Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 14-03-2012

Εργασιακό 14-03-2012

0
ergasiako_14_03_2012_copy

Θέμα 1ο  


  To Μάιο θα πιάσουν δουλειά οι επιτυχόντες του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας  
2.132 αιτήσεις για 556 θέσεις στο δήμο Ξάνθης    

 

Έληξε το Σάββατο 10 Μαρτίου η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στους δήμους και τους φορείς.  
2.132 αιτήσεις για 556 θέσεις στο δήμο Ξάνθης – 3.500 αιτήσεις για 944 θέσεις στους υπόλοιπους δήμους και φορείς
Να σημειώσουμε ότι για το δήμο Ξάνθης προκηρύχθηκαν 556 θέσεις και κατατέθηκαν στο Κέντρο Φροντίδας Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, τη ΜΚΟ που υπέγραψε το σχετικό μνημόνιο κατατεθήκαν 2.132 αιτήσεις όπως  μας ενημερώνει η υπεύθυνη στην Αθήνα κα Μαρκούση.  
3.500 αιτήσεις για 944 θέσεις
Για τους υπόλοιπους δήμους και φορείς κατατέθηκαν στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ κατά μέσο όρο 3.500 αιτήσεις για τις 944 θέσεις στους δήμους Μύκης, Αβδήρων, Τοπείρου και τους υπόλοιπους φορείς. Δηλαδή συνολικά κατατεθήκαν 5.632 αιτήσεις για το πρόγραμμα στο νομό μας.  
Η διαδικασία
Το επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση και η καταχώρησή τους που θα γίνει από τους φορείς διεκπεραίωσης με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ ενώ ο έλεγχος θα γίνει από τον ΑΣΕΠ. Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει περίπου 1 μήνα. Στη συνέχεια θα γίνει ανάρτηση των αποτελεσμάτων και θα δοθεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για τις ενστάσεις. Κατά συνέπεια οι προσλήψεις υπολογίζονται μέσα στο Μάιο.

 
Δέκα ανειδίκευτοι εργάτες στη ΔΕΗ


4 προσλήψεις και στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Κομοτηνής.  
Δέκα ανειδίκευτοι εργάτες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα προσλάβει η ΔΕΗ για την κάλυψη των αναγκών του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) Λέσβου, του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Σκύρου, του ΑΗΣ Κομοτηνής και του ΑΣΠ Πάρου. Ειδικότερα, στον ΑΣΠ Λέσβου θα προσληφθούν τρεις Εργάτες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ενώ στον ΤΣΠ Σκύρου θα προσληφθεί ένας ανειδίκευτος Εργάτης.
Αιτήσεις και στους δύο φορείς υποβάλλονται έως και την ερχόμενη Παρασκευή, 16 Μαρτίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22510 26120 για τη Λέσβο και 22220 93439 για τη Σκύρο. Έως την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Μαρτίου, θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για δύο Εργάτες στον Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής (ΑΣΠ) Πάρου και τέσσερις Εργάτες στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Κομοτηνής. Για τον ΑΣΠ Πάρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22840 51450 και για τον ΑΗΣ Κομοτηνής στο 25310 60200. Όλοι οι επιτυχόντες θα προληφθούν για 60 ημερομίσθια. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση είναι τα εξής: πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενείας κατάσταση, βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ, φωτοαντίγραφο αστυνομία ταυτότητας, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

 

2 προσλήψεις στην ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας


Τις επόμενες μέρες αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δράμας για 2 θέσεις συμβασιούχων. Ο φορέας θα προσλάβει ένα γυμναστή Πανεπιστημιακής και έναν διαμεσολαβητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 2510 48304.    

 

 
Θέμα 2ο


1500 νέοι σε 76 δήμους  
8 νέες κοινωνικές δομές με κονδύλια του ΕΣΠΑ για δύο χρόνια  
Θα στελεχώσουν κοινωνικές δομές όπως: κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήρια, συσσίτια, κοινωνικά φαρμακεία  

 

Ξεκινά μέσα στον Μάρτιο η προκήρυξη ενός φιλόδοξου προγράμματος του υπουργείου Εργασίας, που αφορά στην πρόσληψη 1.500 νέων (έως 30 ετών) σε υφιστάμενες και νέες κοινωνικές δομές που υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν σε εβδομήντα έξι μεγάλους δήμους της χώρας.
Οι νέοι που θα προσληφθούν θα ανήκουν σε διάφορες διοικητικές, επιστημονικές και υποστηρικτικές ειδικότητες και θα απασχοληθούν για δύο χρόνια σε δομές, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήρια, συσσίτια, κοινωνικά φαρμακεία, δημοτικοί λαχανόκηποι, γραφεία διαμεσολάβησης κ.ά.
Δικαιούχοι θα είναι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες αστικού δικαίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις), οι οποίοι θα συγκροτήσουν κοινωνικά εταιρικά σχήματα με συμπράττοντες φορείς δήμους όλης της χώρας με πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους.  
Δικαιούχοι
Μέσω της δράσης επιχορηγείται η απασχόληση νέων στις εν λόγω Δομές για διάστημα 24 μηνών, προκειμένου να υποστηριχτεί η λειτουργία τους και να τονωθούν οι τοπικές αγορές εργασίας.
Η σύσταση ενός Εθνικού Δικτύου άμεσα κοινωνικής παρέμβασης για την εφαρμογή ενεργειών σε πανελλαδικό επίπεδο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Οι κοινωνικές δομές που θα δημιουργηθούν αφορούν κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία, κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων και υπνωτήρια, συσσίτια, δημοτικοί λαχανόκηποι, τράπεζες χρόνου και γραφεία διαμεσολάβησης.
Δικαιούχοι θα είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες αστικού δικαίου, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Επαγγελματικές ενώσεις), οι οποίοι συγκροτούν Κοινωνικά Εταιρικά Σχήματα με συμπράττοντα φορείς.
α) οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα β) κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου, ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
απασχόλησης
Οι νέοι που θα προσληφθούν θα ανήκουν σε διάφορες διοικητικές, επιστημονικές και υποστηρικτικές ειδικότητες, ενώ θα απασχοληθούν στους εξής φορείς:
Ανοιχτά κέντρα ημερήσια υποδοχής αστέγων: Δομή  διαμονής αστέγων με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προσωπικής υγιεινής. Λειτουργεί με συγκεκριμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό και εποπτεύεται από τους επόπτες υγείας στα αντίστοιχα Υγειονομικά Περιφέρειας. Θα απασχολεί εννιά άτομα και συγκεκριμένα 2 νοσηλευτές, έναν γιατρό, 2 κοινωνικούς λειτουργούς και 4 άτομα προσωπικό καθαριότητας και διοικητικής υποστήριξης.
Υπνωτήρια: Δομή διανυκτέρευσης αστέγων, η οποία διαθέτει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας και διοικητικής υποστήριξης και εποπτεύεται από τους επόπτες υγείας της αντίστοιχα Υγειονομικής Περιφέρειας. Θα απασχολεί επτά άτομα προσωπικό και συγκεκριμένα 2 διοικητικούς, 4 άτομα στην καθαριότητα και έναν κοινωνικό λειτουργό.
Δομή παροχής Συσσιτίων: Δομή η οποία συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για τη σίτιση των ωφελούμενων. Θα απασχολεί επτά άτομα στις ειδικότητες: έναν διοικητικό, 2 άτομα στην καθαριότητα, 3 άτομα στην κουζίνα και έναν κοινωνικό λειτουργό.
Τράπεζα χρόνου: Δομή η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε δήμους και άνεργους να συναλλάσσονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, για τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με μονάδες εναλλακτικού συστήματος. Θα απασχολεί τέσσερα άτομα διοικητικό προσωπικό και έναν κοινωνικό λειτουργό.
Γραφεία διαμεσολάβησης: Δομή η οποία παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης σε δήμους σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και διευκολύνει την επικοινωνία τους με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (ΟΑΕΔ, Νοσοκομεία κ.λπ.). Θα απασχολεί δύο άτομα προσωπικό με ειδικότητες στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Μηχανισμός ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης: Δομή Εθνικής Εμβέλειας που παρέχει συστηματική ενημέρωση, για τις Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας. Απασχολεί οκτώ άτομα διοικητικό προσωπικό και έναν κοινωνικό λειτουργό.  

 
Δημοτικός Λαχανόκηπος


Δομή που αποτελείται από έκταση ενιαίου αρδευόμενου και περιφραγμένου αγροκτήματος, η οποία κατανέμεται σε ισομερή τεμάχια σε άπορους προκειμένου να τα καλλιεργήσουν με αποκλειστικό σκοπό τη σίτισή τους. Θα απασχολεί τρία άτομα και συγκεκριμένα έναν γεωπόνο για την υποστήριξη – συμβουλευτική των ωφελουμένων, έναν επιστάτη του αγροκτήματος και έναν κοινωνικό λειτουργό.        
Κοινωνικό Παντοπωλείο


Κατάστημα το οποίο εξυπηρετεί άπορους διανέμοντάς τους, σε τακτική βάση, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη υγιεινής, ένδυσης και υπόδηση και συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για τη συλλογή των παραπάνω προϊόντων, θα εργαστούν στο κάθε κατάστημα πέντε άτομα και συγκεκριμένα ένα άτομο διοικητικό, 3 άτομα υποστηρικτικό προσωπικό – στελέχη τροφοδοσίας και ένας κοινωνικός λειτουργός.  
Κοινωνικό Φαρμακείο


Δομή που παρέχει σε άπορους, άνεργους, άτομα δίχως ιατρική ασφάλιση δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανία και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους.
Θα απασχολεί τρία άτομα, 2 με την ειδικότητα του φαρμακοποιού και έναν κοινωνικό λειτουργό.    

 

                         
Θέμα 3ο


 

5.500 γιατροί και 335 οδοντίατροι με σύμβαση στον ΕΟΠΥΥ  
Περίπου 2.000 θέσεις θα καλύψουν οι νέοι γιατροί

Στον «αέρα» βγαίνει αυτήν την εβδομάδα η προκήρυξη πρόσληψης 5.500 θεραπευτών Ιατρών όλων των ειδικοτήτων, με συμβάσεις μίσθωσης έργου διετούς διάρκειας, στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται και δεύτερη προκήρυξη 335 θέσεων Οδοντιάτρων, ενώ εκκρεμεί η έγκριση νέου αιτήματος εκ μέρους του υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη επιπλέον 5.000 Ιατρών στον Οργανισμό, 2.000 με 3ετείς συμβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες θα καλύψουν η σύναψη των νέων 5.500
νέοι γιατροί συμβάσεων θα γίνει στα πρότυπα τον συμβάσεων
με τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ενώ οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά.
Από το σύνολο των θέσεων οι 1.500- 2.000 θέσεις θα αφορούν νέους γιατρούς (που έχουν πάρει ειδικότητα την τελευταία πενταετία) και δεν διαθέτουν αξιόλογη εμπειρία ή δικό τους ιατρείο
Οι γιατροί αυτοί θα εντάσσονται στον Οργανισμό Υγείας με βασικό κριτήριο τις γνώσεις και τον βαθμό του πτυχίου τους, ενώ η πριμοδότηση αυτή αποτελεί μια σαφή «απάντηση» της κυβέρνησης στο μέτωπο των Ιατρών που θεωρεί τις θέσεις στον ΕΟΠΥΥ ως χαμηλά αμειβόμενες.
Από το σύνολο των γιατρών της προκήρυξης, οι 2.000 θα ανήκουν στην ειδικότητα Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, οι 1.000 θα είναι Παιδίατροι και οι υπόλοιποι 2.500 όλων των άλλων ειδικοτήτων, όπως: Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Οφθαλμίατρου, Ωτορινολαρυγγολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, Νευρολόγου, Ψυχιάτρου, Πνευμονολόγου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Ρευματολόγου, Ενδοκρινολόγου και Αλλεργιολόγου.  
Προϋποθέσεις
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτατης ιατρικής και φαρμακευτικής σχολής αντίστοιχα, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής και άδεια άσκησα επαγγέλματος.
Επίσης, οφείλουν να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ πρόσφατο πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους, που πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η ειδικότητα και αν ο ιατρός κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
Επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή τους είναι τα εξής:
α) Κατά την επιλογή, προτεραιότητα έχουν οι ιατροί οι οποίοι δεν έχουν άλλη έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα ή σε ΝΠΔΔ.
β) Οι συμβαλλόμενοι ιατροί δεν πρέπει:
■Να απασχολούνται σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά εργαστήρια και φαρμακεία, συμβεβλημένα με τον ΟΑΕΕ ή να είναι μέτοχοι στα ανωτέρω, αυτοί, οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους.
■Να έχουν έγγραφες παρατηρήσει σε εκθέσεις των ελεγκτικών υπηρεσιών του οργανισμού ή άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών του Δημοσίου.
■Να έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογράφηση, δωροδοκία.
■Να έχουν απολυθεί από τον ΟΑΕΕ εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος, με απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
■Να έχει καταγγελθεί η σύμβαση από τον ΟΑΕΕ για αντισυμβατική συμπεριφορά από δόλο ή αμέλεια που αποδεικνύεται από έγγραφα στοιχεία του Οργανισμού ή από δικαστική απόφαση.  

     
Αιτήσεις από 15 Μαρτίου για 350 θέσεις στον ΕΟΠΥΥ


Τριακόσιοι πενήντα Ιατρούς και Οδοντιάτρους θα απασχολήσει ο ΕΟΠΥΥ με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από την ερχόμενη Πέμπτη, 15 Μαρτίου, έως και τις 30 Μαρτίου. Το νέο προσωπικό θα απασχολείται για 27 ώρες την εβδομάδα σε ωράριο που συμφωνείται από τον συμβαλλόμενο και τον διευθυντή της μονάδας και με συνολική αμοιβή 21.600 ευρώ ανεξαρτήτου περιστατικών, οι οποία θα καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Οι επιτυχόντες θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του φορέα στις περιοχές: Αττικής, Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδας, Aρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Bοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Δωδεκανήσων, Έβρου, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκη, Ιωαννίνων, Καβάλας,  Καστοριάς , Καρδίτσας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Mαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης,  Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ρόδου, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (στη διεύθυνση www.eopyy.gov.gr) και εφόσον κληθούν από τον ΕΟΠΥΥ με έγγραφο στο οποίο θα περιγράφονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των ιατρών και οδοντιάτρων με τους οποίους ο Οργανισμός προτίθεται να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες ανά Νομό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό αντίγραφο της αίτησής τους στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.    

 

   
Θέμα 4ο      


Οδηγός απασχόλησης σε Αμπου Ντάμπι – Ντουμπάι  

 

Τα δύο μεγάλα οικονομικά κέντρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων άφησαν πίσω την κρίση και ιδιατερα στο Αμπου Ντάμπι ανοίγονται μεγάλες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Στο αφιέρωμα που ακολουθεί οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας  στα δύο εμιράτα,  ενώ παρατίθενται ακόμα:
α) Δέκα από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας τους.
β) Ιστοσελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και θέσεις εργασίας, και
γ) Αναλυτική παρουσίαση θέσεων εργασίας σε διάφορες ειδικότητες.  
Ντουμπάι: Κατασκευές και υψηλή τεχνολογία
Για μία δεκαετία τουλάχιστον το Ντουμπάι αποτελούσε σύμβολο της ευημερίας και της πολυτέλειας, κάτι που αποτυπωνόταν με έμφαση στις γιγάντιες κατασκευές ακινήτων και υποδομών.
Ωστόσο, η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης το 2009 έπληξε και το Ντουμπάι, που τέλη του έτους είδε το εξωτερικό του χρέος να εκτοξεύεται στα 80 δισ. δολάρια και τις τιμές των ακινήτων να βυθίζονται κατά 50%. Επιπλέον, τα έργα στον κατασκευαστικό κλάδο «πάγωσαν» και χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Η χρεοκοπία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στη συνδρομή των υπόλοιπων έξι αραβικών εμιράτων, προεξάρχοντος του Αμπου Ντάμπι, που προχώρησαν στη χορήγηση 10 δισ. δολαρίων για να τονώσουν την ασθενική οικονομία του Ντουμπάι.
Τρία χρόνια μετά, το εμιράτο μοιάζει να έχει επουλώσει τις περισσότερες πληγές του και εισέρχεται σταδιακά σε μία νέα φάση ανάπτυξης.
Ο κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει να παραμένει το «ισχυρό χαρτί» της οικονομίας και βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας, που αναμένεται να συντελέσει και στη σταδιακή απεξάρτηση του κράτους από το πετρέλαιο.
Τα δύο μεγάλα οικονομικά κέντρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων άφησαν πίσω την κρίση και ιδιαίτερα στο Αμπου Ντάμπι ανοίγονται μεγάλες προοπτικές για τα επόμενα χρόνια
Ευκαιρίες για εργασία εντοπίζονται σε αρκετούς δυναμικούς κλάδους του Ντουμπάι, όπως το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές, ο τουρισμός, τα χρηματοοικονομικά και η μεταποίηση. Οι Έλληνες που επιθυμούν να αναζητήσουν την τύχη τους στο Ντουμπάι πρέπει να έχουν σημαντικά-εξειδικευμένα προσόντα και να γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.
Η γνώση των Αραβικών σίγουρα αποτελεί πλεονέκτημα, όμως δεν είναι απαραίτητη, καθώς οι ντόπιοι απαρτίζουν μόνο το 20% του συνολικού πληθυσμού. Οι υπόλοιποι προέρχονται από την Ινδία, την Ευρώπη και άλλες αραβικές χώρες.  
Μετάβαση
Από τη στιγμή που ένας Έλληνας λάβει πρόταση εργασίας από κάποιον εργοδότη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το μόνο που πρέπει να τον απασχολεί είναι να βρει αεροπορικό εισιτήριο σε σχετικά χαμηλή τιμή!
Ο εργοδότης είναι αυτός που θα μεριμνήσει για όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, ενώ δεν χρειάζεται έκδοση visa.

 
Zώνες ανάπτυξης για 43.500 υπαλλήλους


  «Το Ντουμπάι φεύγει… το Αμπου Ντάμπι έρχεται», θα μπορούσε να είναι ένας γλαφυρός τίτλος για το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Όπως πρόσφατα ανακοίνωσε η κυβέρνηση του Αμπου Ντάμπι, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας πρόκειται να δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια βάσει του στρατηγικού σχεδίου της κυβέρνησης με τίτλο «Plan Abu Dhabi 2030: Urban Structure Framework», το οποίο προβλέπει αύξηση του πληθυσμού κατά τρία εκατομμύρια έως το 2030 και περιλαμβάνει συγκεκριμένα έργα αξιοποίησης αστικών χώρων καθώς και τη δημιουργία νέων οικοδομικών και χρηματοοικονομικών περιοχών.
Σύμφωνα με τον κ. David Dudley, περιφερειακό διευθυντή της συμβουλευτικής εταιρείας ακίνητης περιουσίας «Jones Lang LaSalle»: «Οι νέες επενδύσεις στο Αμπου Ντάμπι θα οδηγήσουν στην αύξηση του εγχώριου ΑΕΠ και της εργασιακής απασχόλησης, γεγονός που θα επιφέρει την αύξηση της ζήτησης των ακινήτων στην περιοχή». Στο πλαίσιο αυτού του επενδυτικού σχεδίου εντάσσεται και η επερχόμενη δημιουργία βιομηχανικού κέντρου κατασκευής μηχανών μεταξύ των ζωνών «Ruwais» και «Madinat Zayed», στη δυτική περιοχή του εμιράτου, η οποία αναμένεται να δώσει εργασία σε 43.500 άτομα. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι νέες θέσεις να καλυφθούν κυρίως από ντόπιους εργαζόμενους, όμως η έλλειψη γηγενούς εξειδικευμένου προσωπικού σίγουρα θα οδηγήσει σε προσλήψεις και ξένου εργατικού δυναμικού με υψηλά προσόντα. 

500 προσλήψεις σε έξι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες


Σημαντικές ευκαιρίες εργασίας παρουσιάζονται στην ελληνική αεροπορική εταιρεία Hermes Airlines και σε έξι ακόμα μεγάλες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες.
Η νεοσύστατη Hermes αναζητά να προσλάβει 130 άτομα, στην πλειονότητά τους αεροσυνοδούς και πιλότους, ενώ έξι πολύ γνωστές αεροπορικές εταιρείες (Delta Air Lines, British Airways, Lufthansa, Ryanair, Easy-Jet, United Airlines) προκηρύσσουν μέσω των ιστοσελίδων τους 500 και πλέον θέσεις για ιπτάμενο προσωπικό, χειριστές και μηχανικούς αεροσκαφών, υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών και διοικητικά στελέχη.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Θλιβερή πρωτιά στην Ξάνθη σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα

Ημερίδα για την Υγιεινή και  την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας με πρωτοβουλία του Εργατικ…