Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 29-08-2012

Εργασιακό 29-08-2012

0

Θέμα 1ο  


20 θέσεις εποχικού προσωπικού στο Δήμο Ξάνθης  
Δόθηκε έγκριση μένουν να βρεθούν τα κονδύλια  

Εξακόσιες σαράντα έξι θέσεις εποχικού προσωπικού σε 38 Δήμους της χώρας ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών. Οι θέσεις κατανέμονται σε 22 Περιφερειακές Ενότητες, από τις οποίες την πλειονότητα των θέσεων συγκεντρώνουν οι ακόλουθες:
■Αττική, 180 θέσεις,
■Εύβοια, 79 θέσεις,
■Ηράκλειο, 71 θέσεις, και
■Κορινθία, 47 θέσεις.
Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ωστόσο κώλυμα εμφανίζεται σε συγκεκριμένους Δήμους, λόγω οικονομικών δυσχερειών.
Για το δήμο Ξάνθης εγκρίθηκαν 20 εποχικές θέσεις και αναμένεται μέσα στο Φθινόπωρο να προκηρυχθούν οι θέσεις εποχικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, αν τους φτάσουν τα κονδύλια από τα δημοτικά τέλη.  
   
Θέμα 2ο  


54  εποχικές προσλήψεις στα ΕΛ.ΤΑ της ΑΜΘ  
Έως τις 31 Αυγούστου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις
288 προσλήψεις σ’ όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις  

Από σήμερα έως και τις 31 Αυγούστου θα υποβάλλονται αιτήσεις στην πρώτη προκήρυξη των ΕΛΤΑ για την πρόσληψη των πρώτων 288 εποχικών Διανομέων κατηγορία ΔΕ με οκτάμηνη απασχόληση στα καταστήματα της Αθήνας και του Πειραιά. Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΕΛΤΑ ΑΕ, Κεντρική Υπηρεσία, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού Ι,ΤΚ 101 88, Αθήνα (για την Ανακοίνωση ΣΟΧ35/2012). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3353228 και 3353487.  
Οι προκηρύξεις
Το σύνολο των θέσεων σε Αθήνα και περιφέρεια, όπως καταμετρήθηκαν ανέρχονται σε 1.466, ενώ οι υπόλοιποι τρεις διαγωνισμοί που θα ακολουθήσουν εκείνον των 288 Διανομέων, κατά χρονολογική σειρά, έχουν ως εξής:
1.Προκήρυξη για 194 θέσεις ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, εκ των οποίων 177 στην Αθήνα και 17 στις υπηρεσίες Λαυρίου, Κερατέας, Κορωπίου και Καλυβιών.
2.Προκήρυξη για 39 Οδηγούς κατηγορίας ΔΕ, από τους οποίους 28 στην Αθήνα και έντεκα στο Κρυονέρι, και
3.Προκήρυξη για 44 Διαμετακομιστές ΥΕ στην Αθήνα.
Ας σημειωθεί ότι οι προκηρύξεις για οδηγούς Δευτεροβάθμιας και Διαμετακομιστές Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης δεν αποκλείεται να εκδοθούν ταυτόχρονα, ενώ σκοπός των επικεφαλής των ΕΛΤΑ είναι η κάλυψη των θέσεων το συντομότερο δυνατόν. Όσο για την ειδικότητα που καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων, είναι η ΔΕ Διανομέων. Τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για τη διεκδίκηση των θέσεων είναι τα εξής: οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ανεξαρτήτως  ειδικότητας. Απαιτείται επίσης άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορία A’ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.
Περιφέρεια
Στο μεταξύ, αναμένεται η έγκριση 996 ακόμα θέσεων στις περιφερειακές  ενότητες της χώρας, για την προκήρυξη των οποίων αρμόδιες είναι οι κατά τόπου Περιφερειακές  Διευθύνσεις  των ΕΛΤΑ.  
■Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Με 54 εποχικούς υπαλλήλου θα καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες τους τα ΕΛΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας. Πρόκειται για 36 Διανομείς, 16 εργαζομένους Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και δύο οδηγούς, όλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.    

     
Θέμα 3ο  


4 γιατροί στο νοσοκομείο Ξάνθης  
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου  
27 θέσεις επικουρικών γιατρών στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας ΑΜΘ(4η Υγειονομική Περιφέρεια)

 

 
Με 265 επικουρικούς ιατρούς  διαφόρων ειδικοτήτων θα καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας, το ΕΚΑΒ, τα τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υγείας έχει προκηρύξει τις 265 θέσεις που αφορούν τα Περιφερειακά Νοσοκομεία.
Ειδικότερα στα Νοσοκομεία θα προσληφθούν 233 Επικουρικοί Ιατροί, στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών θα καλυφθούν 16 θέσεις, στα κατά τόπους ΕΚΑΒ 14 θέσεις και στο Κέντρο Δηλητηριάσεων δύο θέσεις.
Ενδεικτικά, αρκετές θέσεις Επικουρικών γιατρών θα πληρώσουν τα νοσοκομεία: Γ.Ν. Μυτιλήνης (6 θέσεις), Γ.Ν. Ρόδου(7 θέσεις), Γ.Ν. Πτολεμαϊδας (6 θέσεις), Γ.Ν. Κομοτηνής (6 θέσεις), Γ..Ν. Κατερίνης (6 θέσεις), Γ.Ν. Σερρών (9 θέσεις, Γ.Ν. Πύργου (9 θέσεις),  και Γ.Ν Χανίων (8 θέσεις). Τέσσερις Επικουρικούς Iατρούς θα εντάξουν στο δυναμικό τους τα Γενικά Νοσοκομεία: Ξάνθης, Κοζάνης, Σύρου, Χίου και Αγρινίου, ενώ πέντε θέσεις θα καλυφθούν στα Γ.Ν Τρίπολης. Κέρκυρας και Κορίνθου. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματικές αιτήσει μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να εγγραφούν στη λίστα των επικουρικών του υπουργείου Υγείας.
Στην επιλογή του προσωπικού τηρείται σειρά προτεραιότητας, ενώ όταν έρθει η ώρα της πρόσληψη οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν μια φόρμα για τους δύο τόπους προτίμησης που επιθυμούν να επιλεγούν.  
Η διαδικασία επιλογής
Στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρούνται ηλεκτρονικά δύο κατάλογοι έγγραφα επικουρικών ιατρών στους οποίους εγγράφονται κατά ειδικότητα, κατόπιν αιτήσεως τους, ιατροί που απέκτησαν ιατρική ειδικότητα κατά την τελευταία επταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Σε αυτούς τους  δύο καταλόγους, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υποψήφιοι Επικουρικοί Ιατροί για την ενεργοποίηση της αίτησης υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση (5 Σεπτεμβρίου) στην οποία θα δηλώνουν έως δύο προτιμήσεις. Οι θέσεις ιατρών ΕΣΥ που προκηρύσσονται σε Γενικά Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία-Κ.Υ. και Κέντρα Υγεία απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές Α’ κατηγορία μπορούν να πληρωθούν από ιατρούς χωρίς τον περιορισμό χρόνου προϋπηρεσία στην ειδικότητα, αλλά με την υποχρέωση παραμονής στη θέση αυτή επί πενταετία. Όσον αφορά τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών, ο πρώτος κατάλογος αφορά την κάλυψη αναγκών απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών που εντάσσονται στη Γ’ Ζώνη, όπως και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α’ κατηγορία, καθώς και στη Β’ Ζώνη, πλην των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που ανήκουν σε αυτήν.
Ο δεύτερος κατάλογος αφορά την Α’ Ζώνη, το E.K.A.B. ανεξαρτήτου γεωγραφικής  περιοχής, το Κέντρο Δηλητηριάσεων και όσα νοσοκομεία της Β’ Ζώνης εξαιρούνται από τον πρώτο κατάλογο.
Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν σε νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, σε τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
Για την εγγραφή στον δεύτερο κατάλογο είναι απαραίτητη βεβαίωση υπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε μονάδα υγεία, ενώ από αυτή την προϋπόθεση εξαιρούνται όσοι επικουρικοί επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση με το ΕΚΑΒ και το Κέντρο Δηλητηριάσεων.  
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  

 


Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταθέσουν:
■Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κάτοχος είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
■Για τους πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται βεβαίωση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται μετά από εξέταση από την αρμόδια επιτροπή του Κε.Σ.Υ.
■Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ειδικότητας.
Για τους οδοντιάτρους επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ.
■Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο που η έκδοσή της να μην υπερβαίνει τις 60 (εξήντα) ημέρες από την κατάθεσή της.
■Βεβαίωση ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ως επικουρικός ιατρός
■Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει αποποιηθεί θέση ΕΣΥ ή παραιτηθεί από θέση γιατρού ΕΣΥ και δεν έχει παραιτηθεί ή αποποιηθεί την επιλογή του σε θέση επικουρικού γιατρού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν εκτενέστερη πληροφόρηση για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό στο τηλέφωνο: 210 5231 897, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Υγείας www. yyka.gov.gr  

 

       

 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ 135 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ


Την επομένη εβδομάδα προβλέπεται να εκδοθεί η προκήρυξη πρόσληψης 135 επικουρικών γιατρών για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τα Νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων.  
 

 

Κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα στα Νοσοκομεία της ΑΜΘ


4η Υγειονομική Περιφέρεια
Γ.Ν. Διδυμοτείχου

 

Ειδικότητα θέσεις
Ιατρική Βιοπαθολογία 1
Νεφρολογία 1
Ορθοπαιδική 1
Παιδιατρική 1

  Γ.Ν.Δράμας

Ειδικότητα θέσεις
Ιατρική Βιοπαθολογία 2
ΜΕΘ 1
ΩΡΛ 1

  Γ.Ν. Καβάλας

Ειδικότητα θέσεις
Ιατρική Βιοπαθολογία 1
Ιατροδικαστική 1
Καρδιολογία 1
Νευρολογία 1
Νευροχειρουργική 1
Πνευμολογία 1
Χειρουργική 1
Ψυχιατρική ή Παιδοψυχιατρική 1

  Γ.Ν. Κομοτηνής

Ειδικότητα θέσεις
Αναισθησιολογία 1
Καρδιολογία 1
ΜΕΘ 1
Ορθοπαιδική 1
Παιδιατρικη 1
Χειρουργική 1

  Γ.Ν. Ξάνθης

Ειδικότητα θέσεις
Αναισθησιολογία 1
Καρδιολογία (ΤΕΠ) 1
Παθολογία (ΤΕΠ) 1
ΩΡΛ 1

 
Θέμα 4ο


11 προγράμματα για 102.000 θέσεις από τον ΟΑΕΔ  

 

Πρόσκληση στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα ένδεκα «ανοικτά» (για την υποβολή αιτήσεων) προγράμματα πρόσληψης και απασχόλησης ανέργων που μπορούν να δημιουργήσουν, μέσω επιδοτήσεων, 102.000 θέσεις εργασίας απηύθυνε ο ΟΑΕΔ.  
Σύμφωνα με στοιχεία από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν 1.130.000 άτομα, έχουν ενταχθεί σε 68 προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης προϋπολογισμού 3,85 δισ. Χωρίς τα προγράμματα αυτά η ανεργία θα ήταν 5% – 7% υψηλότερη. Η απορροφητικότητα των προγραμμάτων αγγίζει το 84%, αν και τελευταία έχει περιοριστεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για να μπουν σε πρόγραμμα επιδότησης.  
Τα προγράμματα
Τα «ανοικτά» προγράμματα είναι:
1. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας έως 35 ετών.
3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τ.Α. για απασχόληση 5.000 ανέργων από 55 έως 64 ετών.
4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
5. Πρόγραμμα επιχορήγησης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 5.000 ανέργων 16 έως 24 ετών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.
6. Ειδικό Πρόγραμμα ολοκληρωμένης παρέμβασης για 600 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ», «Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΓΑ», «ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL UNION)», «ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (GENERAL TRUST)» και «ΕΟΣ ΑΕΑΖ» και 200 πρώην εργαζομένους που προέρχονται από την επιχείρηση «COMMERCIAL VALUE».
7. Τοπικό Πρόγραμμα για 680 ανέργους των επιχειρήσεων: «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO ΑΒΕΕ», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.», «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» «ΜΙΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «ΑΜΑΣΑ ΑΕΒΕ» του νομού Θεσσαλονίκης.
8. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέργων που είναι κοντά στη σύνταξη.
9. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
10. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (A.με.Α), Απεξαρτημένων, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για A.με.Α.
11. Πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών A.με.Α., Απεξαρτημένων και Αποφυλακισμένων 18-64 ετών και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για A.με.Α.  
Ανεκμετάλλευτες 221.450 θέσεις έχουν μείνει στη διετία – συνυπολογιζομένων των 102.000 για άνεργους που παραμένουν στα αζήτητα. Σε σύνολο 1.350.000 ατόμων (εργαζομένων και ανέργων) που μπορούσαν να είχαν ωφεληθεί, τα προγράμματα καλύπτουν έως τώρα 1.128.550 θέσεις.    

Θέμα 5ο


Μείωση του εποχικού επιδόματος ανεργίας εξετάζει το υπουργείο Εργασίας

 

Το «κούρεμα» των ειδικών εποχικών επιδομάτων που κάθε χρόνο εισπράττουν, επιπλέον του τακτικού επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ, περίπου 160.000 επιδοτούμενοι άνεργοι (ξενοδοχοϋπάλληλοι, οικοδόμοι, δασεργάτες, ηθοποιοί, μουσικοί κ.ά.) μπαίνει στο «πακέτο» των περικοπών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Το «κούρεμα» των παραπάνω επιδοτήσεων έρχεται μετά τη φετινή μείωσή τους κατά 22% (σε συνέχεια της μείωσης του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, με το οποίο υπολογίζονται τα επιδόματα του ΟΑΕΔ) και, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται να γίνει μέσω του συμψηφισμού του εποχικού επιδόματος με το καταβαλλόμενο μηνιαίο επίδομα ανεργίας.
Δηλαδή, θα αφαιρείται το επίδομα ανεργίας τουλάχιστον τα 360 ευρώ που είναι το κατώτερο, από τις εφάπαξ εποχικές επιδοτήσεις οι οποίες κυμαίνονται, ανάλογα με την κατηγορία του επαγγέλματος, από 458 ευρώ έως 916,30 ευρώ τον χρόνο (εμμέσως, ο δικαιούχος θα χάνει ένα ή και δύο επιδόματα ανεργίας).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θλιβερή πρωτιά στην Ξάνθη σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

Ημερίδα για την Υγιεινή και  την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας με πρωτοβουλία του Εργατικ…