Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πόσους «σταυρώνουμε» στις εκλογές της 26ης Μαΐου

Πόσους «σταυρώνουμε» στις εκλογές της 26ης Μαΐου

0

Μέχρι 4 σταυροί προτίμησης στα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών – Από 1 έως και 3 σταυρούς για την Π.Ε. Ξάνθης στις Περιφερειακές εκλογές

 

Σταυροδοσία στους δήμους της Ξάνθης με παραδείγματα

 

Εκδόθηκε την Τρίτη 14 Μαΐου η διευκρινιστική εγκύκλιος με την ένδειξη «Εκλογικό Κατεπείγον» που προβλέπει όλα τα διαδικαστικά των εκλογών. Σ’ ότι αφορά το μείζον ζήτημα της σταυροδοσίας αποσαφηνίζονται τα εξής:

Μέχρι 4 σταυροί προτίμησης στα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης. Στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος πρέπει να ενημερώνει τους εκλογείς ότι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο δίπλα στο όνομα του καθενός σταυρό προτίμησης. Συνεπώς στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης. Σε περίπτωση όμως που τεθούν από εκλογέα περισσότεροι από τέσσερις σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Από 1 έως και 3 σταυρούς για την Π.Ε. Ξάνθης στις Περιφερειακές εκλογές καθώς εκλέγει 9 περιφερειακούς συμβούλους

Στις εκλογές για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος πρέπει να ενημερώνει τους εκλογείς ότι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ:

α) ενός (1) υποψηφίου σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν έως τρεις (3) περιφερειακούς συμβούλους,

β) ενός (1) ή δύο (2) υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από τέσσερις (4) έως επτά (7) περιφερειακούς συμβούλους,

γ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν από οκτώ (8) έως και δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους και

δ) ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) ή τεσσάρων (4) υποψηφίων σε εκλογικές περιφέρειες που εκλέγουν περισσότερους από δώδεκα (12) περιφερειακούς συμβούλους.

Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόμενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Για τον υποψήφιο περιφερειάρχη δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης. Αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν. 3852/2010, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Να σημειώσουμε ότι η Π.Ε. Ξάνθης εκλέγει 9 περιφερειακούς συμβούλους. Αυτό σημαίνει ότι ο εκλογέας θα μπορεί να βάζει έως 3 σταυρούς στους υποψήφιους της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Σταυροδοσία στους δήμους της Ξάνθης

 Έως 3 σταυρούς στους υποψηφίους του δήμου Μύκης  – Το ίδιο και στον δήμο Τοπείρου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

α) σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, υπέρ ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων, δηλαδή μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. Σ. αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι δήμοι Τοπείρου και Μύκης καθώς δεν προήλθαν από συνενώσεις καποδιστριακών δήμων.

 

1+1 «σταυρώνει» η Σταυρούπολη

β) σε δήμους που αποτελούνται από μονοεδρικές, διεδρικές ή τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες, υπέρ ενός (1) υποψηφίου της περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι και υπέρ ενός (1) υποψήφιου όλων των άλλων εκλογικών περιφερειών. Σ’ αυτή την περίπτωση ανήκουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης (2 έδρες). Για παράδειγμα οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης  θα μπορούν να βάλουν 1 σταυρό σ’ έναν από τους δύο υποψηφίους από την Σταυρούπολη και 1 σταυρό σε υποψήφιο από την Ξάνθη.

Σε Ξάνθη και Άβδηρα σταυρώνουμε 3+1

γ) σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες των τριών εκλογικές περιφέρειες, υπέρ ενός (1) ή δύο (2) ή τριών (3) υποψηφίων της περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι ή/και υπέρ ενός (1) υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Ξάνθης, οι οποίοι και θα βάλουν έως  και 3 σταυρούς σε αντίστοιχους υποψηφίους της Ξάνθης και σε 1 υποψήφιο της Σταυρούπολης.  Ομοίως και οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους των Αβδήρων . Παράδειγμα: Εγγεγραμμένος στους κατάλογους της δημοτικής Ενότητας  Αβδήρων θα έχει την δυνατότητα να βάλει σταυρό έως και σε τρεις υποψηφίους από τη δημοτική ενότητα Αβδήρων και 1 από την δημοτική ενότητας Βιστονίδας ή Σελέρου.

Έως και 2 σταυρούς για τα τοπικά συμβούλια κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων

Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας στις κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή, επταμελή, ενδεκαμελή ή δεκαπενταμελή Συμβούλια.

Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου.

Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης,

είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Εξαιρούνται τα ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων

συμβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου, ψηφοδέλτιο το οποίο

δεν φέρει κανέναν σταυρό ή φέρει περισσότερους του ενός (1) σταυρούς, θεωρείται άκυρο.

Για τον υποψήφιο δήμαρχο, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και, αν σημειωθεί, δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Την 2η Κυριακή δεν απαιτείται σταυρός

Σε όσες περιπτώσεις επαναληφθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 33, δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros. gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Γ. Βαρουφάκης: Στον αγώνα των επόμενων εβδομάδων ριχνόμαστε από σήμερα με χαμόγελο και πείσμα

«Πόρτα-πόρτα από απόψε. Γειτονιά-γειτονιά. Πλατεία-πλατεία!» ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25-Συμμα…