Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 20 προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

20 προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

0
dimarxio avdiron

Εργατικό και τεχνικό προσωπικό με 2μηνη σύμβαση

Ο δήμος Αβήρων θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2019, συνολικού

αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις

εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και

αριθμό ημερομισθίων

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Απρίλιο και

Μάιο ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 10 10 (Για τον μήνα Απρίλιο)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 10 10(Για τον μήνα Μάιο)
ΣΥΝΟΛΟ 20  

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν (ακολουθεί υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου

Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο γραφείο προσωπικού.

 

5 μόνιμες προσλήψεις για το νοσοκομείο Ξάνθης

 

28 θέσεις σ’ όλα τα νοσοκομεία της ΑΜΘ περιλαμβάνει η προκήρυξη 2Κ/2019

 

Μόνιμες θέσεις εργασίας στα Νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιλαμβάνει η προκήρυξη 2Κ/2019 που δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο, ορίζοντας με σαφήνεια ειδικότητες, κριτήρια και ημερομηνίες έναρξης αιτήσεων. Ειδικότερα προκηρύχτηκαν 1.115 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας όλης της χώρας.

Αναλυτικά:

Για το Νοσοκομείο Κομοτηνής: προκηρύχτηκαν τρεις θέσεις εργασίας, 1 ΤΕ Νοσηλευτριών, 1 ΔΕ Βοηθών νοσηλευτικής και 2 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών.

Για το Νοσοκομείο Δράμας: προκηρύχτηκαν οι παρακάτω θέσεις εργασίας, 1 ΠΕ διοικητικού οικονομικού, 1 ΠΕ φαρμακοποιών, 1 ΔΕ βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, 2 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών.

Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Έβρου: προκηρύχτηκαν οι παρακάτω θέσεις εργασίας, 1 ΠΕ διοικητικού οικονομικού, 1 ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων (νοσοκομείο Διδυμοτείχου), 1 ΤΕ ιατρικών εργαστηρίων, 2 ΤΕ νοσηλευτικής, 1 ΔΕ νοσηλευτικής, 1 ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων (Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης), 1 ΔΕ χειριστών εμφανιστών (νοσοκομείο Διδυμοτείχου), 1 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών.

Για το Νοσοκομείο Ξάνθης: προκηρύχτηκαν οι παρακάτω θέσεις εργασίας, 1 ΤΕ πληροφορικής, 1 ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων (Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης), 1 ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων (Κέντρο Υγείας Εχίνου), 2 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών.

Για το Νοσοκομείο Καβάλας: προκηρύχτηκαν οι παρακάτω θέσεις εργασίας, 1 ΔΕ βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων (Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης), 1 ΔΕ Νοσηλευτικής, 1 ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων (Κέντρο Υγείας Πρίνου Θάσος), 1 ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην διαδικασία έχει ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 9 Απριλίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 24 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Μαΐου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Λόγω του ότι αναμένεται προσέλευση μεγάλου αριθμού υποψηφίων, επελέγη η τακτική των δύο προθεσμιών: Μία για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και άλλη για την κατηγορία ΥΕ.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

 

Ειδικότητα Θέσεις
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΙΝΟΥ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2

 

Έρχονται 1.000 προσλήψεις σε Πυροσβεστική, ΤτΕ και Βουλή

Σχεδόν 1.000 θέσεις εργασίας, με το μεγαλύτερο ποσοστό των προσλήψεων να αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα, ανοίγουν στο άμεσο διάστημα. Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανακοίνωσε ότι η αρμόδια υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος υπέγραψαν την εγκριτική απόφαση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την πρόσληψη – κατάταξη 876 Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης.

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρει ότι είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και ότι οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα.

60 προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Χθες Τρίτη 2 Απριλίου, ξεκινά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συλλογής δικαιολογητικών για 60 μόνιμες θέσεις στην ΤτΕ.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα επιλεγούν με γραπτό διαγωνισμό, με ερωτήματα πολλαπλών επιλογών (multiple choice), που θα γίνει μετά τον Σεπτέμβριο.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14:00 της 17ης Απριλίου.

Όσοι επιλέξουν να στείλουν εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς (διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 1Γ/2019, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510) έχουν διορία μέχρι τις 22 Απριλίου.

Προσλήψεις και στη Βουλή, μέσω ΑΣΕΠ

Η προκήρυξη 1Κ/2019 που εκδόθηκε αφορά σε 12 προσλήψεις τακτικού προσωπικού και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, στη Βουλή.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι 8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδων Βιβλιοθηκονόμων, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Οικονομικού και Πληροφορικής και τέσσερις θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδων Βιβλιοθηκονόμων, Οικονομικού και Στενογράφων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» στην ιστοσελίδα www.asep.gr.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει τη Δευτέρα 8 Απριλίου και λήγει την Τρίτη 23 Απριλίου στις 14:00.

 

dimosioi ypalliloi-empros

 

Δημόσιο: 17.040 προσλήψεις το 2019

 

Σε ποιους τομείς οι νέες θέσεις

 

Σε προσλήψεις 17.040 δημοσίων υπαλλήλων θα προχωρήσει η κυβέρνηση το 2019 μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ,

Ειδικότερα oi 17.040 προσλήψεις που κατανέμονται:

— 9.040 μόνιμες προσλήψεις βάσει της εφαρμογή του κανόνα 1:1 (μια πρόσληψη για κάθε αποχώρηση), προκειμένου να καλυφθούν οι 9.040 αποχωρήσεις που έγιναν το 2019 από τον δημόσιο τομέα. Κύριο βάρος όπως είπε θα δοθεί στην υγεία (1.000 γιατροί  και 1.500 νοσηλευτές και βοηθητικό προσωπικό), την παιδεία, αλλά και σε μια σειρά υπηρεσίες του δημοσίου που υπάρχουν κενά (ψηφιακές υπηρεσίες, επιστημονικό δυναμικό κ.α).

— 3.200 μόνιμες προσλήψεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», όπου ήδη βγήκε και νέα εγκύκλιος σχετικά με την προκήρυξη.

 

— 4.500 μόνιμες προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή. Μάλιστα η κ. Ξενογιαννακοπούλου, εξήγγειλε ότι  υπεγράφη η σχετική πράξη του υπουργικού συμβουλίου προκειμένου να προχωρήσει η σχετική προκήρυξη.

Επιπλέον η κ. Ξενογιαννακοπούλου επιτέθηκε στη ΝΔ και την κατήγγειλε ότι εμπαίζει τους εργαζομένους όταν υπόσχεται ότι θα καλύψει «κενά» σε υγεία και παιδεία, αφού όπως είπε η εφαρμογή του κανόνα 1:5 που έχει εξαγγείλει ότι θα εφαρμόσει θα οδηγήσει το 2019 μόλις σε 1.800 προσλήψεις που όπως είπε φτάνουν για να καλύψουν μετά βίας τις θέσεις στις «ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, το διπλωματικό σώμα και τις θέσεις που προκύπτουν από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης».

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δέκα τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

124 συνολικά στην ΑΜΘ   Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 20 Μαΐου ότι τα νέα εργαστηρι…