Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Υποχρέωση τοποθέτησης πομπού δορυφορικού σήματος στα οχήματα

Υποχρέωση τοποθέτησης πομπού δορυφορικού σήματος στα οχήματα

0
gps-tracker

Α. Η γενική κρίση στην Χώρα είναι ευκαιρία αναδιάρθρωσης και αναδιάταξης κακώς κειμένων. Μεταξύ αυτών και η διαχείριση και ο έλεγχος του στόλου των οχημάτων ΙΧ και ΔΧ στην Χώρα από πλευράς δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας τάξης.

Β. Ο αριθμός των ανασφάλιστων κυκλοφορούντων οχημάτων ή ο έλεγχος περί του εάν πραγματικά τα δηλωθέντα ότι τελούν σε ακινησία οχήματα όντως καθεύδουν και δεν κυκλοφορούν επί ζημία του δημοσίου συμφέροντος ή οι αδιέξοδες προσπάθειες των διωκτικών Αρχών να ανεύρουν τα κλεμμένα οχήματα προτού διοχετευθούν σε κλεπταποδόχους ή εκτός Ελλάδας είναι μόνο ελάχιστοι από τους λόγους, που συνηγορούν προς την κατεύθυνση της δορυφορικής υπό όρους παρακολούθησης της κίνησης των οχημάτων εντός της Επικράτειας. Πέραν αυτών ακόμα και ο έλεγχος του πραγματικού αριθμού πάσης φύσεως αυτοκινούμενων οχημάτων και των κατόχων τους στην Χώρα μας και της τήρησης από τους κατόχους των υποχρεώσεων εκ της Νομοθεσίας είναι πολύ σοβαρό ζητούμενο : τήρηση της υποχρεωτικής ασφάλισης κινδύνων εξ οχημάτων, πιστή καταβολή ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κυκλοφορία λαθραίων και κλεμμένων οχημάτων και ευθύνη εξ αυτής, αποφυγή εγκατάλειψης σε ατύχημα, αναζήτηση και έρευνα οχημάτων εμπλεκομένων σε εγκληματικές ενέργειες ή σε ατύχημα ή σε διάσωση, τήρηση περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στον μικρό και τον μεγάλο δακτύλιο στην Αθήνα και τις άλλες βεβαρυμένες πόλεις είναι από μόνοι τους λόγοι σοβαροί

Μεταξύ πολλών άλλων προταθέντων απλή λύση στο ζήτημα θα μπορούσε να είναι η μόνιμη υποχρεωτική τοποθέτηση πομπού δορυφορικού σήματος εντοπισμού του οχήματος κατά την κυκλοφορία, την στάση και την στάθμευσή του σε όλα τα εν κινήσει οχήματα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως (πολιτικά, αστυνομικά και στρατιωτικά) με Ελληνικούς αριθμούς κυκλοφορίας. H υπάρχουσα τεχνογνωσία τ ων Ελλήνων Μηχανικών (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΠανΚρήτης) επιτρέπει σχεδόν ανέξοδα και την προσωρινή υποχρεωτική τοποθέτηση φορητού πομπού και στα οχήματα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας για όσο διάστημα θα κινούνται εντός της Χώρας. Ο εν λόγω πομπός θα μπορεί να διανέμεται δωρεάν προς τοποθέτηση στα οχήματα αποτελώντας περίπου ένα “μαύρο κουτί” για αυτά κατά την πληρωμή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας ή με την ευκαιρία οποιασδήποτε συναλλαγής σε ΚΕΠ ή από τους συνεργάτες τ ων ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των ετήσιων υποχρεωτικών ασφαλιστικών συμβάσεων, για δε τα οχήματα με ξένους αριθμούς κυκλοφορίας θα μπορούν να χορηγούνται από τους Σταθμούς Ελέγχου στις Εισόδους και Εξόδους της Χώρας και να παραδίδονται κατά την αναχώρηση.

Γ. Το όφελος του Δημοσίου από την πρόταση είναι προφανές, ενώ η παρακολούθηση των οχημάτων θα τελεί πάντα υπό τις εγγυήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ν.2472/1997, ως ισχύει.

Ιωάννης Ελ. Κυμι ωνής
Δικηγόρος ΔΣΑ – ΝΥ ΟΑΕΔ
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ανθή Γκέρμαν : η μεγάλη επιστροφή στην Ξάνθη ;

Η Ανθή έχει κρατήσει και φυλά με πολύ αγάπη το ντοσιέ με έργα από κάρβουνο, που είχε απ’ τ…