Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα Έγινε «ντόρος» για το «Ψηφιακό Επιμελητήριο»

Έγινε «ντόρος» για το «Ψηφιακό Επιμελητήριο»

0

ΜαριάνναΞανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr
 
 
«Ζωηρή»ήταν η τελευταία συζήτηση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Ξάνθης, όπωςάλλωστε ήταναναμενόμενο λόγω προεκλογικής περιόδου. Η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίουτο απόγευμα ήταν έκτακτη και με δύο μόνο θέματα που έπρεπε να«κλείσουν» καιτυπικά ώστε να «κλείσει» και τη θητεία της η διοίκηση Ανδρικόπουλου.
 
Ανέβασετο «θερμόμετρο» το «Ψηφιακό Επιμελητήριο»
Πεδίοαντιπαράθεσης μεταξύ Μωραϊτη – Αθανασιάδη αποτέλεσε το πρόγραμμα«ΨηφιακόΕπιμελητήριο» και συγκεκριμένα η επικύρωση του πρακτικού εξέτασης τηςένστασηςπου υποβλήθηκε από νομική εταιρεία των Αθηνών την 4η Νοεμβρίου 2011 απότηνένωση εταιρειών «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑ.Ε. & ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» που συμμετείχαν στονδιαγωνισμό καιαπορρίφθηκε στην αξιολόγηση της Επιτροπή Διενεργείας και ΑξιολόγησηςΔιαγωνισμού. Ο κ. Αθανασιάδης ο οποίος καταψήφισε σε προηγούμενο Δ.Σ.την επικύρωσηπρακτικού αποσφράγισης τεχνικών προσφορών έκανε λόγο για κακοδιοίκησητουεπιμελητηρίου από Ανδρικόπουλο – Μωραϊτη προσάπτοντας: «πλήρηανικανότητα τηςαπερχόμενης διοίκησης του Επιμελητηρίου να εκτελέσει ορθά τουςδημόσιουςδιαγωνισμούς προμηθειών, να συμμορφωθεί προς τις νόμιμες διαδικασίεςτωνδημοσίων προμηθειών και να επιτύχει αποτελεσματική υλοποίηση τωνσχετικώνέργων». Παράλληλα τόνισε ότι οι λογικές της απερχόμενης ΔιοίκησηςΑνδρικόπουλου– Μωραϊτη, κινήθηκαν και κινούνται στην αδιαφάνεια, στην προχειρότητακαι στηναπουσία έλλειψης στόχων και οράματος για το Επιμελητήριο μας». Σ’ ότιαφορά τοθέμα καταψήφισε εκ νέου το πρακτικό της ένστασης ζητώντας ματαίωση τουδιαγωνισμού και άμεση εξακρίβωση των πραγματικών λόγων δημιουργίαςσυνθηκώνελλιπούς ανταγωνισμού.
 
Ανδρικόπουλος– Μωραΐτης: «Νόμιμες όλες οι διαδικασίες των διαγωνισμών»
Τόσοο κ. Ανδρικόπουλος όσο κι ο κ. Μωραΐτης υπερασπίστηκαν την απορριπτικήτηςένστασης, απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης για την εν λόγω εταιρείας,απαντώντας στους εκπροσώπους της που κλήθηκαν να καταθέσουν τηνεπιχειρηματολογία τους σχεδόν μονολεκτικά: «Όποιος θεωρεί ότι θίγεταιαςπροσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια» ενώ παράλληλα υπογράμμισαν ότι όλαέγιναννόμιμα και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο.Επ’ αυτούο κ. Αθανασιάδης είχε ένσταση και αναρωτήθηκε: «Γιατί τότε γίνονταιενστάσειςαφού όλα γίνονται καθαρά;». 
 
 
Δεντο βάζουν κάτω απ’ την DOTSOFT
Σοβαράερωτηματικά και αιχμές για «μεροληπτική εύνοια της εταιρείας στην οποίακατακυρώθηκε ο διαγωνισμός»,  άφησανοιεκπρόσωποι της ένωσης εταιρειών «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. Ισχυρίστηκανότι στηνπερίπτωσή τους …διύλισαν τον κώνωπα κρίνοντας «παράνομη την αιτιολογίατης απόρριψης,έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη απόρριψη της προσφοράς της εταιρείαςτους»,ενώ στην εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό «κατάπιαν καμήλους καθώς στηνανάλυσηπου έκαναν βρήκαν λάθη σε 11 σημεία που παρεκκλίνουν από τα κριτήριακαι τιςπροδιαγραφές του διαγωνισμού. Μάλιστα δήλωσαν αποφασισμένοι να το«κυνηγήσουν»στα δικαστήρια, αφήνοντας την αίσθηση ότι ο διαγωνισμός δεν ήταν«καθαρός». Νασημειώσουμε ότι η εταιρεία που πήρε το διαγωνισμό, έχει έδρα τηνΘεσσαλονίκη,  έχειχρόνια συνεργασία μετο Επιμελητήριο και στην ιστοσελίδα της το αναφέρει στους «πελάτες» της.
 
Καταγγελίεςγια «μιλημένη» δουλειά
Επίσηςυπήρξαν φωνές διαμαρτυρίας και από εκπρόσωπο Ξανθιώτικης εταιρείας ηοποίαέκανε λόγο για «στημένο» διαγωνισμό, και «μιλημένη δουλειά» για«φωτογραφικούςδιαγωνισμούς» που αποκλείουν ξανθιώτικες εταιρείες αφού ως όρος  μπαίνει 600.000 ευρώ από συμμετοχή σε δημόσια έργα. Παράλληλαεξέφρασε τηνένστασή της για ελλιπή κατάρτιση και εξειδίκευση των μελών πουαπαρτίζουν τηνεπιτροπή και κάνουν την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών αφήνοντα έτσιτηναίσθηση ότι υπάρχει μια μεθόδευση που έχει οσμή σκανδάλου…
 
Κατάργησηκενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού
Τοδεύτερο θέμα αφορούσε την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικούπροσωπικούμε σχέση εργασία Δημοσίου Δικαίου. Το θέμα «πέρασε» κατά πλειοψηφία μετον κ.Αθανασιάδη να συμφωνεί να καταργηθούν, εκτός από αυτή τη θέση ΠΕ, γιατην οποίαυπάρχει δικαστική εκκρεμοδικία, λόγω της προσφυγής που υπέβαλλε η εν λόγω υπάλληλος σταδιοικητικά δικαστήρια (διοικητικό εφετείο) και αναμένεται η εκδίκασηκαι ηαπόφαση.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ξάνθη: Κάτω από τη βάση βαθμολογήθηκε η προσβασιμότητα από τα άτομα με αναπηρία

Ιω. Κουρπαλίδης, Ιατρός: «Το 80% των ατόμων με αναπηρία είναι άνεργα» – Β. Μιχαηλίδη…