Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 1 εποχική πρόσληψη στο δήμο Τοπείρου

1 εποχική πρόσληψη στο δήμο Τοπείρου

0
dimarxio_topeirou-empros

Έως σήμερα η υποβολή των αιτήσεων

 

Την πρόσληψη προσωπικού (2) δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός (1) ατόμου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Οικονομικής Υπηρεσίας ως εξής :

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 Δύο (2) μήνες

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία τριών ( 3 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Δευτέρα 28-09-2020 έως Τετάρτη 30-09-2020 στoν αρμόδιo υπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παράταση 2 μηνών για τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν λόγω κορωνοϊού

 

Πώς, πότε και σε ποιους θα καταβληθεί η 2μηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο

Στο πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας και την άμεση και αποτελεσματική ανακούφιση των ανέργων, αποφασίστηκε η δίμηνη παράταση καταβολής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, σε όσους επιδοτούμενους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Ιουνίου, του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2020, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 37453/963/2020 (ΦΕΚ B’ 4172/28.09.2020).

Η καταβολή θα ολοκληρωθεί αυτόματα, μέσω απευθείας κατάθεσης του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία ενέργεια, όπως αίτηση, προσκόμιση δικαιολογητικών, κ.λπ. και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

 

Όσον αφορά σε ποιους και πότε θα καταβληθεί η παράταση επιδόματος:

  • Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Ιουνίου ή του Ιουλίου, η εφάπαξ καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στην δίμηνη παράταση θα ξεκινήσει από την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα που ακολουθεί.
  • Για όσους ανέργους έληξε η επιδότησή τους εντός του Αυγούστου, η καταβολή του πρώτου επιπλέον μήνα επιδότησης θα ξεκινήσει από την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα που ακολουθεί, ενώ ο δεύτερος επιπλέον μήνας επιδότησης θα καταβληθεί εντός του Οκτωβρίου.

Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται πως δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από τις προηγούμενες παρατάσεις του πρώτου 5μηνου του 2020. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα μετά τη λήξη της επιδότησής τους θα λάβουν μειωμένο ποσό, αναλογικά με το διάστημα που απώλεσαν το δικαίωμα επιδότησης.

ierospoudastirio2

Θέση αναπληρωτή εκπαιδευτικού τουρκικής φιλολογίας στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης

 

Την πρόσληψη αναπληρωτή εκπαιδευτικού τουρκικής φιλολογίας στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης πρόσληψης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ Τουρκικής Φιλολογίας έχουν Έλληνες πολίτες που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης, με εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, της Ξάνθης ή/και Κομοτηνής, υπό προϋποθέσεις.

 

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα είναι: Πτυχίο Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών με κατεύθυνση Τουρκικών Σπουδών ή

  • πτυχίο Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ειδίκευση Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή
  • πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο με τα ανωτέρω, ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητο το Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου.

Οι σχετικές αιτήσεις θα υποβληθούν στο Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είτε αυτοπρόσωπα είτε με ταχυδρομική αποστολή έως και τρεις εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού.

«Ναι» από Ε.Ε. στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων

Σύμφωνη η Κομισιόν με το ελληνικό σχέδιο επιχορηγήσεων 1,5 δισ. για ρευστότητα

 

Η Κομισιόν ενέκρινε χθες το ελληνικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ υπό μορφή κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Η προχθεσινή απόφαση βασίζεται στο Προσωρινό Πλαίσιο που υιοθέτησε η Κομισιόν την άνοιξη, επιτρέποντας κατ’ εξαίρεση την παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις, που απασχολούν κάτω από 50 εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Το ελληνικό πρόγραμμα καλύπτει τις παρακάτω 12 ελληνικές γεωγραφικές περιοχές: Αττική, Κεντρική Ελλάδα, Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία.

Η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για κεφάλαιο κίνησης ως ποσοστό των δαπανών που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι το 2019. Το μέγιστο ποσοστό των επιδοτούμενων δαπανών της εταιρείας είναι 50%.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μια ξαφνική έλλειψη ρευστότητας λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

«Πρεμιέρα» αύριο για τις 100.000 προσλήψεις με επιδότηση

Οδηγίες για τις αιτήσεις, ποιοι αποκλείονται

 

Ξεχωριστή αίτηση για κάθε εργαζόμενο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις για την πρόσληψη εργαζομένων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας που ξεκινάει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του εργαζομένου δεν θα πρέπει να εργάζεται τον προηγούμενο μήνα πρόσληψης ενώ θα μπορεί να εργαστεί και εξ αποστάσεως.

Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18/9/2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυνητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Με κοινωνικό πρόσωπο το «Εξοικονομώ 2021»

100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτε…