονται στην κατάσταση Ο-3 και έλεγχος για τυχόν διαφυγές κατοικιών και ενημέρωση της κατάστασης Ο-3 όπου χρειαστεί,

παρακολούθηση της πορείας της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής στο Απογραφικό Τμήμα αρμοδιότητάς τους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και υποστήριξη των αυτοαπογραφόμενων με παροχή διευκρινήσεων και επίλυση αποριών,

πλήρης και ορθή συλλογή στοιχείων, μέσω της συμπλήρωσης έντυπων ερωτηματολογίων για τα  νοικοκυριά που δεν θα αυτοαπογραφούν, και καταχώριση, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών στο Απογραφικό Τμήμα ευθύνης τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ,

ολοκλήρωση του έργου στην περιοχή ευθύνης τους, συγκέντρωση, τακτοποίηση, συσκευασία και επιστροφή του έντυπου υλικού, συμπληρωμένου και μη, στον αρμόδιο Τομεάρχη, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Έως την Παρασκευή 3/9 οι αιτήσεις για τους 10 καθηγητές μουσικής στο Κέντρο Πολιτισμού του  Δήμου Ξάνθης

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης  ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη.

 

Αναλυτικά οι Θέσεις εργασίας :

(2 θέσεις) Καθηγητής πιάνου Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022

(1 θέση) Καθηγητής κιθάρας Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022

(1 θέση) Καθηγητής βιολιού Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022

(3 θέσεις) Καθηγητής θεωρητικών μαθημάτων Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022

(1 θέση) Καθηγητής πνευστών Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022

(1 θέση) Καθηγητής βυζαντινής μουσικής Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022

(1 θέση) Καθηγητής μονωδίας Από 01.10.2021 έως τις 30.06.2022

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 25.08.2021 έως και 03.09.2021 τις ώρες 08:00 έως 14:00.

 

 

Έναν δικηγόρο θα προσλάβει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Υποβάλλονται αιτήσεις.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%9E%CE%A57%CE%9B%CE%92-5%CE%970?inline=true

 

Παράταση έως 19 Σεπτεμβρίου για 1.180 οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης

 

Παράταση πήραν οι τρεις προκηρύξεις των Ενόπλων Δυνάμεων για συνολικά 1.180 Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ).

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη μετάδοση του κορονοϊού καθώς και λόγω της κατάστασης που έχει προκύψει από τις πυρκαγιές η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων παρατείνεται έως 19 Σεπτεμβρίου 2021.Πιο συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 779 Οπλίτες στον Στρατό Ξηράς, 200 στο Πολεμικό Ναυτικό και 201 στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.

Προσόντα και κριτήρια

Για τους εφέδρους θα πρέπει να µην έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, λόγω εκπλήρωσης ενόπλως των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο ) έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας (δηλ. γεννηµένοι από 1-1-1994 και µεταγενέστερα), κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 µ.). Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα µε απευθείας κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ως άνω αδικήµατα. Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία. 9. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

67 νέα κρούσματα στην Ξάνθη

337 συνολικά στην ΑΜΘ. Πάνω από 80 τα κρούσματα σε Δράμα και Έβρο   Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε…