Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 10 προσλήψεις μουσικών στο Δήμο Ξάνθης

10 προσλήψεις μουσικών στο Δήμο Ξάνθης

0

21 Προσλήψεις στην Καθαριότητα του δήμου Ξάνθης

Αιτήσεις έως 31 Αυγούστου

Το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης θα προλάβει 10 καθηγητές μουσικής με 8μηνες συμβάσεις.

Ειδικότητες

θέσεις

ΔΕ Μουσικός πιάνου

1

ΔΕ Μουσικός Κιθάρας

1

ΔΕ Μουσικός Βιολιού

1

ΔΕ Μουσικός Ανωτέρων Θεωρητικών

4

ΔΕ Μουσικός πνευστών οργάνων

1

ΔΕ Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής

1

ΔΕ Μουσικός Μονωδίας

1

21 προσλήψεις στην Καθαριότητα του δήμου Ξάνθης

Σε 21 προσλήψεις για την κάλυψη αναγκών στο Τμήμα Καθαριότητας ανακοινώσε ο δήμος Ξάνθης. Οι προσλήψεις είναι εποχικές με 8μηνες συμβάσεις και κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ.

Αναλυτικά οι θέσεις:

Ειδικότητα

θέσεις

ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

4

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου(Μηχανικό Σάρωθρο)

1

ΥΕ Εργατών – τριών Καθαριότητας

15

ΥΕ Εργατών – τριών Κυνοκομείου

1

Αύξηση των προσλήψεων στους ΟΤΑ κατά 1.100 νέες θέσεις

Aυξάνεται το όριο μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2015, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Ειδικότερα αυξάνεται ο αριθμός των εγκρίσεων πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

Οι θέσεις αυξάνονται κατά 1.100 άτομα. Να σημειωθεί ότι για τη σχετική αύξηση έχει ληφθεί υπόψη και ο περιορισμός 10% του αριθμού των χορηγούμενων εγκρίσεων για το έτος 2015 σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2014.

Έξι προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ για 71.917 προσλήψεις ανέργων

Έξι προγράμματα που δεν επηρεάζονται από τις πολιτικές εξελίξεις και την προεκλογική περίοδο πρόκειται να προκηρύξουν το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ για 71.917 θέσεις εργασίας και αυτοαπασχόλησης. Ξεκινώντας από τις επόμενες ημέρες που θα προκηρυχθεί ο τρίτος κύκλος της κοινωφελούς εργασίας και έως το τέλος του έτους θα προκηρυχθούν τα εξής προγράμματα:

• Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση για τις ηλικίες 29-64 ετών που θα αφορά 26.000 ανέργους και θα παρέχει εγγυημένη απασχόληση 6 μηνών με βασικό μισθό.

Έως το τέλος του έτους το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ θα προκηρύξουν 71.917 θέσεις εργασίας για ανέργους, νέους και αυτοαπασχολούμενους

• Πρόγραμμα 10.000 θέσεων ετήσιας διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών.

• Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 10.000 νέων ανέργων από 18 έως 29 ετών, με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.

• Προώθηση νεανικής επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία start-ups για 1.000 ανέργους 18-29 ετών και 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών.

• Πρόγραμμα μαθητείας 4.000 νέων 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Εγγύηση για τη Νεολαία).

Κοινωφελής εργασία

Έτοιμη είναι η νέα προκήρυξη του ΟΑΕΔ για 17.917 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας σε φορείς του Δημοσίου και πρόκειται να βγει «στον αέρα» μέσα στην εβδομάδα. Η Δημόσια Πρόσκληση απέσπασε ήδη την έγκριση του ΑΣΕΠ και θα δημοσιοποιηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ αμέσως μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της δεύτερης προκήρυξης του Οργανισμού που αφορούσε 2.417 θέσεις σε πολιτιστικούς και τουριστικούς φορείς. Στόχος του ΟΑΕΔ θα είναι η τοποθέτηση των επιτυχόντων της τρίτης προκήρυξης στις θέσεις τους μέσα στον Οκτώβριο. Άλλωστε, η προκήρυξη περιλαμβάνει 5.407 θέσεις στο υπουργείο Παιδείας, σε ειδικότητες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των σχολείων κατά τη νέα σχολική χρονιά. Οι υπόλοιπες 8.594 θέσεις κατανέμονται στα υπουργεία (Υγείας, Εργασίας, Δικαιοσύνης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Οικονομικών και Εσωτερικών), στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες (280 θέσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 180 στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, 300 στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, 220 στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, 300 στην Περιφέρεια Ηπείρου, 440 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 180 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 550 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 300 στην Περιφέρεια Κρήτης, 200 στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 270 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και 280 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).

Αλλαγές στα κριτήρια

Πρόσφατα εκδόθηκε απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΑμΕΑ που είναι γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Στα κριτήρια επιλογής έχει γίνει τροποποίηση στο χρονικό διάστημα συνεχόμενα ανεργίας ωφελούμενου, το οποίο αυξάνεται από τους 36 στους 60 μήνες.

Το ίδιο ισχύει και για το χρονικό διάστημα του/της συζύγου του ωφελούμενου. Επίσης, μειώνεται ο χρόνος εξέτασης των ενστάσεων από τις 15 στις 10 εργάσιμες ημέρες, ενώ δίνεται ειδική μοριοδότηση σε ανέργους ηλικίας άνω των 42 ετών»

Υπενθυμίζεται πως η διάρκεια της κοινωφελούς εργασίας είναι πεντάμηνη, αφορά μόνο ανέργους και οι απολαβές τους ανέρχονται σε 19,81 ημερησίως (495,25 ευρώ μηνιαίως) για τους ανέργους άνω των 25 ετών και σε 17,27 ευρώ ημερησίως (431,75 ευρώ μηνιαίως) για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ θα προσλάβει ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν. 2336/95 και άρθρο 16 του ν. 2643/98), για το σχολικό έτος 2015 – 2016, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων των Ινστιτούτων του Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την 26182/510 (ΦΕΚ 2178/Β΄/08-08-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, από την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 (ώρα 6.00 το πρωί) και μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 (12:00 το μεσημέρι). Όσοι υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, πρέπει στη συνέχεια να την εκτυπώσουν, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν σε φάκελο ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier, μαζί με τις βεβαιώσεις την Διδακτικής και Επαγγελματικής προϋπηρεσίας καθώς και όλα τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και εντός της προθεσμίας από 25 Αυγούστου έως και τις 31 Αυγούστου 2015, στη Σχολική Μονάδα ΙΕΚ πρώτης προτίμησής τους (όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά τους), υπόψη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στους πίνακες επιλογής ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος υποχρεωτικά θα αναγράφεται στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα. Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το Σχολικό Έτος 2015-2016 και θα αφορούν κάθε ένα, από τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη, ΙΕΚ της Περιφέρειας Αττικής ή των Περιφερειακών Ενοτήτων της υπόλοιπης Ελλάδας. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μόνο την Περιφέρεια Αττικής ή μία και μόνο Περιφερειακή Ενότητα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν στην ίδια Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν πλέον του ενός ΙΕΚ ΟΑΕΔ, ο υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα, στην ηλεκτρονική αίτηση, να επιλέξει με σειρά προτίμησης και άλλα ΙΕΚ ΟΑΕΔ εφόσον το επιθυμεί εφόσον σε αυτά προκηρύσσεται η ειδικότητά του. Ο φάκελος της αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς συστημένα ή με courier από τον/την υποψήφιο, στη Διεύθυνση του ΙΕΚ πρώτης προτίμησης τους, όπου προκηρύσσεται ο κλάδος και η ειδικότητά του. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στα παραπάνω ΙΕΚ του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.

• ΙΕΚ Ξάνθης, (Λαχανόκηποι 2, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη, τηλ. 25410 – 66990, 25410-66991 )

Κανονικά οι υποτροφίες διδακτόρων-ερευνητών μέσω ΕΣΠΑ

Τα συγκεκριμένα προγράμματα στοχεύουν στην ανάσχεση της εκροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό

Καμιά καθυστέρηση δεν θα υπάρξει, λόγω των εκλογών, για τα τέσσερα νέα προγράμματα στήριξης υποψηφίων διδακτόρων και μετα-διδακτορικών ερευνητών που σηματοδοτούν την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε ό,τι αφορά την στήριξη των νέων ερευνητών. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και υπογραμμίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα στοχεύουν στην ανάσχεση της εκροής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό και στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ενημερώνει ότι η προκήρυξη των εκλογών δεν θα προκαλέσει καμία καθυστέρηση ή αναστολή, των διαδικασιών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 της αρμοδιότητάς της (Ε.Π. Εκπαίδευση – Απασχόληση και Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση). Τα παραπάνω ισχύουν ιδιαίτερα για τις δράσεις που σχετίζονται με την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (παιδικοί σταθμοί), τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας καθώς και τα προγράμματα στήριξης της απασχόλησης που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. Επιπρόσθετα, έως τα τέλη Οκτωβρίου, θα αναρτηθούν προς δημόσια διαβούλευση προσκλήσεις για τον πρώτο κύκλο των προγραμμάτων στήριξης υποψηφίων διδακτόρων και μετά-διδακτορικών ερευνητών προκειμένου οι δράσεις αυτές να ενεργοποιηθούν έως τα τέλη του έτους βάσει του σχεδιασμού που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ιουνίου 2015. Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 9,16 εκατ. ευρώ, είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού, με έμφαση στους νέους ερευνητές, μέσω της χορήγησης 360 υποτροφιών (ανά κύκλο) σε υποψήφιους διδάκτορες και μετά-διδακτορικούς ερευνητές όλων των επιστημονικών πεδίων. Κατά τα επόμενα έτη θα ακολουθήσουν ακόμα 3 κύκλοι ετήσιων προσκλήσεων αντίστοιχου προϋπολογισμού. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Ειδικότερα:

– το πρόγραμμα ενίσχυσης υποψηφίων διδακτόρων θα χορηγήσει περίπου 160 υποτροφίες τριετούς διάρκειας (προϋπολογισμός πρώτου κύκλου 4,575 εκατ. ευρώ)

– το πρόγραμμα ενίσχυσης μετα-διδακτορικών φοιτητών θα χορηγήσει περίπου 200 υποτροφίες διετούς διάρκειας για διενέργεια μετά-διδακτορικής έρευνας (προϋπολογισμός πρώτου κύκλου 4,575 εκατ. ευρώ).

Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στις σχολές Αστυνομίας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 −2017, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2014−2015.

Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο προκηρύξεις με 4 προσλήψεις στον δήμο Μύκης

  Ο δήμος Μύκης με δύο προκηρύξεις θα προσλάβει 4 συνολικά άτομα Ειδικότερα: Την πρόσ…