Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Τα αιτήματα των κατοίκων της Παλιάς Πόλης στο δημοτικό συμβούλιο

Τα αιτήματα των κατοίκων της Παλιάς Πόλης στο δημοτικό συμβούλιο

0
dimotiko feb15

Συνεδριάζει την Τρίτη το απόγευμα με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων του δήμου για το 2017. Παραλαμβάνεται η μελέτη στατικής ενίσχυσης του παλιού δημαρχείου

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στη συνεδρίαση αναμένεται να βρεθούν και κάτοικοι της Παλιάς Πόλης, αφού τα προβλήματά τους, που πρόσφατα γνωστοποίησαν με επιστολή σε όλες τις παρατάξεις, η Δημοτική Αρχή τα θέτει στο πρώτο θέμα της συνεδρίασης.

Τα 36 θέματα της ημερήσιας διάταξης

1ο ΘΕΜΑ : Συζήτηση επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης

2ο ΘΕΜΑ :Αποδοχή της αριθμ.πρωτ.4666/7-12-2016 απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης» με κωδικό ΟΠΣ5002534 στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή – ΕΚΤ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2016»

3ο ΘΕΜΑ :Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός εκπροσώπου.

4ο ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της 210/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση συνοδευτικού μέτρου – Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΕΒΑ

5ο ΘΕΜΑ : Οριστική Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΥΘΟΣΥΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ»

6ο ΘΕΜΑ :Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ»

7ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016

8ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 96/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου μάρμαρου

9ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 97/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου μάρμαρου

10ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου μάρμαρου

11ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 99/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Διαμόρφωση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ομήρου 85 & Παπαφλέσσα

12ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 100/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών

13ο ΘΕΜΑ :18η αναμόρφωση προϋπολογισμού

14ο ΘΕΜΑ :Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου

15ο ΘΕΜΑ :Απευθείας ανάθεση της «Επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης»

16ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 82/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

17ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 89/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016

18ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 93/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την Έγκριση Ισολογισμού απογραφής έναρξης 1-1-2014

19ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 94/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014

20ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 34/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 του ΚΚΠΑΔΞ

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 40/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016

22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 19/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017

23ο ΘΕΜΑ :Έγκριση της με αριθμό 20/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με τον ορισμό ελεγκτών για το 2017

24ο ΘΕΜΑ :Αποδοχή ή μη παραίτησης αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτών και συνεπής τροποποίηση της με αριθ. 134/2016 απόφαση Δ.Σ.

25ο ΘΕΜΑ :Αντικατάσταση μελών σε επιτροπή παραλαβής του Δήμου Ξάνθης

26ο ΘΕΜΑ :Συγκρότηση Επιτροπής για την εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Ξάνθης

27ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τη δημιουργία υλικού τουριστικής προβολής Δ. Ξάνθης

28ο ΘΕΜΑ :Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017

29ο ΘΕΜΑ :Έγκριση του με αριθμ.2/2016 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης

30ο ΘΕΜΑ :Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

31ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Μ. Χ. του Χ.

32ο ΘΕΜΑ :Επανάληψη ή μη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος αναψυκτήριου στην οδό Κ. Μπένη και Βλαχοπούλου 1

33ο ΘΕΜΑ :Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το Ν.4257/2014

34ο ΘΕΜΑ :Παράταση μίσθωσης ακινήτου

35ο ΘΕΜΑ :Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης

36ο ΘΕΜΑ :Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

10/12 ανοίγει η πλατφόρμα για τα ραντεβού εμβολιασμού των παιδιών 5-11 ετών

Αυξήθηκε η κινητικότητα στους εμβολιασμούς των άνω των 60 ετών Παραμένει σε εντεινόμενους …