Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 04/01/2012

Εργασιακό 04/01/2012

0

Θέμα 1ο

35 διοικητικοί στην Αν. Μακεδονία – Θράκη
3 θέσεις στην Π.Ε. Ξάνθης – 27 θέσεις στη Ροδόπη  
3 θέσεις στη Δράμα και από μία στις Π.Ε. ΄Εβρου και Καβάλας. Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών

Στην πρόσληψη 35 εποχικών υπαλλήλων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων προχωρεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων της. Οι θέσεις αποτελούν «πόλο έλξης» κυρίως για πτυχιούχους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, καθώς στις συγκεκριμένες βαθμίδες αντιστοιχούν 14 και έντεκα θέσεις, ενώ θα προσληφθούν εννέα απόφοιτοι Λυκείου και ένας απόφοιτος Γυμνασίου.  
Ειδικότητες
Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί για το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών και θα επιλεγεί από 18 ειδικότητες, εκ των οποίων οι πολυπληθέστερες είναι οι ακόλουθες έξι:
-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, τέσσερα θέσεις,
-ΠΕ Διοικητικού, τρεις θέσεις,
-ΤΕ Πληροφορικής, τρεις θέσεις,
-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, τρεις θέσεις,
-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τρεις θέσεις, και
-ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, τρεις θέσεις.
Από δύο θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και ΠΕ Οικονομικών.
Επίσης, θα προσληφθούν ένας Παιδίατρος ή Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Πνευμονολογία, ένας Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ, ένας πτυχιούχος ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων, ένας Ηλεκτρολόγος Mηχανικός ΠΕ, ένας Μηχανικός Χωροταξίας ΠΕ, ένας  πτυχιούχος ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας – Εποπτείας Δημόσιας Υγείας, ένας  Τοπογράφος Mηχανικός ΤΕ και ένας Επιμελητής ΥΕ.  
3 θέσεις στην Π.Ε. Ξάνθης
Tις περισσότερες θέσεις θα καλύψει η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στην οποία θα απορροφηθούν 27 από τους νεοπροσληφθέντες,  ενώ από τρεις θέσεις αντιστοιχούν στην Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθη και Δράμας και από μία θέση στις Π.Ε. Έβρου και Καβάλας.
Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, οι θέσεις κατανέμονται σε 14 ειδικότητες και, συγκεκριμένα, στις εξής: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (τέσσερις θέσεις), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Πληροφορικής (από τρεις θέσεις) και ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και Π{Ε Οικονομικών( από δύο θέσεις. Από μία θέση αντιστοιχεί στις ειδικότητες: Κτηνιάτρου, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΠΕ Μηχανικού Χωροταξίας, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας – Εποπτείας Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού, ΥΕ Επιμελητής και ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων.  
Αιτήσεις
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Πε-ριφέρειας στη διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία – Θράκης, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Διοικητήριο 691 00 Κομοτηνή, και υπόψη του κ. Σάββα Νικολάου.
Περισσότερες αιτήσεις για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 25313 50168.    

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
(Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα)  
* 1 ΠΕ Μηχανικών – Μηχανικών Χωροταξίας (8 μήνες)
* 2 ΠΕ Μηχανικών – Μηχανικών Περιβάλλοντος (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Μηχανικών – Μηχανικών Ηλεκτρολόγων (8 μήνες)
* 3 ΠΕ Διοικητικού (8 μήνες)
* 2 ΠΕ Οικονομικού (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Κτηνιάτρων (8 μήνες)
* 4 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας – Εποπτείας Δημόσιας Υγείας (8 μήνες)
* 3 ΤΕ Πληροφορικής (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Μηχανικών – Τοπογράφων Μηχανικών (8 μήνες)
* 3 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (8 μήνες)
* 3 ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (8 μήνες)
* 1 ΔΕ Τεχνικών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (8 μήνες)
* 1 ΥΕ Επιμελητών (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας) (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων (8 μήνες)
* 2 ΔΕ Τεχνικών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Μηχανικών – Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Μηχανικών –  Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Κτηνιάτρων (8 μήνες)  

Θέμα 2ο
Από 9 μέχρι και 16 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία για τις  725 θέσεις στην Πυροσβεστική  
Σε ετοιμότητα 25.000 υποψήφιοι για το νέο διαγωνισμό

Διαγωνισμό για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 725 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προκηρύσσει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 9 μέχρι και 16 Ιανουαρίου 2012.  
Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 έως τις 16 του ίδιου μήνα σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αφορούν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σπουδών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματική άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ’ και άνω καθώς και πιστοποίηση πρακτικής εμπειρίας ή προϋπηρεσίας (όπου ζητείται).

Θέμα 3ο
14 θέσεις στο Εφετείο Θράκης
400 προσλήψεις συμβολαιογράφων σε 15 Εφετεία  

Με δύο γραπτούς διαγωνισμούς, που θα πραγματοποιηθούν το 2012 και το 2013, θα καλυφθούν 400 οργανικές θέσεις συμβολαιογράφων σε δεκαπέντε Εφετεία όλης της χώρας. Αυτό ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 114 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/25-11-2011 τεύχος πρώτο).
Από τις 400 θέσεις, οι 214 θα καλυφθούν με διαγωνισμό που θα διενεργηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2012 και οι υπόλοιπες 186 με τον αντίστοιχο διαγωνισμό του 2013.
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί στις έδρες των Εφετείων Αθηνών (για τους
υποψηφίου που υπάγονται στις  περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιά, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάκι, Kρήτης , Αιγαίου, Δωδεκανήσου)
και Θεσσαλονίκη (για τους υποψήφιους που υπάγονται στις  περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του ειρηνοδικείου, στην οποία επιθυμούν να διοριστούν, καθώς και σειρά δικαιολογητικών.
Ο διαγωνισμός είναι γραπτός και ενιαίος για όλη τη χώρα, ενώ τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους οι οποίοι θα διαγωνιστούν με αντικείμενο: α) Αστικό Δίκαιο, β) Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Κώδικας Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικοί νόμοι της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας,  Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, Δασικός Κώδικας, Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων κ.ά.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσε5 (αγγλική, γαλλική και γερμανική).  
14 θέσεις στο Εφετείο Θράκης
■ Εφετείο Θράκης: Ο αριθμός των οργανικών θέσεων αυξάνεται κατά 14, εκ των οποίων οι 5 θα καλυφθούν με τον διαγωνισμό του έτους 2012 και οι υπόλοιπες 9 με τον διαγωνισμό του 2013.  

Θέμα 4ο
21.983 οι θέσεις για εποχικού με έγκριση ΑΣΕΠ το 2011  
Οι προσλήψεις πραγματοποιηθήκαν κυρίως από δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις

Είκοσι δύο χιλιάδες θέσεις εργασία εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ μέσα στο 2011. Η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στην έγκριση 21.983 θέσεων, από τις οποίες 21.178 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 805 θέσεις με σύμβαση μίσθωσα έργου. Ο χρόνος εργασίας για καθεμία από αυτές  ποικίλλει σε διάρκεια με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες, οι οποίοι ορίζονται συνήθως στις  συμβάσεις έργου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το ΑΣΕΠ δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των φορέων, ωστόσο η ροή των εγκρίσεων είχε σημαντικές διακυμάνσεις, όσον αφορά στο πλήθος των εγκεκριμένων θέσεων σε δύο τουλάχιστον περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, κάμψη παρατηρήθηκε στον ρυθμό των εγκρίσεων κατά τον περασμένο Ιανουάριο, όπου οι θέσεις έφτασαν μόλις τις 456 και το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου,  όπου εγκρίθηκαν 558 και 1.011 θέσεις, αντίστοιχα. Τον Μάρτιο, το «πράσινο φως» από το Συμβούλιο απέσπασαν 115 φορείς για την κάλυψη 3.823 συνολικά θέσεων, ενώ οι θέσεις που εγκρίθηκαν τον Μάιο ανήλθαν σε 3.110. Tις 2.491 έφτασαν οι θέσεις τον Ιούλιο και τις 2.285 τον Ιούνιο, ενώ 2.212 και 2.067 εγκρίσεις εκδόθηκαν τον Απρίλιο και τον Αύγουστο, αντίστοιχα. Τον Φεβρουάριο και τον Νοέμβριο το ΑΣΕΠ ενέκρινε 1.939 και 1.515 θέσεις ανά μήνα.
Aς σημειωθεί ότι ο ρυθμός των εγκρίσεων υπήρξε διαφορετικός για τις θέσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου. Η έγκριση εποχικών θέσεων δεν έπαυσε καθόλου κατά τη διάρκεια του έτους, σε αντίθεση με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, οι οποίες διακόπηκαν κατά το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των συγκεκριμένων θέσεων παραμένει σαφώς χαμηλότερος όλη τη χρονιά. Εξάλλου, οι περισσότερες από αυτές ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και έφτασαν τις 209 και 195, αντιστοίχως.
Οι θέσεις προκηρύχθηκαν από μία πλειάδα φορέων, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήματα στο ΑΣΕΠ για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών τους. Ο μέγιστος αριθμός  θέσεων αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ζητήθηκε από Δήμου3, Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, αλλά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι οποίοι συνολικά κάλυψαν 11.744 θέσεις, στην πλειονότητα τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οκτάμηνα διαρκεί.  
Φορείς
Υψηλό αριθμό προσλήψεων πραγματοποίησαν επίσης η ΔΕΗ, όπου προκηρύχτηκαν καθ’ όλη τη χρονιά 2.900 Θέσεΐ5, τα ΕΛΤΑ. και οι Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. που απέσπασαν συνολικά 2.131 εγκρίσεις θέσεων, αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο κάλυψε 1.855 θέσεις εργασία σε Εφορεία Αρχαιοτήτων και σε Μουσεία, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Ακρόπολης και το Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης. Πεντακόσιες εβδομήντα επτά θέσεις καλύφθηκαν στα Νοσοκομεία της χώρας, 454 σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης, 868 στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρα για τα εργοστάσια της στην Ορεστιάδα, το Πλατύ και τις Σέρρες, 315 στην Ανώνυμη Εταιρεία Δωδώνη Α.Ε., 205 στην ΕΡΤ και την ΕΤ3 και 157 στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
Σε προσλήψεις προσωπικού προχώρησαν επίσης ο ΟΤΕΚ, ο oποίος κάλυψε 132 θέσεις για τις ανάγκες των Επαγγελματικών Σχολών, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισα (Η.ΔΙ.Κ Α. Α.Ε.), όπου προσελήφθησαν 100 εποχικοί υπάλληλοι, 16 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και ΤΕΙ, τα οποία προκήρυξαν 80 θέσεις, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, όπου εγκρίθηκαν και καλύφθηκαν 71 θέσεις για τα Ειδικά Σχολεία, Δημοτικά και Γυμνάσια.
Η λίστα των φορέων που κάλυψαν τις ανάγκες τους σε προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ συνεχίζεται με α Σχολές Δοκίμων Αξιωματικών στο Διδυμότειχο, την Κομοτηνή και την Ξάνθη, όπου εγκρίθηκαν 76 θέσεις, τέσσερις  Περιφερειακές  Ενότητες και πρώην Νομαρχία, οι οποίες προσέλαβαν 66 εποχικούς υπαλλήλους, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με 21 θέσεις και τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., όπου το ΑΣΕΠ προέβη στην έγκριση 34 εποχικών θέσεων.

 
Θέμα 5ο
Ευκαιρίες για άλλους έξι μήνες σε νέους-γυναίκες  
Παρατείνονται τα προγράμματα επιδότησης για δημιουργία επιχείρησης

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των προγραμμάτων Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 19121/4196/23-12-2011 απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ παρατείνεται, χωρίς υποχρέωση υποβολής αίτησης, η προθεσμία ολοκλήρωσης κατά έξι μήνες των δικαιούχων των δύο παραπάνω προγραμμάτων.  
Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»
Παρατείνονται τα προγράμματα επιδότησης για δημιουργία επιχείρησης
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II) και στοχεύει στην επέκταση τα εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομία με ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.
Το πρόγραμμα επιδιώκει να διευκολύνει τους νέους ηλικιακά επιχειρηματίες να ιδρύσουν νέες επιχειρήσει σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η επιχορήγηση των προτάσεων ανέρχεται στο 50%του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού (60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και σε πυρόπληκτες περιοχές των νομών Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Εύβοια, περιοχή Αιγιαλείας και επιλεγμένες περιοχές των νομών Κεφαλληνίας και Mαγνησίας που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες).
Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης και του τομέα της ανακύκλωσης / περιορισμού ρύπανσης, τα 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και τα 80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις με κατώτατο όριο για όλες τις  περιπτώσεις τα 30.000€.  
Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών»
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Γυναικών) σε όλους σχεδόν τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η επιχορήγηση των προτάσεων αγγίζει το 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ για τις επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης και του τομέα της ανακύκλωσης / περιορισμού ρύπανσης, τα 100.000€ για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού και τα 80.000€ για τις εμπορικές επιχειρήσεις με κατώτατο όριο για όλες τις  περιπτώσεις τα 30.000€.
Να σημειωθεί ότι η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και Ελληνικό Δημόσιο.
Και για τα δύο προγράμματα ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας – Διεύθυνση  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 
Θέμα 6ο
Νέα stage για φθηνό νεανικό εργατικό δυναμικό  

Φθηνό νεανικό εργατικό δυναμικό έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω των λεγόμενων προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας (stage), που θέσπισε τον περασμένο Ιούλιο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015”.
Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να συνάπτουν συμβάσεις διάρκειας μέχρι 24 μήνες με νέους ηλικίας 18 – 25 ετών που δεν διαθέτουν προϋπηρεσία στην ειδικότητά τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας (ομοιοεπαγγελματική, κλαδική, επιχειρησιακή ή εθνική γενική). Οι καθαρές αποδοχές που θα χορηγούν στους νεοπροσλαμβανόμενους θα είναι μικρότερες έως 20% από τις προβλεπόμενες, δηλαδή κάτω από 500 ευρώ μηνιαίως.
Η διάρκεια της σύμβασης απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 24 μηνών στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη, ενώ μπορεί να είναι μικρότερης διάρκειας χωρίς χρονικούς περιορισμούς.
Για την συμπλήρωση των 24 μηνών λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου και αφορά νέους ηλικίας 18 – 25 ετών, εφόσον συνάγεται ότι αυτή ήταν προϋπηρεσία για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έτσι το ήθελαν. Αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε να περιληφθούν περιπτώσεις νέων που είχαν συνάψει συμβάσεις επαγγελματικής εμπειρίας.    

Έρχονται τρεις γραπτοί διαγωνισμοί μέσα στο 2012  
Στην ατζέντα των προσλήψεων του 2012 βρίσκονται τρεις γραπτοί διαγωνισμοί για μόνιμες θέσεις. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους θα δημοσιευθεί η προκήρυξη πρόσληψης δασκάλων και νηπιαγωγών ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση. Οι νέοι εκπαιδευτικοί θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, μέσω ΑΣΕΠ, μετά το Πάσχα.
Τον Απρίλιο εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθεί και ο διαγωνισμός για τους 80 εισακτέους στην Ενιαία Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ η σχετική προκήρυξη θα εκδοθεί εντός του Ιανουαρίου. Έως το καλοκαίρι υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί και ο γραπτός διαγωνισμός των συμβολαιογράφων, μέσω του οποίου θα καλυφθούν 400 κενές θέσεις για τα έτη 2012-2013.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…