Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 29-02-2012

Εργασιακό 29-02-2012

0

Θέμα 1ο


Από τις σήμερα και έως 9 Μαρτίου οι αιτήσεις για τις 566 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ξάνθης  

Ξεκινά από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις 566 θέσεις μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Ξάνθης. Υπενθυμίζουμε ότι για τις θέσεις του Δήμου Ξάνθης, το σχετικό μνημόνιο έχει υπογράψει η ΜΚΟ Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού που δέχεται αιτήσεις από τις 29 Φεβρουαρίου έως τις 9 Μαρτίου προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης.  
Η αίτηση και που μπορείτε ν’ απευθύνεστε
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 (από τη σελίδα του ΑΣΕΠ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Πατρ. Κυρίλλου 10, Τ.Κ.  671 00 Ξάνθη. Το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε είναι 25410 – 26949, υπ’ όψιν κας Χρύσας Μωραϊτη, Στην Αθήνα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 3637547), υπ’ όψιν κας Ξενιτιάδου Μαρίας (Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).    

Θέμα 3ο


Από σήμερα και οι αιτήσεις για τις 944 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους υπόλοιπους δήμους και φορείς της Ξάνθης

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Από σήμερα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων οι αιτήσεις για την κοινωφελή εργασία στους φορείς της Ξάνθης που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Πρόκειται για τις 944 θέσεις εργασίας σε όλους τους φορείς της Ξάνθης εκτός του Δήμου Ξάνθης, όπου αναμένεται επίσης τις επόμενες μέρες να ανοίξει η διαδικασία (διαχειρίζονται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας Παιδιού, (πληροφορίες στο τηλ. 2541026949).
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει για το ΙΝΕ/ΓΣΕ αρχίζει στις 29 Φεβρουαρίου και λήγει 9 Μαρτίου 2012.  
Αναλυτικά οι θέσεις στους δήμους και τους φορείς
Το προσωπικό θα επιλεγεί απ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και θ’ απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα των 5 μηνών. Η πλειονότητα των θέσεων που θα προκηρυχθούν αφορούν δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις.
Δήμος Αβδήρων: 218 θέσεις
Δήμος Τοπείρου: 222 θέσεις
Δήμος Μύκης:217 θέσεις
Π.Ε. Ξάνθης: 120 θέσεις
Νοσοκομείο Ξάνθης:72 θέσεις
Μητρόπολης Ξάνθης:35 θέσεις
ΙΔΕΚΕ: 7 θέσεις
Κυνηγητικός Σύλλογος Ξάνθης: 27 θέσεις
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου: 16 θέσεις
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης: 20 θέσεις  
Η αίτηση και που μπορείτε να’ απευθύνεστε
Όπως ανακοινώθηκε από την Π.Ε. Ξάνθης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του Δικαιούχου
1) ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΜΘ στη διεύθυνση: Τέρμα 28ης Οκτωβρίου 18, 67100 Ξάνθη, υπόψη κ Ιωάννη Παρπαλά (τηλ. επικοινωνίας: 2541064448-62527) ή
2) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ξάνθης, στη διεύθυνση: Μ. Ρέματος 18,67100 Ξάνθη, υπόψη κας Μαρίας Κώστογλου (τηλ. επικοινωνίας: 2541064448-62527) ή
3) Δήμος Μύκης στη διεύθυνση, Δημαρχείο Σμίνθη Ξάνθης 67100, υπόψη κ Μέτσο Χασάν (τηλ. Επικοινωνίας 2541352314) ή
4) Δήμος Αβδήρων, Γενισέα, Μουσείο Παραδοσιακών Ενδυμάτων Ξάνθης, υπόψη κας Ανατολής Χριστοφορίδου  (τηλ. επικοινωνίας: 2541064448-62527),
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΑΜΘ στη διεύθυνση: Τέρμα 28ης Οκτωβρίου 18, 67100 Ξάνθη, υπόψη κ Ιωάννη Παρπαλά (τηλ. επικοινωνίας: 2541064448-62527).  

     
Θέμα 4ο  


1.172 προσλήψεις στη Ροδόπη

Στην πρόσληψη 1.172 εποχικών υπαλλήλων προχωρούν Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Ροδόπης, μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού. Οι θέσεις αφορούν πεντάμηνη απασχόληση και κατανέμονται σε 16 φορείς.
Την κάλυψη 1.020 θέσεων εποχικού προσωπικού για πεντάμηνη απασχόληση ενέκρινε το ΑΣΕΠ στο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού Ροδόπης. Το νέο προσωπικό θα καλύψει έκτακτες ανάγκες πέντε φορέων της περιοχής – τεσσάρων Δήμων και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα έχει ως εξής:
Δήμος Κομοτηνής, 500 θέσεις,
Δήμος Ιάσμου, 170 θέσεις,
Δήμος Μαρώνειας-Σάπων, 120 θέσεις,
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 120 θέσεις, και
Δήμος Αρριανών, 110 θέσεις.
Οι θέσεις αφορούν προσωπικό όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων, εκ των οποίων οι πολυπληθέστερες είναι εκείνες των Εργατών Καθαριότητας και Γενικών Καθηκόντων κατηγορίας ΥΕ, Οδηγών και Χειριστών Μηχανημάτων κατηγορίας ΔΕ, αλλά και Διοικητικές ειδικότητες όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης.
Η έγκριση των παραπάνω προγραμμάτων σηματοδοτεί την προσπάθεια του υπουργείου να ανταποκριθεί άμεσα στις αυξανόμενες ανάγκες των ανέργων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ουσιαστική συνεργασία και την ενεργοποίηση εξειδικευμένων φορέων.      

Θέμα 5ο


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ελεγκτές Δόμησης  

Από την 1η Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών

Από την 1η Μαρτίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για όσους μηχανικούς ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την άδεια Ελεγκτή Δόμησης.  
Οι υποψήφιοι πρέπει:
α) να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
β) να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων, η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μικρότερης ή ίσης των 1.000 τ.μ.
Για τη διενέργεια ελέγχων σε κτίρια συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των 1.000 τ.μ., απαιτείται τουλάχιστον τετραετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.
Για να μην απορριφθεί η αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά την παρακάτω διαδικασία:
– Είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ (https://www.ypeka.gr), όπου τηρείται σχετικό πεδίο για τους Ελεγκτές Δόμησης και συμπλήρωση των βασικών στοιχείων του υποψήφιου.
– Τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας
– Ηλεκτρονική υποβολή (σκαναρισμένα) των παρακάτω δικαιολογητικών:
(α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
(β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:
i. δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του για την απόκτηση της άδειας ελεγκτή δόμησης,
ii. αποδέχεται τη χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ελέγχους που έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
iii. είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
– Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία (με επιλογή εξεταστικού κέντρου) και απόκτηση σχετικών κωδικών και αριθμού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Εφόσον ο υποψήφιος πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά ώστε να πάρει μέρος στις εξετάσεις οι οποίες θα διενεργηθούν από το ΤΕΕ με την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ. Λεπτομέρειες για την εξεταστική διαδικασία, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου. θα ανακοινωθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ): eyed@prv.ypeka.gr
Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων ή για θέματα που αφορούν τη διαδικασία των εξετάσεων, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση elegktesdomisis@central.tee.gr  

Θέμα 6ο


Επαγγελματική κατάρτιση για 1.480 ανέργους  

Η δράση αφορά ανέργους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες   

Mια νέα πρωτοβουλία, που θα ενισχύσει τις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες ενέκρινε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα το υπουργείο έδωσε το «πράσινο φως» σε νέα προγράμματα για την ενίσχυση 1.480 ανέργων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω των Εξειδικευμένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Τα προγράμματα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 13.090.000 ευρώ, ενώ υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Οι νέες δράσεις παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ).
Στα αντικείμενα κατάρτισης-προκατάρτισης περιλαμβάνεται εκπαίδευση σε θέματα όπως υφαντική, κατασκευή ειδών δώρου και χειροτεχνημάτων, παραγωγή και συσκευασία οικολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, κηπουρική, εκμάθηση γραφικών τεχνών κ.ά.
Τις υπηρεσίες στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες θα τις παρέχουν τα εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και τέλος, τα εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση.  
Πιστοποίηση
Στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εντάσσονται μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κ.λπ.
Να επισημανθεί ότι τα εξειδικευμένα ΚΕΚ είναι πιστοποιημένα και διαθέτουν όχι μόνον ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και την ενδεδειγμένη υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων.  

Λήγει σήμερα η ημερομηνία για ένταξη στο πρόγραμμα αυτεπιστασίαςΈως σήμερα και οι αιτήσεις για τους 572 γιατροί σε Κέντρα Υγείας  


 

Μαριάννα Ξανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Οι εργαζόμενοι της Ξάνθης απέναντι στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Δυναμικό παρών από τις συνδικαλιστικές και φοιτητικές οργανώσεις Ν. Παπαδόπουλος, πρόεδρος…