Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 05-12-2012

Εργασιακό 05-12-2012

0

Θέμα 1ο


8 προσλήψεις στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης
Αιτήσεις μέχρι 11 Δεκεμβρίου    

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την πρόσληψη καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του Ωδείου του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης . Αιτήσεις μέχρι 11.12.2012.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτισμού του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης και ηλεκτρονικά από το www.cityofxanthi.gr.
8 καθηγητές μουσικής για το Ωδείο Ξάνθης
1 ΔΕ Μουσικός Πιάνου
2 ΔΕ Μουσικός Κιθάρας
1 ΔΕ Μουσικός Βιολιού
2 ΔΕ Μουσικός Ανωτέρων Θεωρητικών
1 ΔΕ Μουσικός Πνευστών Οργάνων
1 ΔΕ Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής      

Θέμα 2ο


4 προσλήψεις στο δήμο Τοπείρου
Αιτήσεις από 28 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου    

Στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο δήμος Τοπείρου. Συγκεκριμένα θα προσλάβει 2 άτομα ειδικότητας ΥΕ βοηθών Μαγείρων και 2 ΥΕ προσωπικό καθαριότητας για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ., Κοινωνική Προστασία Φροντίδα και Αλληλεγγύη του δήμου Τοπείρου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 – 65 ετών.
Αιτήσεις από σήμερα μέχρι 7 Δεκεμβρίου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο άτομο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας του Κ.Π.Φ.Α. στην Εξοχή (τ.κ.67200 Υπ’ όψιν του κ. Αθανασιάδη Ηλία) Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 – 94344.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από σήμερα 28/ 11/2012 έως και 7/12/2012.
Η σύμβαση είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2013.    

Θέμα 3ο


10 ερευνητές στο Δ.Π.Θ.    

Την ερχόμενη Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου, λήγει η προθεσμία για αιτήσεις στον διαγωνισμό του Ειδικού Λογαριασμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την πρόσληψη δέκα Ερευνητών στο πλαίσιο της Δράσης «Αριστεία». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και θα επιλεγούν από πέντε ειδικότητες, εκ των οποίων οι πολυπληθέστερες είναι οι ακόλουθες τρεις:
-Μεταπτυχιακών με ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τέσσερις θέσεις,
-Ερευνητών με ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, δύο θέσεις,
-Τεχνικών με ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, δύο θέσεις,
Επίσης θα προσληφθούν ένας Ερευνητής με ειδικότητα Φυσικού και ένας Τεχνικός με ειδικότητα στην Ραδιοεπικοινωνία. Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31 Σεπτεμβρίου 2015. Αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση:
Επιτροπή Ερευνών ΔΠΘ, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασιλίσσης Σοφίας 12, Τ.Κ. 671 00, Ξάνθη, με την ένδειξη «Για το έργο “Αριστεία”».
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 25310 39000 και μέσω του κ. Θεόδωρου Σαρρή στο e-mail: tsarris@ee.duth.gr              

Θέμα 4ο


10.000 ευρώ για κάθε νέα επιχείρηση ανέργου
Επιχορήγηση σε 14.000 ανέργους για ίδρυση νέων επιχειρήσεων
4.000 ευρώ για τη συμβουλευτική. Θα δοθεί προτεραιότητα στην ύπαιθρο

Την τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας βάζει στο επίκεντρο το υπουργείο Εργασίας με τα νέα προγράμματα που απευθύνονται σε περίπου 14.000 νέους ανέργους έως 35 ετών.
Ειδικότερα, το υπουργείο φιλοδοξεί να ενισχύσει νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται από νέους επιχειρηματίες (πρώην ανέργους) δίνοντας έμφαση στην καινοτομία, αλλά και να συμβουλεύει, μέσω mentoring, τους νέους επιχειρηματίες προκειμένου να αποκτήσουν γερές και στέρεες βάσεις στην αγορά.
Πιο αναλυτικά, η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά τους νέους ηλικιακά ανέργους, οι οποίοι τυγχάνουν χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ίδρυση επιχειρήσεων και στους οποίους η συμβουλευτική εστιάζεται αφενός στο στάδιο σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου στη λειτουργία της.
■ Επιχορήγηση και συμβουλευτική για 7.000 νέους που ιδρύουν τη δική τους επιχείρηση
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, η Δράση διαρθρώνεται σε δύο επιμέρους ενέργειες: Η Ενέργεια I αφορά την προώθηση 7.000 νέων ανέργων ηλικίας έως 35 ετών στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η εν λόγω ενέργεια αποσκοπεί στη διευκόλυνση-μέσω
χρηματοδοτικών ενισχύσεων- της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με προτεραιότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Στόχος της πρώτης ενέργειας είναι η προώθηση της νοοτροπία της δημιουργικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους νέους και γενικά στην κοινωνία, μέσω της ανάπτυξης νέων μεθοδολογιών και η δημιουργία περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ανταλλαγή ιδεών, στη δημιουργικότητα, στη συνεργασία, στη φαντασία, στην
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, στην επιχειρηματική ηγεσία συνδεδεμένη άμεσα με την τοπική κοινωνία.
Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ιδρύοντας μια μικρή επιχείρηση, θα επιχορηγηθούν με ποσό έως 10.000 ευρώ για την έναρξη της επιχείρησης.
Η δεύτερη ενέργεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρώτη και περιλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων, οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση μέσω τα χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπεται στην Ενέργεια I.
Από τη συγκεκριμένη δράση αναμένεται να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη περίπου 7.000 νέες επιχειρήσεις, ενώ το κόστος της συμβουλευτικής θα ανέλθει για κάθε άνεργο που θα δημιουργήσει επιχείρηση στα 4.000 ευρώ.
Η συμβουλευτική υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει: συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια (ομαδική επιχειρηματική συμβουλευτική), σε υπηρεσίες καθοδήγησης, ενδυνάμωσης και επιχειρηματικής υποστήριξης, σε επιχειρηματικές αποστολές, αλλά και σε εκθέσεις-δράσεις αριστείας.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συμβουλευτικής είναι η συμμετοχή των επιλεγέντων σε θεματικά workshops. Η ενέργεια αυτή “μεταφράζεται” ως ομαδική συμβουλευτική και συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιχειρηματίες στο πλαίσιο ομαδικών συναντήσεων με στόχο την πληρέστερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανακύπτουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.      
Προτεραιότητα στην ύπαιθρο  
Τα άλλα προγράμματα που αναμένεται να δώσουν επιχορηγήσεις και συμβουλευτική για τη δημιουργία επιχειρήσεων είναι:
■ Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων (β’ κύκλος): ΤΟ πρόγραμμα αφορά νέες και νέους από 18-35 ετών που δεν έχουν δική τους επιχείρηση έχει κόστος 60.000.000 ευρώ και ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 1.600 άτομα.  
■Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο: Σύμφωνα με τη δράση θα δοθούν κατάρτιση και κίνητρα σε 3.000 άνεργους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δραστηριοποίησή τους ως επιχειρηματιών στην ύπαιθρο και στον αγροδιατροφικό τομέα.
■ Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Απασχόληση Γυναικών: Η ενέργεια έχει συνολικό κόστος 15.000.000 ευρώ, ενώ από αυτή θα ωφεληθούν 1.900 γυναίκες από 18 έως 35 ετών, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.  

   
Θέμα 5ο


ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Κρεοπώλες και αγοραστές ζητά η Μαρινόπουλος ΑΕ    

Νέους συνεργάτες θα εντάξει στο δυναμικό του ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ο Όμιλος Μαρινόπουλος. Ειδικότερα, ο όμιλος θα προσλάβει Κρεοπώλες αλλά και Αγοραστές
.
Θέσεις κρεοπωλών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου, ενώ επιθυμητή είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.
Για τις θέσεις των αγοραστών απαιτείται πτυχίο, ενώ επιθυμητό είναι και το μεταπτυχιακό. Ακόμη, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες και πιστοποίηση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος. Σημειώνεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Άλλα πρόσθετα προσόντα είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση, η ομαδικότητα και συνεργασία.
Για τη θέση των Κρεοπωλών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο fax: 210-9893457/210-9836604 ή στο e- mail hrsuper_greece@carrefour.com ή στην διεύθυνση Μαρινόπουλος Α.Ε., Αγ. Δημητρίου 63, Αλιμος 17456, Υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού, αναγράφοντας απαραιτήτως των κωδικό της θέσης (κωδ. ΚΡ001).  
Θέσεις αγοραστών
■Φρέσκων Προϊόντων
■Τροφίμου (Παντοπωλείου & Κατεψυγμένων)
Ο κάτοχος της θέσης θα έχει ως αρμοδιότητα την αποτελεσματική διαπραγμάτευση και αγορά των προϊόντων, την ανεύρεση νέων προμηθευτών, τον καθορισμό και εμπλουτισμό του κωδικολογίου, καθώς και τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού. Οι Αγοραστές θα πρέπει να έχουν από τρία έως πέντε χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πτυχίο Ανώτατου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ενώ επιθυμητός είναι ο Μεταπτυχιακός τίτλος.
Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση Αγγλικών και γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office). Άλλα πρόσθετα προσόντα είναι οι ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, η ομαδικότητα/Συνεργασία, η προσαρμοστικότητα, η υπευθυνότητα και η καινοτομία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο fax: 210-9893457, στο e-mail HR_ Greece@carrefour.com ή στη διεύθυνση με κωδικό θέσης BUYERS: Μαρινόπουλος Α.Ε., Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, Υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τον Δεκέμβριο οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

  Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να εκδοθούν οι αρχικές προκηρύξεις και στις αρχ…