Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Η διοικητική θέση στη ΔΕΗ Ξάνθης

Η διοικητική θέση στη ΔΕΗ Ξάνθης

0

Αιτήσεις έως τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου

 198 υπαλλήλους γραφείου θα προσλάβει η ΔΕΗ. Στην Δ. Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης θα προσληφθούν 25 στην Θεσσαλονίκης, ενώ δύο θέσεις θα καλυφθούν στα Γιαννιτσά Πέλλας και στην Αλεξανδρούπολη – Έβρο. Τρεις υπαλλήλους θα προλάβει η υπηρεσία στα Μουδανιά Χαλκιδικής ενώ από μία θέση μοιράζονται οι υπηρεσίες Κατερίνης, Κιλκίς, Πολυγύρου, Ξάνθης και Καβάλας
 

1 υπάλληλος Γραφείου στη ΔΕΗ Ξάνθης

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από το αρμόδιο τμήμα της ΔΕΗ Ξάνθης έχει αναρτηθεί από τις 13/2 η προκήρυξη στην ΔΕΗ και στο δήμο και η προθεσμία υποβολήw των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου. Η θέση είναι 8μνηνης διάρκεια ειδικότητα ΔΕ υπάλληλος Γραφείου. Απ’ την στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η προκήρυξη έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις
 
 

1 εποχική θέση στους Παιδικούς του Δήμου Τοπείρου

 

Έως την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Προστασία, Φροντίδα και
Αλληλεγγύη (Κ.Π.Φ.Α.) Δήμου Τοπείρου» για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ». Η θέση αφορά την ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 11/02/2014 έως και 20/02/2014.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00.
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2541094344).
 

Οι θέσεις αφορούν 200 Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, 78 Αξιωματικούς και 59 πολιτικούς υπαλλήλους

 

 Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης

Με 337 νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (ένστολου και πολιτικού) θα ενισχυθεί το 2014 το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει εγκρίνει για φέτος 278 προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα και 59 προσλήψεις διοικητικού προσωπικού (κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) στις υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Οι προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή θα αφορούν σε θέσεις νέου προσωπικού (αξιωματικών, υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων) που θα ενισχύσει τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης.
Ήδη εκκρεμούν από το 2013 οι προσλήψεις 150 υπαξιωματικών και λιμενοφυλάκων, οι όποιες, αν και έχουν εγκριθεί τα σχετικά κονδύλια, έχουν «παγώσει», λόγω τα καθυστέρησης της ψήφισα του νομοσχεδίου για τα «Τουριστικά Πλοία» που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Πλέον, με τα νέα δεδομένα του 2014 οι θέσεις αυξήθηκαν και αφορούν 200 Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες, ο διαγωνισμός των οποίων αναμένεται να ανακοινωθεί στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου και πάντως πριν από το Πάσχα και 78 θέσεις Αξιωματικών, οι οποίες θα προκηρυχθούν μετά το καλοκαίρι, αφού ορκιστεί η προηγούμενη σειρά. Όσο για τους 59 πολιτικούς υπαλλήλους, ο διαγωνισμός τους θα διεξαχθεί από το ΑΣΕΠ, αμέσως μόλις υποβληθεί το αίτημα με την κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα.
 
Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης
Οι νέοι διαγωνισμοί στο Λιμενικό Σώμα θα γίνουν φέτος με αλλαγές στον τρόπο βαθμολογίας και διεξαγωγής τους. Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλία και Αιγαίου με τίτλο «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή, προβλέπεται πως η βαθμολογία των προσληφθέντων θα προέλθει κατά 70% από μοριοδότηση και κατά 30% από γραπτό διαγωνισμό.
Συγκεκριμένα αναφέρεται πως «η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται με εφαρμογή μεικτού συστήματος μοριοδότησης και γραπτών εξετάσεων. Ο συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα πολλαπλασιάζεται το αποτέλεσμα εκάστων εκ των εν λόγω δύο διαδικασιών, σε ότι αφορά τη μοριοδότηση θα είναι σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος του αντίστοιχου συντελεστή της διαδικασίας γραπτών εξετάσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνολικού ποσοστού».
Εξάλλου για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό και σε κάθε διαγωνισμό κατάταξα στο Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται η καταβολή παραβόλου 10 ευρώ που εκδίδεται από το Δημόσιο Ταμείο. Μέχρι σήμερα οι αιτήσει των υποψηφίων γίνονταν δωρεάν και μόνο η υποβολή ένστασης στο ΑΣΕΠ συνοδευόταν με παράβολο. Τέλος αποκλείονται οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμια5 Εκπαίδευσα από τον διαγωνισμό των Υπαξιωματικών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «οι κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταλαμβάνονται από υποψηφίους προερχόμενους εξ ιδιωτών ή εκ μονίμων εν ενεργεία Λιμενοφυλάκων φερόντων τον βαθμό του Λιμενοφύλακα, κατόχου πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής καθώς και από κατόχους πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Πλοιάρχους ή Μηχανικούς, σε ποσοστά ανά προέλευση και κατηγορία που θα καθορίζονται με απόφαση υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου».
Σταθερά μένουν τα όρια ηλικίας για τους υποψήφιους, που διαμορφώνονται στα 26 έτη (για τους υποψήφιους Λιμενοφύλακες), στα 28 έτη (για τους πτυχιούχους αξιωματικούς) και στα 32 έτη (αν οι υποψήφιοι προέρχονται από τους εν ενεργεία Λιμενοφύλακες).
 
 

Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης για 27.713 ανέργους

 

Ποιοι ωφελούνται

 
Τρία νέα προγράμματα απασχόλησης για ανέργους τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, με ισάριθμες αποφάσεις του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση
 
Τα νέα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του “Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση και την Καταπολέμηση της Ανεργίας” που εξήγγειλε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, και το οποίο δίνει ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας σε 443.474 ανέργους και είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.527.642.069 ευρώ.
 
Τα τρία προγράμματα που ξεκινούν μετά την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων είναι τα εξής:
 
– “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών”, που αφορά σε πρόσληψη με πλήρη μισθό και ασφάλιση. Η επιχορήγηση του μισθολογικού κόστους των προσλαμβανομένων διαρκεί ένα χρόνο και ανέρχεται στα 18 ευρώ ημερησίως και μέχρι 25 ημέρες τον μήνα, και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στα 54.000.000 ευρώ.
 
– “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας- ΤοπΣΑ” και “Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ””, μέσω του οποίου θα τοποθετούνται σε θέσεις απασχόλησης άνεργοι όλων των ηλικιών που συμμετείχαν σε τοπικά σχέδια. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα, ενώ η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες τον μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις μήνες και το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται στα 17.000.000 ευρώ.
 
– “Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ)”, το οποίο αφορά συνεκτικές δράσεις για κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη στην αγορά εργασίας για ευπαθείς ομάδες (άτομα με αναπηρία, αποφυλακισμένοι, οροθετικοί, πρώην χρήστες ουσιών κ.α.). Ωφελούμενοι είναι 7.713 άνεργοι αυτής της κατηγορίας και η συνολική δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στα 79.560.000 ευρώ.
Τα δύο πρώτα προγράμματα θα υλοποιηθούν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και το τρίτο από τη Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του υπουργείου Εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη των προγραμμάτων, τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτά, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ωφελούμενοι θα βρουν στις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ή στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Οργανισμού, www.oaed.gr, όπου θα αναρτηθούν και οι σχετικές προκηρύξεις.
 

5 προσλήψεις μελών ΔΕΠ στο ΔΠΘ

 
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ’ αρ. 124/3 Φεβρουαρίου 2014
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Κτηριολογία».
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δενδροκομία».
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γλυπτική και Σχέδιο και η σχέση τους με την Αρχιτεκτονική».
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομική Επιστήμη: Τεχνολογία Σκυροδέματος και Κατασκευές».
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Μία θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτικές και Επαγγελματικές Δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων».
 

Εργασιακά Νέα

Στον προθάλαμο του ΑΣΕΠ βρίσκεται το αίτημα πρόσληψης 180 τελωνειακών υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών.
Ο διαγωνισμός θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια) και αφορά 100 υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Τελωνειακών, 50 κατηγορίας ΤΕ Τελωνειακών και 30 κατηγορίας ΔΕ Τελωνειακών. Σε πρώτη φάση θα προκηρυχθούν οι 160 θέσεις.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
6.100 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 3 ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ
 
Μαριάννα Ξανθοπούλου
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων

  Αιτήσεις έως τις 17 Μαΐου   Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσλη…