Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απασχόληση 10 προσλήψεις στα Κέντρα Υγείας & Περιφερειακά Ιατρεία της Π.Ε. Ξάνθης

10 προσλήψεις στα Κέντρα Υγείας & Περιφερειακά Ιατρεία της Π.Ε. Ξάνθης

0

Προσλήψεις 118 ατόμων στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης

 

 

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 118 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.) στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας- Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Ο χρόνος απασχόλησης ορίζεται σε 25 ώρες εβδομαδιαίως.

Αναλυτικά οι προσλήψεις για την Π. Ε. Ξάνθης

 

 

Φορέας Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Θέσεις
Κ.Υ. Ξάνθης Δ. Ξάνθης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Κ.Υ. Σταυρούπολης & Περιφερειακά Ιατρεία Δ. Τοπείρου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3
Κ.Υ. Αβδήρων & Περιφερειακά Ιατρεία Δ. Αβδήρων & Δ. Τοπείρου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3
Κ.Υ. Εχίνου & Περιφερειακά Ιατρεία Δ. Μύκης & Δ. Αβδήρων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3

 

2 θέσεις στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Ξάνθης

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 05-10-2018 έως και 15-10-2018

 

13 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνική Πρόνοιας ΑΜ – Θ

 

 

Από το Κέντρο Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που εδρεύει στην Καβάλα ανακοινώθηκε η πρόληψη 13 ατόμων με σύμβαση μίσθωση έργου διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες για την κάλυψη αναγκών του.

Στην Ξάνθη θα προσληφθούν 2 άτομα στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης

 

Αναλυτικά οι θέσεις για την Ξάνθη

Ειδικότητα Θέσεις
ΠΕ Μουσικός με εξειδίκευση στην Μουσικοθεραπεία 1
ΔΕ Κηροπλάστης 1

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Διοικητικού, Τέρμα Ιοκάστης, Τ.Κ. 654 04, Καβάλα, (υπόψη κ.κ. Μάτσικα Νικολάου ή Παπαδοπούλου Μαρίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2510 241913 & 2510 241990.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-10-2018 έως και 15-10-2018

 

Τα 4 νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που θα «τρέξουν» έως το τέλος του 2018

 

Θα αφορούν συνολικά 21.500 ανέργους

 

 

Μέχρι το τέλος του έτους από τον ΟΑΕΔ πρόκειται να προκηρυχθούν τέσσερα νέα προγράμματα για συνολικά 21.500 ανέργους.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι μεταξύ των 11 προγραμμάτων που ανακοίνωσε προ ημερών η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου πως θα προκηρυχθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2019.

Τα προγράμματα αυτά του Οργανισμού θα είναι συνολικού προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ και θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιδότηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι 10.000 άνεργοι απόφοιτοι υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής, ενώ η επιδότηση θα είναι για 12 μήνες, καλύπτοντας το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Μάλιστα, θα ανέρχεται έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου, μέχρι 700 ευρώ για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου και μέχρι 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Μέσα στον Οκτώβριο πρόκειται να προκηρυχθεί και το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22 έως 29 ετών, σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Το ειδικό αυτό πρόγραμμα θα διαρκέσει 12 μήνες, ενώ έχουν καθοριστεί και οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές για τους συμμετέχοντες σε αυτό. Έτσι, για τους πτυχιούχους ΑΕΙ η μηνιαία αμοιβή ορίζεται έως τα 1.040 ευρώ και για τους πτυχιούχους ΤΕΙ έως τα 990 ευρώ. Στην περίπτωση δε που οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, τότε στις αμοιβές προστίθενται 50 ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 αναμένεται να προκηρυχθούν άλλα δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ για συνολικά 6.000 ωφελουμένους, ηλικίας έως 29 ετών.

 

Τα πέντε προγράμματα για νέους επιστήμονες

 

 1. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.
 • Ωφελούμενοι:5.500
 • Προϋπολογισμός: 90.000.000€
 • Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018
 • Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:
 1. την άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο επιστημονικό τους αντικείμενο,
 2. την θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου μέσω συγκεκριμένων project που εκτελεί υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό και
 3. την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικία σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας.
 • Η διάρκεια του πρόγραμμα είναι 12 μήνες.
 • Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται:
 1. για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ
 2. για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ
 3. για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

16.000  Νέοι ωφελούμενοι από την νέα γενιά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

Προϋπολογισμός: 90.000.000

 

 1. Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης 24-29
 • Ωφελούμενοι: 3.000
 • Προγραμματισμός: Τέλη 2018
 • Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού.
 • Ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης και του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας.

 

 1. Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους ηλικίας 18-29 (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση), στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης, κυκλική οικονομία
 • Ωφελούμενοι: 10.0000
 • Προγραμματισμός: Αρχές 2019
 • Η δράση αφορά άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας – γέφυρες ανάμεσα σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός με την αγροδιατροφή.

 

 1. Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29)
 • Ωφελούμενοι: 3.000
 • Προγραμματισμός: τέλη 2018
 • Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών.
 • Δημιουργεί νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων.
 • Ενδεικτικές ειδικότητες:

○  διαχείριση κοινωνικών δικτύων,

○  marketing πολιτιστικών οργανισμών,

○  διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών,

○  συμβουλευτική τρίτης ηλικίας,

○  αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

 

 1. Πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας
 • Ωφελούμενοι: 10.000
 • Προϋπολογισμός: 112.000.000€
 • Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018
 • Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό.
 • Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητα των επιχειρήσεων και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία.
 • Η επιδότηση θα είναι 12μήνη και θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται:

○  έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1600 ευρώ)

○  έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1400 ευρώ)

○  έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1200 ευρώ).

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Απασχόληση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

214 τα νέα κρούσματα στην Ξάνθη

Ελεγχόμενη η θετικότητα στα test της προηγούμενος εβδομάδας στο νομό   Ο ΕΟΔΥ ανακοίν…