Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτο όχι στο ΣΜΑ από το δήμο

Πρώτο όχι στο ΣΜΑ από το δήμο

0

ΜαριάνναΞανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr
 
 
 
 
Ομόφωνααρνητική ήταν η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμουΞάνθης για λήψηαπόφαση σχετικά μετον προσδιορισμότουχώρου (Β.Κ. 3984) στον οποίο ο ΣύνδεσμοςΔιαχείρισηςΑπορριμμάτων(ΣΔΑΝ)προτίθεται ναεγκαταστήσει ΣταθμόΜεταφόρτωσης Απορριμμάτων(ΣΜΑ) στο 8ο χιλιόμετρο.Όπως είναι γνωστό το θέμααυτό «τραβάει» από το 2004 και από τότε κρατάει η «κόντρα» τωνπροσκόπων πουέχουν πλησίον  τοΚατασκηνωτικό τουςΚέντρο. Επίσης αντιδράσεις είχαν εκφραστεί παλαιότερα και από τον τότεδήμοΣταυρούπολης μετην αιτιολογία ότιαποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την οικοτουριστική ανάπτυξη τηςπεριοχής.
 
Τοσκεπτικό της αρνητικής απόφασης
Όλα τα μέλητης Επιτροπής (Φωτιάδης, Φανουράκης, Βορίδης, Ανταμπούφης,Κολλάρος, Μαζαράκης, Αγκόρτσας ) μεπρώτο – πρώτο τονπρόεδρό της κ. Παναγιώτη Ταρενίδη καταψήφισαν το θέμαστη συνεδρίαση της Επιτροπής την Παρασκευή30 Σεπτεμβρίουτο μεσημέρι,στέλνοντας αρνητικήεισήγηση στο Δ.Σ.
Το σκεπτικό της απόφασής τους βασίστηκε σε πολλούς επιμέρουςλόγους παρά τογεγονός ότι αναγνώρισαν τεχνική αρτιότητα στην μελέτηκαι στις προδιαγραφές που παρουσίασε εκτενώς ο τεχνικός σύμβουλοςτου ΣΔΑΝκ. Αειβαλιώτης. Στα μέλητης Επιτροπής «βάρυνε»τόσο η αντίδραση των Προσκόπων και της τοπικής κοινωνίας τηςΣταυρούπολης πουεκφράστηκε μετηναρνητική απόφαση του Δ.Σ.της ΔημοτικήςΕνότητας καιπαρουσιάστηκε από τον αντιδήμαρχοκ. Κυριάκο Παπαδόπουλο όσο και το γεγονός ότι όπως εξήγησε ο κ.Αειβαλιώτης,υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις σε άλλες περιοχές που εξετάζονται από το ΣΔΑΝγια την καταλληλότητάτους και αν πληρούν τις προδιαγραφές για την εγκατάσταση του ΣΜΑ. 
 
Γιατίκόπτεται ο ΣΔΑΝ για το ΣΜΑ
Όπως εξήγησε ο κ. Αειβαλιώτης η επαναφορά του θέματοςεγκατάστασης του ΣΜΑπαρότι είχαν σταματήσειοι διαδικασίες εδώ και 3 χρόνια (από το 2008 τότε που πάρθηκε αρνητική απόφαση στο Ν.Σ.) γίνεται αυτήτη χρονική στιγμήείναι όρος του ΤαμείουΣυνοχής από το οποίοχρηματοδοτείταιμε20 – 25 εκ. ευρώ (έχειδεσμευτείμέροςτου ποσού) ηυλοποίησή του μέσασε μιαδιετία καιότι αν δεν γίνει αυτό κινδυνεύουν να χαθούν τα χρήματα.Επίσης όπως διευκρίνισε ο ΣΜΑ είναιέργο του ΣΔΑΝγια τηδιαχείριση των απορριμμάτωνστο νομόπροκειμένουνα εξυπηρετηθεί ηορεινή ζώνη μετάιδίως το κλείσιμοτων ΧΑΔΑκαι ότι τααπορρίμματαθα μεταφέρονταιστο ΧΥΤΑΞάνθης. Παρόλα αυτά όμωςέχει ενταχθεί στο γενικότερο περιφερικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτωνκαι επιτείνεται ηανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου. Αναφερόμενοςστα προσκόμματαπου έχουν εμφανιστείαναφορικά μετην υλοποίηση τουέργου  επεσήμανεότι θα χρειαστούν εκ νέου αδειοδοτήσειςπεριβαλλοντικών όρων καθώς έχει παρέλθει ο χρόνος λήξης τους(2007) και επιπλέον υπάρχει πόρισματων Ελεγκτών για παράνομο«μπάζωμα»του χώρου που έχεικατατεθεί στον εισαγγελέα και η Άδεια Κατεδάφισης που έχει εκδώσει ηΠολεοδομίατης Ξάνθης στο ΣύνδεσμοΔιαχείρισηςγια το συγκεκριμένοσημείοκαι  αφορά στηνκατεδάφιση της αυθαίρετης πλάκας(13Χ3,%) από μπετόπου έπεσε το 2004. Να σημειώσουμεότι όπως είπε ο κ.Αειβαλιώτης η παραχώρηση του οικοπέδου (λιγότερο από 4 στρέμματα)από την ΚΕΔισχύει ακόμηκαθώς δεν έχει ληφθείαπόφαση ανάκλησης της παραχώρησης.
Παρά ταύτα ο κ. Αειβαλιώτης υπογράμμισεότι το πόρισμακαι ηεισαγγελική κρίση δεν δύναται να ανακόψει τη διαδικασία αλλά ούτε καιοι νέεςαδειοδοτήσεις που απαιτούνται και αυτό μόνομπορείνα το κάνειείναι μια  αρνητική απόφαση τηςΕπιτροπής και του Δημοτικούσυμβουλίου,ως προς την χρήση γης, πράγμαπου έγινε τουλάχιστον από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 
Αναζητούνταιάλλοι χώροι
Όπως ανέφερε ο κ. Αειβαλιώτης ο ΣΔΑΝμπήκεστη διαδικασίααναζήτησης εναλλακτικών λύσεων μεεξέταση άλλων χώρων που μπορείνα εγκατασταθεί ο Σταθμός.Έτσι εξετάστηκαν χώροι όπως το νταμάριτης Μύκης μιαέκτασηιδιοκτησίας του  Δ.Μύκης και της Μητρόπολης , 3 χώροι στηνΙσιαία  όμωςκανένας μέχριστιγμήςαπ’ αυτούς δεν κρίθηκεκατάλληλος. Τώρα εξετάζεται μιαπεριοχή ανάμεσαστονπαλιό δρόμοΣταυρούπολης και στον καινούργιο και μετα μέχριστιγμήςστοιχεία πληροί τιςπροδιαγραφές.
Στις τοποθετήσεις τους τα μέλητης επιτροπή προκειμένουνα αιτιολογήσουν την αρνητική τους απόφαση έθεσαν θέμαεπικινδυνότητας του δρόμουλόγο ολισθηρότητας απότα απορριμματοφόραπου δεν είναι απολύτως στεγανά (Αγκόρτσας), οπτική ρύπανση, τουριστικήδυσφήμησηκαι προσβολή τηςιδέας του προσκοπισμού(Φωτιάδης), μησωστού προγραμματισμούκαι έλλειψη αποδοχήςκαι διαβούλευσης (Ανταμπούφης),διαφωνία επί του πολιτικού και οικονομικού  μέρουςκαι όχι επί του τεχνικού (Κολλάρος)ακόμηκαι απουσία δέντρων (Βορίδης).

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό η μελέτη αναπαλαίωσης της Δημοτικής Αγοράς

Η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να δημοσιευθεί το πρ…