Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 21 προσλήψεις στην Καθαριότητα του δήμου Ξάνθης

21 προσλήψεις στην Καθαριότητα του δήμου Ξάνθης

0

888 συμβασιούχοι σε 66 δήμους

Οκτακόσιες ογδόντα οκτώ θέσεις εποχικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου θα συναφθούν σε 66 δήμους και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους, διάρκειας από τρεις έως δώδεκα μήνες. Πρόκειται τόσο για προκηρυγμένες θέσεις όσο και για νέες εγκρίσεις του υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες αναμένεται να εξελιχθούν σε προκηρύξεις, ενώ με το προσωπικό που ζητείται θα καλυφθούν ανάγκες τόσο των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών καθαριότητας (εργάτες, οδηγοί, χειριστές) όσο και πολιτιστικών υπηρεσιών των δήμων (καθηγητές μουσικής, χορού, εικαστικών τεχνών).

Η πλειονότητα των θέσεων -518 στο σύνολό τους- αντιστοιχούν σε 40 δήμους σε Αθήνα και περιφέρεια, εκ των οποίων 57 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα έως οκτώ, εννέα ή έντεκα μηνών και 461 με μίσθωση έργου για έως ένα έτος. Εξάλλου, αιτήσεις υποβάλλονται στους εξής δήμους ή Νομικά τους Πρόσωπα: Πειραιώς, Ηρακλείου Κρήτης, Ξάνθης, Λάρισας, στο ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας, στους Δήμους Κισσάμου και Χίου και στη ΔΕΥΑ Λαγκαδά.

21 θέσεις στον δήμο Ξάνθης

.Σε 21 προσλήψεις για την κάλυψη αναγκών στο Τμήμα Καθαριότητας ανακοινώσε ο δήμος Ξάνθης. Οι προσλήψεις είναι εποχικές με 8μηνες συμβάσεις και κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ.

Aναλυτικά οι θέσεις:

Ειδικότητα

θέσεις

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

4

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου(Μηχανικό Σάρωθρο)

1

ΥΕ Εργατών – τριών Καθαριότητας

15

ΥΕ Εργατών – τριών Κυνοκομείου

1

 

Ξεκινά η πρόσληψη 2.440 ατόμων από το υπουργείο Υγείας

Πράσινο φως στη διαδικασία μετά την υπογραφή της σχετικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Ξεκινά η διαδικασίας πρόσληψης 2.440 ατόμων, σε οργανικές θέσεις, από το υπουργείο Υγείας και τους φορείς αρμοδιότητας του. Η διαδικασία πήρε το πράσινο φως με την υπογραφή της σχετικής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ). Οι 2.440 κενές οργανικές θέσεις κατανέμονται ως εξής: Οι 1.110 θέσεις αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό, 600 θέσεις ειδικευμένους γιατρούς κλάδου ΕΣΥ, 550 θέσεις διάφορους κλάδους και ειδικότητες, 100 θέσεις πληρώματα ασθενοφόρου για το ΕΚΑΒ και 80 θέσεις για τους οργανισμούς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Ειδικά για τους οργανισμούς που αφορούν τις εξαρτήσεις προβλέπονται 20 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) και την αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «Ψυχιατρικό Θεσσαλονίκης» του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου», 25 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στον ΟΚΑΝΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 35 θέσεις, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, στο ΚΕΘΕΑ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η δαπάνη των παραπάνω προσλήψεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας για το έτος 2016, ενώ όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, «με την απόφαση αυτή υλοποιείται η δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας για τη σταδιακή κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, διασφαλίζοντας την επιβίωση των υποστελεχωμένων τμημάτων-κλινικών και την αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης».

Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για 19.101 προσλήψεις σε Υπουργεία και Περιφέρειες

Ανοικτή είναι η αίτηση εδώ και λίγες ημέρες για 19.101 προσλήψεις σε Υπουργεία, Ασφαλιστικά Ταμεία και Περιφέρειες μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο oaed.gr και μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι για την τρίτη φάση της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις καθόλη την διάρκεια του 24ωρου κατά τις εργασιμες και τις αργίες. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. της 26ης Αυγούστου 2015 και λήγει στις 12 μ.μ. της 14ης Σεπτεμβρίου 2015. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο από πιστοποιημένους χρήστες των ηλεκτρονικών υ̟πηρεσιών του ΟΑΕΔ µε τη χρήση κωδικών ̟πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό).

Το πρόγραμμα

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 72.327.655 ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, και αφετέρου στην υποστήριξη και βελτίωση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Τέτοιες είναι οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας (καθαριότητα υποδομών υγείας, εξυπηρέτηση κοινού, υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας). Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών (πχ ασφαλιστικά ταμεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, δικαστήρια), καθώς και δράσεων που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, λόγω της οικονομικής κρίσης. Με τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται το ανασχεδιασμένο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στο οποίο μετέχουν συνολικά 52. 626 άνεργοι. Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί ακόμα η ανάρτηση των οριστικών πινάκων για τους ωφελούμενους της β’ φάσης του προγράμματος που αφορά 2.417 ανέργους που θα ενσωματωθούν στα υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε:

α) Ημερομίσθιο 19,81 ευρώ και όχι πάνω από 495,25 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών.

β) Ημερομίσθιο 17,27 ευρώ και όχι πάνω από 431,75 ευρώ για ανέργους έως 25 ετών. Οι ωφελούμενοι δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη παροχή (άδεια, επίδομα αδείας, ειδικές άδειες). Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ακριβέστερα δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ που εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

*Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.

*Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, άνω των 29 ετών.

*Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, έχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, μόνο οι εξής κατηγορίες ωφελούμενων:

α) Άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού

γ) Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.

Ο ΟΑΕΔ έχει ορίσει επτά αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης και κατάταξης όσων ανέργων υποβάλλουν αιτήσεις, τα οποία είναι:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του / της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3) Την αναπηρία (του υποψήφιου ωφελούμενου) σε ποσοστό 50% και άνω.

4) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

5) Την ηλικία.

6) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

7) Τον αριθμό εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι οι : 8:00 Πρωινή έως 02:00 Μεσημβρινή.

Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 2510227997Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 2510225668.

Έξι προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ για 71.917 προσλήψεις ανέργων

Έξι προγράμματα που δεν επηρεάζονται από τις πολιτικές εξελίξεις και την προεκλογική περίοδο πρόκειται να προκηρύξουν το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ για 71.917 θέσεις εργασίας και αυτοαπασχόλησης. Ξεκινώντας από τις επόμενες ημέρες που θα προκηρυχθεί ο τρίτος κύκλος της κοινωφελούς εργασίας και έως το τέλος του έτους θα προκηρυχθούν τα εξής προγράμματα:

• Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση για τις ηλικίες 29-64 ετών που θα αφορά 26.000 ανέργους και θα παρέχει εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών με βασικό μισθό. Έως το τέλος του έτους το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ θα προκηρύξουν 71.917 θέσεις εργασίας για ανέργους, νέους και αυτοαπασχολούμενους

• Πρόγραμμα 10.000 θέσεων ετήσιας διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών.

• Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 10.000 νέων ανέργων από 18 έως 29 ετών, με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

• Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία start-ups για 1.000 ανέργους 18-29 ετών και 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών.

• Πρόγραμμα μαθητείας 4.000 νέων 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Εγγύηση για τη Νεολαία).

Κοινωφελής εργασία

Έτοιμη είναι η νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ για 17.917 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας σε φορείς του Δημοσίου και πρόκειται να βγει «στον αέρα» μέσα στην εβδομάδα. Η Δημόσια Πρόσκληση απέσπασε ήδη την έγκριση του ΑΣΕΠ και θα δημοσιοποιηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ αμέσως μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της δεύτερης προκήρυξης του Οργανισμού που αφορούσε 2.417 θέσεις σε πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς. Στόχος του ΟΑΕΔ θα είναι η τοποθέτηση των επιτυχόντων της τρίτης προκήρυξης στις θέσεις τους μέσα στον Οκτώβριο. Αλλωστε, η προκήρυξη περιλαμβάνει 5.407 θέσεις στο υπουργείο Παιδείας, σε ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των σχολείων κατά τη νέα σχολική χρονιά. Οι υπόλοιπες 8.594 θέσεις κατανέμονται στα υπουργεία (Υγείας, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες (280 θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 180 στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, 300 στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, 220 στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, 300 στην Περιφέρεια Ηπείρου, 440 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 180 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 550 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 300 στην Περιφέρεια Κρήτης, 200 στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 270 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 280 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Κοινωνικός Τουρισμός 2020: Παράταση μέχρι την Τετάρτη

Οι νέες προθεσμίες ανά ΑΦΜ Μέχρι και την Τετάρτη 8 Ιουλίου, μπορούν να υποβάλλουν στην ηλε…