Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Επτά προσλήψεις για την πυρασφάλεια του Δήμου Τοπείρου

Επτά προσλήψεις για την πυρασφάλεια του Δήμου Τοπείρου

0
dimarxio_topeirou-empros

Με τρίμηνες συμβάσεις

 

Αιτήσεις έως σήμερα

 

 

Ο δήμος Τοπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα επτά ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας και πολιτικής προστασίας προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου για την πυρασφάλεια ως εξής :

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Εργατών 4
ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου (JCB) 1
ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργου (GRADER) 1
ΔΕ Οδηγών Οχημάτων Γ’Κατηγορίας 1

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν με τα

συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail : elpidamichalakidou@gmail.com εντός

προθεσμίας πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από :

Πέμπτη 22-07-2021 έως Τετάρτη 28-07-2021. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής με

τον προαναφερόμενο τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν αίτηση με τα

συννημένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικ/κών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου

Δυναμικού του Δήμου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης Τ.Κ. 67200 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Άνοιξαν οι αιτήσεις για 6 προσλήψεις στον βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ

Ανοικτές έως 4 Αυγούστου οι αιτήσεις

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 26 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά 121 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών του ΟΑΕΔ. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Τετάρτη 4 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι στον βρεφονηπιακό του ΟΑΕΔ Ξάνθης θα προληφθούν 6 άτομα.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr  →  Εργασία και ασφάλιση  →  Απασχόληση στο δημόσιο τομέα  →  Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ.

 

Ειδικότητες

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας

ΔΕ Μαγείρων

ΕΛΣΤΑΤ: Προσλήψεις τομεαρχών στους δήμους Αβδήρων και Τοπείρου

 

 

Για απογραφές κτιρίων και πληθυσμού κατοικιών

Δικαίωμα αίτησης & για δημοσίους υπαλλήλους

Σε προσλήψεις τομεαρχών για τις γενικές απογραφές κτιρίων και πληθυσμού κατοικιών έτους 2021 σε 88 δήμους της χώρας, προχωράει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι, λόγω μη διαθεσιμότητας Τομεαρχών (μη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μη υποβολής επαρκούς αριθμού αιτήσεων) σε ορισμένους δήμους της Χώρας, σε συνέχεια της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο  Μητρώο Τομεαρχών των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών με αριθμό ΓΠ–230/23.06.2021 θα προβεί, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω Πρόσκληση, σε επανενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τους συγκεκριμένους  Δήμους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 15η ώρα της 26ης Ιουλίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 1ης Αυγούστου 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι  τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Οι  υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων  από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της  ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021.

9.000 προσλήψεις στην καθαριότητα 320 δήμων

Με περίπου 9.000 καθαρίστριες ενισχύονται 320 δήμοι σε όλη τη χώρα για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των ΔΙΕΚ και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση των προκηρύξεων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην απόφαση καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

Εμπειρία

Πολυτεκνική – Τριτεκνική ιδιότητα

Ανήλικα τέκνα

Μονογονεϊκή ιδιότητα

Αναπηρία

Ειδική πριμοδότηση ηλικίας

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για ολόκληρη την επόμενη σχολική χρονιά 2021 – 2022.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει από τους δήμους οι οποίοι θα εκδώσουν τις προκηρύξεις με την έγκριση του ΑΣΕΠ.

 

 

pyrosvestes

150 προσλήψεις στην Πυροσβεστική

 

Το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε την πρόσληψη 150 ιδιωτών στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μέσω του διαγωνισμού επιλέγεται προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) θέσεις και κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία: Πληροφορικής και Επικοινωνιών 38 θέσεις, Μηχανικών (14 πολιτικοί μηχανικοί,15 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και 14 μηχανολόγοι μηχανικοί) 43 θέσεις, Μετεωρολογίας 19 θέσεις, Νομικής 18 θέσεις, Οικονομικών 32 θέσεις.

Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος/πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτή και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από τη Δευτέρα 23/08/2021 και από ώρα 08:00΄ έως και την Τρίτη 07/09/2021, έως ώρα 14:00΄, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τα μέτρα για την επιστροφή στη δια ζώσης διδασκαλία των ΑΕΙ

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για εκπαιδευτική διαδικασία, εκδηλώσεις, εστίες και κυλικεία ανα…