Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 01-08-2012

Εργασιακό 01-08-2012

0

Θέμα 1ο


Αιτήσεις για 4.337 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο    

Με 4.337 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων, επιστημόνων, διοικητικών, τεχνιτών και βοηθητικού προσωπικού μπαίνει ο Αύγουστος.
Αυτή την εβδομάδα «τρέχουν» οι προθεσμίες για την πρόσληψη περίπου 860 συμβασιούχων σε δήμους, παιδικούς σταθμούς, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στο Νοσοκομείο Παίδων, σε πολιτιστικούς φορείς κ.α.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με 3.475 θέσεις πεντάμηνης απασχόλησης σε δέκα περιφερειακές ενότητες της χώρας, στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων.
Πρόκειται για τις Σέρρες και τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες αποσπούν την πλειονότητα των θέσεων, συγκεντρώνοντας 1.110 και 692 θέσεις, αντίστοιχα.
Μεγάλος αριθμός προσλήψεων θα πραγματοποιηθεί επίσης στην Αττική με 420 θέσεις, τη Μεσσηνία με 400, την Πέλλα με 297 θέσεις, στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, την Αχαΐα, την Ημαθία και την Εύβοια.
Οι θέσεις καλύπτουν όλο το φάσμα ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων βοηθητικές και τεχνικές, ιατρικές και παραϊατρικές, εκπαιδευτικές, διοικητικές και ειδικότητες παροχής υπηρεσιών.  
Ποιες προσλήψεις «τρέχουν»
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
25.000 ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
767 σπουδαστές στην ΑΣΠΑΙΤΕ
Έως τις 3 Αυγούστου υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ EPSO
Προκήρυξη για 110 διερμηνείς στην ΕΕ
Καριέρα σε ΟΗΕ και ΝΑΤΟ  

Έληξε χθες η προθεσμία για τις 2 προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων


Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις δύο εποχικές προσλήψεις (4 – 5 μήνες) στην ΛΑ’ ΕΠΚΑ. Υπενθυμίζουμε ότι αφορούσαν ένα ΠΕ Τοπογράφο Μηχανικό και έναν ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων
   
Θέμα 2ο


35.000 προσλήψεις στους δήμους
Για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων    

Ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη συνολικά 35.000 προσώπων στους δήμους για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία μετά τη δημοσιοποίηση του οριστικού Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.
Στον πίνακα που δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ www.asep.gr και του ΟΑΕΔ www.oaed.gr. αναγράφεται η συνολική βαθμολογία κάθε ανέργου σε μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια κατάταξης, την ειδικότητά τους και τους φορείς στους οποίους έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν κατά προτεραιότητα να προσληφθούν.
Οι θέσεις αυτεπιστασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες: ηλεκτρολόγοι ΔΕ, οδηγοί ΔΕ, τεχνίτες οικοδόμοι ΔΕ, τεχνίτες ελαιοχρωματιστές ΔΕ, τεχνίτες σιδεράδες, υδραυλικοί ΔΕ, χειριστές μηχανημάτων ΔΕ και εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ.
Ο κυλιόμενος πίνακας θα έχει ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Η πρόσληψη του προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία γίνεται από τους δήμους.  
Οι φορείς πρόσληψης λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ κωδικό ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης του ΟΑΕΔ και στη συνέχεια υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr). Η επιλογή προσωπικού πραγματοποιείται από τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των ανέργων της ζητούμενης ειδικότητας οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα.
Προτάσσονται οι άνεργοι οι οποίοι δηλώνουν τον οικείο φορέα ως πρώτη προτίμηση, έπονται οι άνεργοι που τον δηλώνουν ως δεύτερη προτίμηση και ακολουθούν εκείνοι που τον δηλώνουν ως τρίτη προτίμηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο άνεργος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες από το πρώτο κριτήριο κατάταξης και αν αυτές συμπίπτουν, από το δεύτερο κριτήριο, και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία άνεργος με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης βάσει όλων των ανωτέρω κριτηρίων, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση η οποία διενεργείται με ευθύνη του προϊσταμένου του οικείου ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.
Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει σχετικά τόσο τους επιλεγέντες όσο και τον φορέα που υπέβαλε τη σχετική αίτηση, αλλά και το ΑΣΕΠ. Ο φορέας πρόσληψης υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του.
72.258 ΑΙΤΗΣΕΙΣ. Σημειώνεται ότι συνολικά 72.258 άτομα κατέθεσαν αιτήσεις στο πρόγραμμα αυτεπιστασίας των δήμων.
Συγκεκριμένα, 22.960 αιτήσεις κατατέθηκαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων, 6.082 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 19.790 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, 7.150 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, 3.916 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, 9.689 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου και 2.671 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης.    
 
Θέμα 3ο


Νέο portal του ΟΑΕΔ με θέσεις και προγράμματα
Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πύλης αναμένεται από την 1η Σεπτεμβρίου    

Από την 1 η Σεπτεμβρίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο portal (ηλεκτρονική πύλη) του ΟΑΕΔ με θέσεις εργασίας, προγράμματα απασχόλησα και κατάρτισης, που φιλοδοξεί να δώσει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών και των ανέργων που χρειάζονται τις υπηρεσίες του.
Μέσω του νέου portal -που έχει ανακοινωθεί εδώ και τέσσερα χρόνια από την προηγούμενη διοίκηση του Οργανισμού- οι πολίτες θα έχουν άμεση πρόσβαση στις θέσεις εργασίας που προσφέρουν εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, θα ενημερώνονται για τα προγράμματα απασχόλησης που βρίσκονται σε ισχύ και θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε αυτά, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παροχής βεβαιώσεων ανεργίας, πληρωμής επιδομάτων και παροχών κ.λ.π.
Η αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ έχει βασικό σκοπό να αποτελέσει το μέσο αμφίδρομης και διαδραστικής επικοινωνίας του Οργανισμού με τους πολίτες (ανέργους και μη) και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας τη δυνατότητα σύζευξης προσφοράς και ζήτησα εργασίας on line, καταχωρίζοντας βιογραφικά σημειώματα εκ μέρους των αναζητούντων εργασία και κενών θέσεων εργασίας εκ μέρους των εργοδοτών, χωρίς την εμπλοκή των Κέντρων Προώθησα Απασχόλησα (ΚΠΑ).
Σύμφωνα με πληροφορία, οι χρήστες αρχικά θα εγγράφονται στο portal,
προκειμένου να κάνουν χρήση των διαδικτυακών του υπηρεσιών.
Οι εγγεγραμμένοι ιδιώτες- υποψήφιοι εργαζόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και τα προσόντα που απαιτούνται, καθώς και για προγράμματα κατάρτισης, σεμινάρια και ευκαιρία απασχόλησης, να αναζητούν αγγελίες ή/ και στοιχεία επιχειρήσεων – εταιρειών, να αναρτούν και να διαχειρίζονται το βιογραφικό τους σημείωμα, να λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με την τυχόν ανταπόκριση εργοδοτών στην προσφορά εργασίας εκ μέρους τους κ.ά.
Στον αντίποδα, οι εργοδότες θα μπορούν να αναζητούν βιογραφικά σημειώματα εργαζομένων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, να καταχωρίζουν και να διαχειρίζονται αγγελίες αναζήτησα προσωπικού, καθώς και να ενημερώνονται για προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.
Το νέο εγχείρημα του ΟΑΕΔ φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών που χρειάζονται τις υπηρεσίες του

Τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής εφαρμογής  


Με τη λειτουργία της νέας διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαδικτυακή σύζευξη προσφοράς – ζήτησης εργασίας αναμένονται τα παρακάτω:
■          Να αποτελέσει ένα ευέλικτο και φιλικό εργαλείο αναζήτησης εργασίας και εργατικού δυναμικού σε συνθήκες πραγματικού χρόνου.
■          Να αποφορτίσει εν μέρει το έργο των εργασιακών συμβούλων τόσο προς την κατεύθυνση της σύζευξης
προσφοράς ζήτησης εργασίας, όσο και προς την κατεύθυνση της εισαγωγής βιογραφικών και κενών θέσεων εργασίας.
■         Να προσφέρει υπηρεσίες και σε άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ή δεν επισκέπτονται τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, ή είναι εργαζόμενοι που επιθυμούν βελτίωση της εργασιακής τους θέσης. Επιπλέον, μέσω της διαδικτυακής πύλης παρέχεται η
δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (e-αίτηση) υπαγωγής σε προγράμματα πολιτικών απασχόλησης – κατάρτισης, εξασφαλίζοντας διαφάνεια στην εξαγωγή αποτελεσμάτων, εξάλειψη της ταλαιπωρίας πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και μείωση του φόρτου εργασίας των υπηρεσιών.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίησης το portal μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., με δυνατότητες
κάλυψης του συνολικού πεδίου της «πρακτικής άσκησης» σπουδαστών ή αποφοίτων στη χώρα μας Υπενθυμίζεται πως μέσω των ηλεκτρονικού συστήματος του οργανισμού υποβλήθηκαν φέτος 160.000 αιτήσεις για το voucher κατάρτισης, καθώς και 75.000 αιτήσεις για τα προγράμματα αυτεπιστασίας, χωρίς την αναγκαιότητα συνωστισμών, ταλαιπωρίας των πολιτών και τεράστιων χρονικών καθυστερήσεων.          

Θέμα 4ο


Προοπτικές απασχόλησης για τον τουριστικό κλάδο
Προσλήψεις για  τους κλάδους Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης    

Ανάσα στο δυσχερές οικονομικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα αποτελεί ο ελληνικός τουρισμός, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατα έρευνας της εταιρείας Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, Manpower Group, σχετικά με τις  προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2012.
Ειδικότερα και εν μέσω θέρους, στον κλάδο του τουρισμού οι εργοδότες προβλέπουν ανάκαμψη στην πτωτική πορεία της απασχόλησης με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να αγγίζουν το -3%. Οι προοπτικές απασχόλησης του κλάδου βελτιώνονται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, συγκριτικά με το προηγούμενο – δεύτερο – τρίμηνο του 2012 και κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος διατηρεί ακόμα αρνητικό πρόσημο, κατά τα οκτώ τελευταία τρίμηνα που ερευνήθηκαν, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στον τουρισμό παρουσιάζουν βελτίωση της τάξης του 13% από έτος σε έτος.
Σταθερότητα, με ελάχιστες ενδεχομένως προσλήψεις, προβλέπεται στον τομέα των Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης. Η αγορά εργασίας στον εν λόγω τομέα προβλέπεται σταθερή κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2012 με τις συνολικές προοπτικές να διαμορφώνονται στο 0%. Η σύγκριση με το β’ τρίμηνο 2012 αποδεικνύει μία βελτίωση της τάξης του 6%, ωστόσο, ο δείκτης καταγράφει μικρή εξασθένηση σε σχέση με το αντίστοιχο έτος του 2011.  
Αρνητικά μηνύματα
Αντίθετα, με μελανά χρώματα περιγράφουν τους λοιπούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τα ευρήματα της έρευνας, καθώς οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης διαμορφώθηκαν στο -9%, ενισχυμένες μεν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, μειωμένες, όμως, κατά 4% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2011.
Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εργοδοτών κάθε άλλο παρά αισιόδοξες μπορούν να χαρακτηριστούν, καθώς νέες προσλήψεις προβλέπει μόνον ένα 13% των ερωτηθέντων, ενώ το 22%  προβλέπει μειώσει του προσωπικού, λόγω της εμβάθυνσης της ύφεσης. Ε
Εντούτοις, ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα που προέρχονται από πάνω από έξι έως δέκα εργοδότες (62%), οι οποίοι δηλώνουν ότι θα κρατήσουν το προσωπικό τους και δεν θα προχωρήσουν σε απολύσεις. Αναφορικά με τους υπόλοιπους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, οι μεγαλύτερες μειώσεις προσωπικού καταγράφονται στον τομέα των Κατασκευών και στον τομέα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου.
Οι προοπτικές του τομέα της μεταποίησης σημειώνουν κάθετη πτώση της τάξης του -17%, ενώ οι εργοδότες στον τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητα Περιουσία και παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις ομολογούν δυσοίωνες προβλέψεις της τάξης του -15%.
Μειωμένο5 κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες περιγράφεται και ο δείκτης προοπτικών απασχόλησα στον τομέα Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών.  
Παγκόσμια επιβράδυνση
Μικρή επιβράδυνση στους ρυθμούς των προσλήψεων, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, παγκοσμίου αναφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας για τις προοπτικές απασχόλησης σε 41 από τις σημαντικότερες αγορές εργασίας στον κόσμο.
Οι εργοδότες, ως αντίδραση στην οικονομική αβεβαιότητα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, προτιμούν λύσεις που προσφέρουν ευελιξία, χωρίς ωστόσο να αποφεύγουν το ενδεχόμενο των προσλήψεων.  

Η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες


Α. Μείωση προσωπικού
■ΣΤΟ -13% διαμορφώνεται ο Δείκτη των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης για το τρίτο τρίμηνο του 2012. 0 Δείκτης παραμένει αρνητικός για
. δέκατο συνεχόμενο τρίμηνο.
■Οι Έλληνες εργοδότες στους οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας εκτιμούν ότι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα μειωθεί κατά το γ’ τρίμηνο του 2012.
■Τάση ανάκαμψης παρουσιάζει ο τομέας του Τουρισμού, με άνοδο 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέρυσι.
Β. Αύξηση προσλήψεων
■Θετικό Δείκτη Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης προβλέπουν οι εργοδότες σε 33 από τις 41 χώρες που παίρνουν μέρος στην έρευνα.
■Ινδία (+50), Ταϊβάν (+37) και Βραζιλία (+31): οι χώρες με τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις για την απασχόληση κατά το επόμενο τρίμηνο.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

10 δίμηνες προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

Αιτήσεις υποβάλλονται από 24-01-2022 έως και τις 28-01-2022   Ο Δήμος Αβδήρων ανακοίν…