Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10,9 εκ. ευρώ τιμή πρώτης προσφοράς για το ακίνητο της ΣΕΒΑΘ

10,9 εκ. ευρώ τιμή πρώτης προσφοράς για το ακίνητο της ΣΕΒΑΘ

0
sevath

Στις 16 Οκτωβρίου ο πρώτος πλειστηριασμός για τα δύο ακίνητα που απαρτίζουν τις εγκαταστάσεις του συνεταιριστικού εργοστασίου. Δεν εκδηλώθηκε ακόμη ενδιαφέρον

 

Διάρρηξη σημειώθηκε στο κτίριο της διοίκησης το Δεκαπενταύγουστο. Άγνωστοι αφαίρεσαν υπολογιστή, μεταλλικά αντικείμενα και προκάλεσαν φθορές

 
 
Έξι χρόνια μετά το «λουκέτο» στο συνεταιριστικό εργοστάσιο της ΣΕΒΑΘ, τίθεται από τη σύνδικο της πτώχευσης σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό το ακίνητο της εταιρίας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις στον ανατολικό κόμβο της Εγνατίας. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τα δύο ακίνητα που απαρτίζουν το σύνολο των εγκαταστάσεων και εκπλειστηριάζονται σε σύνολο, ορίστηκε στα 10.913.617,21 ευρώ και ο πρώτος πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου, στο γραφείο πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης.
Σε διάφορες φάσεις, από το 2009 οπότε και κηρύχθηκε η πτώχευση της εταιρίας, δρομολογήθηκε η εκποίηση μηχανολογικού και κινητού εξοπλισμού, εισπράχθηκαν κάποια χρήματα από τους πλειστηριασμούς, ικανοποιήθηκαν κάποιες απαιτήσεις δανειστών, ωστόσο η διαδικασία της εκποίησης συνεχίζεται και μάλιστα για την ίδια ημέρα προβλέπονται και πλειστηριασμοί στοιχείων της κινητής περιουσίας της εταιρίας, που δύνανται να εκποιηθούν ως μεμονωμένα αντικείμενα, ως κατηγορίες ακόμη και συνολικά.
 
Τι περιλαμβάνει η ακίνητη περιουσία της ΣΕΒΑΘ
Με ενσφράγιστες προσφορές των ενδιαφερομένων δύνανται να μεταβιβαστούν μέσω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού τα περιγραφόμενα υπό στοιχείο 1 και υπό στοιχείο 2, δύο ακίνητα της πτωχευτικής περιουσίας, συνολικής τιμής πρώτης προσφοράς 10.913.617,21 Ευρώ:
1)Ένας αγρός εκτάσεως 7.000 τ.μ., με αριθμό τεμαχίου 287, που βρίσκεται στην αγροτική περιφέρεια Φελώνης Νομού Ξάνθης, και ο οποίος περιήλθε σε αυτήν δυνάμει του υπ’ αριθμό 4866/1-9-1981 συμβολαίου αγοράς της συμβολαιογράφου Ξάνθης Κωνσταντινιάς Νταϊλιάνη, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στον τόμο 657 με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 57.
2)Μία έκταση εμβαδού 189.962 τ.μ που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή Φελώνης Νομού Ξάνθης και αποτελείται από τα εξής αγροτεμάχια: 1) αγρός εκτάσεως 3.000 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 128β, 2) αγρός εκτάσεως 157.149 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 287β, 3) αγρός εκτάσεως 13.500 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 288, 4) αγρός εκτάσεως 4.500 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 289, 5) αγρός εκτάσεως 2.125 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 290, 6) αγρός εκτάσεως 7.688 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 291 και 7) αγρός εκτάσεως 2.000 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 292, η οποία έκταση περιήλθε στη «Σ.Ε.Β.Α.Θ. Α.Β.Ε.» δυνάμει του υπ’ αριθμό 467299/27-3-1976 τίτλου της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης στον τόμο 513 με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 50.
Επί των υπό στοιχεία (1) και (2) ακίνητων είναι κτισμένες οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που αποτελούνται από τα κάτωθι κτιριακά συγκροτήματα: 1)2 Ζυγιστήρια, συνολικού εμβαδού 40 τ.μ., 2) ένα θυρωρείο εμβαδού 42,75 τ.μ., 3) ένα διώροφο κτίριο (κτίριο διοικήσεως) εμβαδού 271,68 τ.μ., 4) ένα κτίριο (κτίριο προσωπικού) εμβαδού 305,28 τ.μ., 5) μία υπαίθρια δεξαμενή ντομάτας, 6) ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ντομάτας, που αποτελείται από α) το υπόστεγο παραλαβής εμβαδού 1.855, τ.μ. και β) την αίθουσα επεξεργασίας εμβαδού 5.565 τ.μ., 7) μία αποθήκη ετοίμων προϊόντων εμβαδού 9.966,65 τ.μ., 8) ένα ξηραντήριο – συνεργείο εμβαδού 530,25 τ.μ., 9) ένα λεβητοστάσιο
εμβαδού 698,25 τ.μ., 10) δύο ηλεκτρικοί σταθμοί (βόρειος και νότιος), 11) ένα αντλιοστάσιο εμβαδού 241,76 τ.μ., 12) ένα τυπογραφείο εμβαδού 1.204 τ.μ., 13) ένα εργοστάσιο επεξεργασίας πατάτας εμβαδού 4.982,43 τ.μ., 14) θάλαμοι συντηρήσεως πατάτας εμβαδού 5.618 τ.μ., 15) θάλαμοι καταψύξεως πατάτας εμβαδού 669,24 τ.μ., 16) μηχανοστάσιο εμβαδού 434,88 τ.μ., 17) στεγασμένοι διάδρομοι εμβαδού 2.530,25 τ.μ., 18) ένα εργοστάσιο επεξεργασίας αρακά-φασολιών -τουρσιών το οποίο αποτελείται από α) ένα υπόστεγο παραλαβής εμβαδού 1.225 τ.μ. και β) μία αίθουσα επεξεργασίας εμβαδού 3.675 τ.μ., 19) δύο επεκτάσεις αποθήκης ετοίμου προϊόντος εμβαδού 2.650 τ.μ. και 1.075,90 έκαστη, 20) χημείο γεωπονίας εμβαδού 59,40 τ.μ., 21) αποθήκη υλικών συνεργείου εμβαδού 74 τ.μ., 22) αποθήκη οικοδομικών υλικών εμβαδού 108 τ.μ., 23) γραφεία μηχανοστασίου εμβαδού 72 τ.μ., 24) επέκταση τυπογραφείου εμβαδού 1.204 τ.μ., 25) ένα ηλεκτρομηχανουργείο εμβαδού 1.182,35 τ.μ., 26) ένα υπόστεγο παραλαβής πατάτας εμβαδού 356 τ.μ., 27) ένα ψυγείο οπωροκηπευτικών εμβαδού 1.099,5 τ.μ., 28) ένας στεγασμένος διάδρομος εμβαδού 1.183,82 τ.μ., 29) μία αποθήκη προϊόντων εμβαδού 4.833,50 τ.μ., 30) ένα συνεργείο οχημάτων εμβαδού 466,20 τ.μ., 31) ένα υπόστεγο εμβαδού 556,50 τ.μ. και 32) ένα υποσταθμός βιολογικού εμβαδού 34 τ.μ..
 
Συνεχείς πλειστηριασμοί μέχρι να βρεθεί ενδιαφερόμενος
Χρόνος πλειστηριασμού ορίστηκε η 16η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 έως 14:00, στο γραφείο πτωχεύσεων (γραφείο 212) του Πρωτοδικείου Ξάνθης, ο οποίος εάν δεν επιτευχθεί η πώληση κατά τον παραπάνω χρόνο, θα επαναληφθεί την 23η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, ακολούθως την 30η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και στη συνέχεια την 6η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη,, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, μέχρι την επίτευξη της εκποιήσεως, αν δε, δεν επιτευχθεί η πώληση ούτε κατά τους παραπάνω χρόνους, ορίσθηκε χρόνος πλειστηριασμού η 4η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 με 14:00, στο γραφείο 212 του Πρωτοδικείου Ξάνθης.
Το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να μειώσει την τιμή, εφόσον οι προσπάθειες αποβούν άκαρπες.
 
Πούντος… πούντος ο επενδυτής;
Σε όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, κατά καιρούς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την αγορά του τεράστιου ακινήτου, που βρίσκεται σε ένα «χαρισματικό» σημείο, αφού μπορεί να εξυπηρετήσει, ανάλογα με τη χρήση του και κατοίκους από τη γύρω περιοχή, καθώς βρίσκεται δίπλα στον κόμβο της Εγνατίας. Σε κάποια φάση είχε κυκλοφορήσει η σκέψη για τη μεταφορά του καζίνο στο σημείο, μιας και «άνοιξε ο δρόμος» και νομοθετικά, ωστόσο η επιχείρηση ήδη έχει μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη. Και πολυεθνικές εταιρίες εξέτασαν για πιθανή αγορά το ακίνητο- «φιλέτο», ωστόσο σήμερα δεν υπάρχει εκδηλωμένο ενδιαφέρον για την αγορά του χώρου που βρισκόταν το εργοστάσιο.
Για την Ξάνθη θα αποτελέσει ευτύχημα η αξιοποίηση του εργοστασίου από επενδυτή, μιας και το ακίνητο αυτό είναι κατάλληλο για μεγάλες επενδύσεις.
Η πώληση του ακινήτου βέβαια, θα σημάνει και αυξημένες εισροές για το ταμείο της υπό εκκαθάρισης εταιρίας, που θα δώσει τη δυνατότητα στην ικανοποίηση απαιτήσεων δανειστών. Βέβαια, ο μεγάλος αριθμός ενεχύρων και υποθηκών προς την ΑΤΕ, η οποία είναι προνομιούχος δανειστής, ουσιαστικά δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για την εξόφληση άλλων δανειστών.
Σε διαδικασία εκποίησης κινητών συνεχίζει να βρίσκεται και η σύνδικος πτώχευσης του συνεταιριστικού εργοστασίου της ΣΕΠΕΚ.
 
Επιδρομή το Δεκαπενταύγουστο με κλοπές και φθορές
Ωστόσο, οι επιδρομές συνεχίζονται στα συνεταιριστικά εργοστάσια. Όπως έχει επισημάνει πολλές φορές το «Ε», το ταμείο της πτώχευσης δε μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη φύλακα ή εταιρίας security, οπότε συχνά τα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια έχουν πέσει θύμα διαρρήξεων και κλοπών.
Το τελευταίο περιστατικό στο εργοστάσιο της ΣΕΒΑΘ διαπιστώθηκε στις 15 Αυγούστου. Σύμφωνα με την αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο μετά από καταγγελία, τη νύχτα της 14ης προς 15η Αυγούστου άγνωστοι εισήλθαν στο χώρο της διοίκησης, αφαίρεσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, μεταλλικά αντικείμενα και αντικείμενα αλουμινίου, ενώ προκάλεσαν και φθορές. Έρευνα και προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών διεξάγει το ΑΤ Γενισέας.
 
Ελένη Διαφωνίδου

ediafonidou@empros.gr

 
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

ΡΑΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι σε προμηθευτές – διαχειριστές για να προστατευτούν οι καταναλωτές

Κυρώσεις σε προμηθευτές που δεν ενημερώνουν έγκαιρα για αλλαγές τιμολογίων Σε στενό μαρκάρ…