Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Εργασιακό 011/01/2012

Εργασιακό 011/01/2012

0

Θέμα 1ο

Αιτήσεις έως τις 19 Ιανουαρίου για τις 35 θέσεις στην ΑΜΘ

Κατανομή των θέσεων: 27 στην Π.Ε. Ροδόπης – 3  στην Π.Ε. Ξάνθης  – 1 στην Π.Ε. Έβρου – 1 στην Π.Ε. Καβάλας


Έως τις 19 Ιανουαρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για το διαγωνισμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η οποία θα προσλάβει  35 εποχικούς υπαλλήλους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών των πέντε Περιφερειακών Ενοτήτων της. Οι θέσεις αποτελούν «πόλο έλξης» κυρίως για πτυχιούχους Πανεπιστημίου και ΤΕΙ, καθώς στις συγκεκριμένες βαθμίδες αντιστοιχούν 14 και έντεκα θέσεις, ενώ θα προσληφθούν εννέα απόφοιτοι Λυκείου και ένας απόφοιτος Γυμνασίου.  
Ειδικότητες
Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί για το χρονικό διάστημα των οκτώ μηνών και θα επιλεγεί από 18 ειδικότητες, εκ των οποίων οι πολυπληθέστερες είναι οι ακόλουθες έξι:
-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, τέσσερις θέσεις,
-ΠΕ Διοικητικού, τρεις θέσεις,
-ΤΕ Πληροφορικής, τρεις θέσεις,
-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, τρεις θέσεις,
-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τρεις θέσεις, και
-ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, τρεις θέσεις.
Από δύο θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες ΠΕ Κτηνιάτρων, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και ΠΕ Οικονομικών.
Επίσης, θα προσληφθούν ένας Παιδίατρος ή Ιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Πνευμονολογία, ένας Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ, ένας πτυχιούχος ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων, ένας Ηλεκτρολόγος Mηχανικός ΠΕ, ένας Μηχανικός Χωροταξίας ΠΕ, ένας  πτυχιούχος ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας – Εποπτείας Δημόσιας Υγείας, ένας  Τοπογράφος Mηχανικός ΤΕ και ένας Επιμελητής ΥΕ.  
3 θέσεις στην Π.Ε. Ξάνθης
Tις περισσότερες θέσεις θα καλύψει η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, στην οποία θα απορροφηθούν 27 από τους νεοπροσληφθέντες,  ενώ από τρεις θέσεις αντιστοιχούν στην Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθη και Δράμας και από μία θέση στις Π.Ε. Έβρου και Καβάλας.
Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, οι θέσεις κατανέμονται σε 14 ειδικότητες και, συγκεκριμένα, στις εξής: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (τέσσερις θέσεις), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΠΕ Διοικητικού, ΤΕ Πληροφορικής (από τρεις θέσεις) και ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος και Π{Ε Οικονομικών( από δύο θέσεις. Από μία θέση αντιστοιχεί στις ειδικότητες: Κτηνιάτρου, ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΠΕ Μηχανικού Χωροταξίας, ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας – Εποπτείας Δημόσιας Υγείας, ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού, ΥΕ Επιμελητής και ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων.  
Αιτήσεις
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αυτοπροσώπως, ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Πε-ριφέρειας στη διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία – Θράκης, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού, Διοικητήριο 691 00 Κομοτηνή, και υπόψη του κ. Σάββα Νικολάου.
Περισσότερες αιτήσεις για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο 25313 50168.  

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
(Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Καβάλα)


Αναλυτικά οι θέσεις
* 1 ΠΕ Μηχανικών – Μηχανικών Χωροταξίας (8 μήνες)
* 2 ΠΕ Μηχανικών – Μηχανικών Περιβάλλοντος (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Μηχανικών – Μηχανικών Ηλεκτρολόγων (8 μήνες)
* 3 ΠΕ Διοικητικού (8 μήνες)
* 2 ΠΕ Οικονομικού (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Κτηνιάτρων (8 μήνες)
* 4 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας – Εποπτείας Δημόσιας Υγείας (8 μήνες)
* 3 ΤΕ Πληροφορικής (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Μηχανικών – Τοπογράφων Μηχανικών (8 μήνες)
* 3 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (8 μήνες)
* 3 ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (8 μήνες)
* 1 ΔΕ Τεχνικών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (8 μήνες)
* 1 ΥΕ Επιμελητών (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας) (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (8 μήνες)
* 1 ΤΕ Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων (8 μήνες)
* 2 ΔΕ Τεχνικών – Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Μηχανικών – Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Μηχανικών –  Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών (8 μήνες)
* 1 ΠΕ Κτηνιάτρων (8 μήνες)      

Θέμα 2ο  

6 θέσεις στο Εφετείο Θράκης

214 προσλήψεις συμβολαιογράφων σε 15 Εφετεία στο πρώτο εξάμηνο του 2012
 
Με δύο γραπτούς διαγωνισμούς, που θα πραγματοποιηθούν το 2012 και το 2013, θα καλυφθούν 214 οργανικές θέσεις συμβολαιογράφων σε δεκαπέντε Εφετεία όλης της χώρας. Αυτό ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 114 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/25-11-2011 τεύχος πρώτο).
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί στις έδρες των Εφετείων Αθηνών (για τους
υποψηφίου που υπάγονται στις  περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιά, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάκι, Kρήτης , Αιγαίου, Δωδεκανήσου)
και Θεσσαλονίκη (για τους υποψήφιους που υπάγονται στις  περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του ειρηνοδικείου, στην οποία επιθυμούν να διοριστούν, καθώς και σειρά δικαιολογητικών.
Ο διαγωνισμός είναι γραπτός και ενιαίος για όλη τη χώρα, ενώ τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους οι οποίοι θα διαγωνιστούν με αντικείμενο: α) Αστικό Δίκαιο, β) Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, δ) Κώδικας Συμβολαιογράφων, ε) Ειδικοί νόμοι της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας,  Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, Δασικός Κώδικας, Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων κ.ά.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική).  
Ο διαγωνισμός διενεργείται:
1. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
2. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης.  
Πληρoφoρίες : 213-130-7234, 213-130-723
 
6 θέσεις στο Εφετείο Θράκης  
ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης 1
Ειρηνοδικείο Κομοτηνής 1
Ειρηνοδικείο Ξάνθης 1
Ειρηνοδικείο  Ορεστιάδας 1
Ειρηνοδικείο Νευροκοπίου 1
Ειρηνοδικείο Καβάλας 1      

Θέμα 3ο  

Επιχορήγηση 10.000 θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία  

Από σήμερα Τετάρτη οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να διατηρήσουν το προσωπικό τους σε 12μηνη βάση


Το 40% των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον εργοδότη θα «καλύπτει» ο ΟΑΕΔ για 12 μήνες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν όλο το χρόνο και δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους. Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που ξεκινά αύριο με την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων θα «καλύψει» συνολικά 10.000 εργαζομένους.  
Το πρόγραμμα
Σύμφωνα με το πρόγραμμα:
Οι εισφορές υπολογίζονται πάνω στις πραγματικές μεικτές αποδοχές των εργαζόμενων, μέχρι το ύψος του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και για την επικουρική ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ, οι εργοδοτικές εισφορές που το ΙΚΑ εισπράττει υπέρ άλλων φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης, οι εισφορές στον ειδικό λογαριασμό ξενοδοχοϋπαλλήλων, όπως επίσης οι επιβαρύνσεις των εργοδοτών για το δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων και για τα επιδόματα αδείας. Το ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, με πίστωση του λογαριασμού του εργοδότη.
Θα μπορούν να εντάσσονται υπάλληλοι που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου αλλά και το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εφόσον ο εργοδότης επεκτείνει τις συμβάσεις αυτές έως το τέλος του δωδεκαμήνου του προγράμματος.  
Προϋποθέσεις
Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές συνεχούς λειτουργίας, που μπορεί να είναι κλασικού τύπου ξενοδοχεία, μοτέλ, επιπλωμένα διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, κάμπινγκ) είναι να μην έχουν μειώσει προσωπικό μέσα στο τρίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα είναι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου όσο και το προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εφόσον ο εργοδότης επεκτείνει τις συμβάσεις αυτές έως το τέλος του 12μήνου του προγράμματος.
Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, που μπορεί να είναι κλασικού τύπου ξενοδοχεία, μοτέλ, επιπλωμένα διαμερίσματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, κάμπινγκ, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ. Προϋπόθεση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα είναι να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση προσωπικού μέσα στο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.
Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα για κάποια μόνον από τις μονάδες της (για παράδειγμα κατάλυμα, μαρίνες, spa, γκολφ κλπ).
Σημειώνεται ότι η ενίσχυση που θα λάβει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για χρονική περίοδο τριών ετών. Για ξενοδοχειακές μονάδες που περιλαμβάνουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις οι ενισχύσεις υπολογίζονται αθροιστικά.
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα απαιτεί την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης για επιχορήγηση μέσα στον μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ΑΠΔ τριμήνου. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στην κοινή υπουργική απόφαση (αναρτημένη στη διεύθυνση www.oaed.gr). Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ελέγχουν τα δικαιολογητικά και το εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και προβαίνουν στην καταβολή της επιχορήγησης.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 19.000.000 ευρώ.      
Πρόγραμμα για 680 απολυμένους  
Δεύτερο πρόγραμμα που επίσης ξεκινά σήμερα προβλέπει κίνητρα για την πρόσληψη και απασχόληση (για 3 χρόνια) ή την αυτοαπασχόληση 680 ατόμων που έμειναν άνεργοι από τις επιχειρήσεις «ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.», «ΜΑΧΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», «ROBERTO ΑΒΕΕ», «ΝΟΒΑ ΚΝΙΤ Α.Ε.» «BELLE Α.Ε.», «ΠΑΚ. ΚΕΝΤΑΠΟΤΖΙΔΗ Α.Ε.», «ΕΥΡΩΒΑΦΗ Α.Ε.», «EUROHOUSE Α.Ε.», «ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.» του νομού Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους από τις παραπάνω εταιρείες δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει προσωπικό το τελευταίο εξάμηνο ούτε να το μειώσουν για 36 μήνες ενώ για κάθε θέση θα έχουν ημερήσια επιδότηση 20 ευρώ (για πλήρη απασχόληση) ή 10 ευρώ (για μερική) για διάστημα 24 μηνών. Για την αυτοαπασχόληση προβλέπεται επιχορήγηση 24.000 ευρώ.  

 
Αρχίζουν οι προκηρύξεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας
8.170 θέσεις στην περιφέρεια ΑΜΘ    
Τονωτική ένεση στον τομέα της απασχόλησης αποτελεί η έγκριση των πρώτων 26.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας, όπως προτάθηκαν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Οι προσλαμβανόμενοι άνεργοι θα απασχοληθούν σε 368 υπηρεσίες, για διάστημα πέντε μηνών, με μισθό έως 625 ευρώ.
Το «πράσινο φως» για την πρόσληψη 26.000 ανέργων μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας άναψε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Εργασίας.
Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εγκρίθηκαν 8.170 θέσεις, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 1.700, στην Περιφέρεια Ηπείρου 2.950, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 5.300, στην Περιφέρεια Κρήτης 2.951, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 870 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 4.130 θέσεις.    

Κατανομή των θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας στην Ξάνθη  
Συμπράττων φορέας Θέσεις
Ινστιτούτο Εργασίας
Δ. Αβδήρων    218
Δ. Τοπείρου     222
Δ. Μύκης         217
Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης   72
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστονίδας – Ισμαρίδας          16
Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης        35
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ανηλίκων Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας        7
Κυνηγετικός Σύλλογος Ξάνθης           27
Περιφερειακή Ενότητας Ξάνθης         110
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης      20  
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ
Δήμος Ξάνθης 556    

 
Θέμα 4ο  

45.600 θέσεις εργασίας με επιχορήγηση  

Τα 5 προγράμματα του ΟΑΕΔ που βρίσκονται σε εξέλιξη

Θα επωφεληθούν νέοι, ειδικές ομάδες, άνεργοι 55 – 64 ετών, γυναίκες και οι δικαιούχοι της επιταγής επανένταξης


Σε εξέλιξη βρίσκονται πέντε προγράμματα επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, από τα οποία θα επωφεληθούν 45.600 άνεργοι. Πρόκειται για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών, το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, το ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών, το πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας 5.000 πτυχιούχων και το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα Ανέργων Γυναικών. Ειδικότερα:
■«Τρέχει» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε 10.000 άτομα που δικαιούνται την επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας να καταρτιστούν και να εργαστούν σε επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη επιταγή χορηγείται στον επιδοτούμενο λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας, ταυτόχρονα με την εγκριτική απόφαση τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας. Στους ανέργους που ήδη επιδοτούνται, χορηγείται κατά την πρώτη εμφάνιση τους στο δίμηνο που ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσης του συγκεκριμένου προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1398/Β/6.9.2010).
Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 24 μήνες για αμιγή απασχόληση και στους 30 μήνες για την κατάρτιση των ανέργων.
■Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται και για το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (δήμων και περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων 55-64 ετών. Από την υλοποίηση του προγράμματος θα τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας 5.000 άτομα που πρέπει να είναι:
1.Άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ηλικίας 55-64 ετών, των οποίων η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου έχει καταγγελθεί από την 15η Ιουλίου 2010 και έπειτα από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις, και όσων η σύμβαση καταγγέλλεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
2.Μακροχρόνια άνεργοι 55-64 ετών που είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 12 μήνες στα μητρώα του ΟΑΕΔ. θα πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της EE ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Επίσης, να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 25 ευρώ. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 25 ημέρες ασφάλισης που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος μισθωτός να ασφαλιστεί μόνο για τρεις μήνες κατ’ έτος, κάτω των 25 ημερών ασφάλισης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες (24 μήνες επιχορήγηση και τρεις μήνες δέσμευση).
■ Με το ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών θα προσληφθούν 25.000 άνεργοι, θα δοθεί έμφαση στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων, οι οποίες είναι:
1.Ανεργοι που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως πέντε έτη για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2.         Γυναίκες μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες άνω των 50 ετών.
3.Πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες.
4.Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.
Το Πρόγραμμα προώθησης πτυχιούχων στην αγορά εργασίας αφορά την πρόσληψη 5.000 ατόμων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης. Πρόκειται για ανέργους έως 35 ετών που είναι πτυχιούχοι ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Για να υπαχθεί όμως μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού τρεις μήνες πριν καταθέσει την αίτηση της. Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι θα πρέπει:
1.Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο• πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος.
2.Να είναι έλληνες πολίτες-ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της EE ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
3.Να είναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, έως και 35 ετών.
4.Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.
5.Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, και βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου.
■ Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας Ανέργων Γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών, που απευθύνεται σε όσες επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Από το Πρόγραμμα θα επωφεληθούν 600 άνεργες γυναίκες οι οποίες θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ή μέχρι και 30 ημέρες πριν από την έναρξη, να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν ΑΦΜ.
Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας αλλά και σε εκείνες που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους.
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ (<http://ait.oaed.gr>). Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 36 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000 ευρώ.

     
Θέμα 5ο σελ 6

Από 9 μέχρι και 16 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία για τις  725 θέσεις στην Πυροσβεστική

Σε ετοιμότητα 25.000 υποψήφιοι για το νέο διαγωνισμό    

Διαγωνισμό για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 725 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων προκηρύσσει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 9 μέχρι και 16 Ιανουαρίου 2012.    
Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 έως τις 16 του ίδιου μήνα σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αφορούν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σπουδών, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματική άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ’ και άνω καθώς και πιστοποίηση πρακτικής εμπειρίας ή προϋπηρεσίας (όπου ζητείται).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δύο κτηνίατροι στο Τμήμα Κτηνιατρικής Ξάνθης

14 προσλήψεις στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ &…