Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Επίκαιρα «Ας όψεται ο «Καλλικράτης»

«Ας όψεται ο «Καλλικράτης»

0

Μαριάννα Ξανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr
 
 
Παρόντων των δημοτικών συμβούλωντης συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και …απόντων των δημοτών πουόπωςφάνηκε «γύρισαν την πλάτη» στο κάλεσμα της δημοτικής αρχής για τηνκαθιερωμένηλογοδοσία των πεπραγμένων της του 2010 διεξήχθη όλη η διαδικασία,πανομοιότυπημε άλλες χρονιές, τόσο στον τρόπο παρουσίασης από το δήμαρχο, τωνπεπραγμένων,  πουπεριγράφονται σεπολυτελές φυλλάδιο,  όσοκαι στον τρόποπου τα «υποδέχτηκε» η αντιπολίτευση. Η ίδια πεπατημένη τακτική που έχειυποβαθμίσει ένα θεσμό που θα μπορούσε να είναι μια ζωντανή απόδειξησυμμετοχικής δημοκρατίας και ένα τετ – α – τετ της δημοτικής αρχής με τους δημότες, σε μια στείρα, αποστεωμένη, ανούσια διαδικασία στην οποίαακούγονται οιίδιες κορώνες ένθεν και ένθεν.  Ημόνηδιαφοροποίηση από την λογοδοσία του 2009 είναι ότι κύλησε στη σκιά τουΚαλλικράτη καθώς μετά τις εκλογές του Οκτώβρη τέθηκε σε εφαρμογή αλλάκαι στηνσκιά της οικονομικής κρίσης που άφησε τα ίχνη της στον προγραμματισμόέργων.  Η ειδικήσυνεδρίαση τηςλογοδοσίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου στοΊδρυμαΘρακικής Τέχνης και Παράδοσης.
 
Δήμαρχος: «Ιδού τα έργα μας…»
Με την αισιόδοξη διαπίστωση ότι οδήμος Ξάνθης δεν ανήκει στους υπερχρεωμένους δήμους, ως απόρροια τηςσυνετήςδιαχείρισης αλλά και την απαισιόδοξη πλευρά της πραγματικότητας ότι ηχρηματοδότηση στους δήμους δίνεται από την κεντρική διοίκηση με τοσταγονόμετρο(28% μείωση των ΚΑΠ, μείωση της ΣΑΤΑ, τέλος του «Θησέα» και μη έναρξητουπρογράμματος «Ελλάδα», κύρια πηγή χρηματοδότησης του «Καλλικράτη»,ξεκίνησε οδήμαρχος Ξάνθης την λογοδοσία του πλαισιωμένος από τον πρόεδρο του Δ.Σ.κ.Δημαρχόπουλο και τον αντιπρόεδρο και επικεφαλής της Δ.Π. «Πολίτες γιατηνΞάνθη» κ. Ανταμπούφη. Αναφέρθηκε σε μια σειρά έργων που ολοκληρώθηκανμέσα στο2010 όπως της ενοποίησης των πλατειών, σε έργα υποδομών της ΔΕΥΑΞ,χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ (εκσυγχρονισμό του Βιολογικού, επεξεργασίαλυμάτων,μελέτες παλιάς και νέας μονάδας κ.λ.π.), και σε μια προσπάθεια ναπρολάβει τιςεπικρίσεις για την ΔΕΥΑΞ τόνισε ότι είναι μια από τις πιο υγιείςδημοτικέςεπιχειρήσεις επικαλούμενος παραδείγματα άλλων ΔΕΥΑ με τεράστια χρέη.  Επίσης έδωσε λόγο για τηνκαθυστέρηση τουέργου της επέκταση της Σάρδεων αποδίδοντάς του σε κωλύματα πουπροέκυψαν κατάτην διαδικασία (ενστάσεις αλλά και απεργία μηχανικών του δημοσίου).Αναφέρθηκεεπίσης στη ΔΙΚΕΞ σημειώνοντας ότι υλοποίησε με επιτυχία όλο τονπρογραμματισμότης και έδωσε έμφαση (για πρώτη φορά) στο Δημοτικό Ραδιόφωνοχαρακτηρίζοντας το«ελεύθερο, αδέσμευτο και ποιοτικό» που έχει μεγάλη συμβολή στην προβολήτουδήμου και των προβλημάτων των δημοτών. Μιλώντας για τα οικονομικάστοιχεία τουδήμου είπε ότι έγινε μια ρεαλιστική διαχείριση με βάση τα δεδομένα καιότιυπάρχει χρηματικό υπόλοιπο σε σχέση με τα προϋπολογισμένα και ταπραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα της τάξης των 343.378.530 ευρώ.
 
Πούλιος: «Είστε κατώτεροι τωνπεριστάσεων στην εφαρμογή του Καλλικράτη»
Οξύς στις επισημάνσεις του οεπικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χρίστος Πούλιος ο οποίοςεπέκρινε τοδήμαρχο ότι επιχειρεί να ωραιοποιήσει τα πράγματα και ότι σύμφωνα μ’αυτά πουλέει η Ξάνθη θα πρέπει να είναι ο πιο mustπροορισμός.
Η πραγματικότητα σύμφωνα με τονΠούλιο είναι ότι η δημοτική αρχή στάθηκε κατώτερη των περιστάσεων στηνεφαρμογήτου Καλλικράτη, ότι συνεχίζει να διέπει την πρακτική της ηπροχειρότητα, ηατολμία και η στενά μικροπολιτική αντίληψη και προς επίρρωση τωνισχυρισμών τουαναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν τελεσφόρησε η διαδικασία εκλογής τουΣυνηγόρουτου Πολίτη και ότι παρά το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών ο κ.Στυλιανίδης δενπήρε το μήνυμα και έβγαλε έξω την αντιπολίτευση απ τις επιτροπές τουδήμου.Αναφερόμενος στα έργα τα χαρακτήρισε το «πάρτι με τα 45άρια» καιστηλίτευσε τηδημοτική αρχή ότι αρνήθηκε να υιοθετήσει την πρόταση της παράταξή τουςγιααξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας Επίσης την επέκρινε για έργα που  γίνονται μόνο για ναγίνονται χωρίς ναυπάρχει ένας προγραμματισμός αξιοποίηση τους (Μουζαφέρ Μπέη,  κτίριο δημοτικήςαστυνομίας) με αποτέλεσμα ναρημάζουν. Ιδιαίτερα για το έργο ενοποίησης των πλατειών το χαρακτήρισε«πρόχειρο χωρίς επικαιροποιημένη μελέτη και δυσλειτουργικό που κόβειτην πόληστα δύο χωρίς να έχει προβλεφτεί η επέκταση του δημοτικού πάρκινγκ»
 
Ανταμπούφης: Ο δήμος πορεύεταισε φθίνουσα πορεία…χωρίς σχέδιο»
Ο κ. Ανταμπούφης ξεκίνησε με τηνδιαπίστωσή του ότι ο «δήμος πορεύεται με φθίνουσα πορεία χωρίς σχέδιοκαιπρογραμματισμό με αποσπασματικά έργα χωρίς όραμα. Έθεσε μια σειρά απόθέματαόπως τη διαχείριση των σκουπιδιών και την υστέρηση του δήμου στηνεφαρμογή τηςανακύκλωσης, την αφισσορύπανση για να καταλήξει ότι ο δήμος Ξάνθηςχρειάζεταιμια δημοτική αρχή: «ζωντανή, ρηξικέλευθη και αυτή η δημοτική αρχή δενέχεικαμιά σχέση μ’ αυτό».  
 
Κολλάρος:Ο δήμος πρέπει ναγίνει ασπίδα για την λαϊκή οικογένεια
Η προσέγγιση και η κριτική του κ.Κολλάρου επικεφαλής της Δ.Π. «Λαϊκή Συσπείρωση» ήταν περισσότεροπολιτική αφούδεν στάθηκε σε έργα ή πράξεις. Σημείωσε ότι «οι δήμοι πρέπει να γίνουνασπίδαστην επίθεση που δέχεται η λαϊκή οικογένειας και ότι αυτό πουχρειάζονται οιδημότες είναι να έχουν πλάι τους δημοτικούς άρχοντες στους αγώνες τους.Νασημειώσουμε ότι ο κ. Αχμέτογλου, του μειονοτικού συνδυασμού ήταν απών. 
 
Δήμαρχε θυμήσου την ΕΑΠΑΞκαι το Κολυμβητήριο
Μετά την τοποθέτηση τωνεπικεφαλής ο λόγος δόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους. Η κα Πατσίδουυπενθύμισετα …πεπραγμένα της ΕΑΠΑΞ κατι που δεν αναφέρθηκε από τον δήμαρχο,επιρρίπτονταςευθύνες στη δημοτική αρχή για την αδιαφανή λειτουργία της,  τα χρέη της και για τα«υπέρογκα ποσά πουχάθηκαν…» όπως είπε. Υπενθύμισε επίσης το κλείσιμο του Κολυμβητηρίουπαρά τιςυποσχέσεις του δημάρχου και μια σειρά άλλων ενεργειών του δήμου πουδείχνουναδιαφορία προς το δημότη και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωή τους(ελλιπήςφωτισμός, μη συντήρηση κτιρίου του ωδείου, αδέσποτα, παράνομεςσυνδέσεις τηςΔΕΥΑΞ, παραμελημένοι κάδοι και  φρεάτια.Ο κ. Τόπ Ισμέτ έθεσε μια σειρά από θέματα που αφορούν τα Κιμμέρια καισυγκεκριμένατου υπόγειους κάδους που είναι σφραγισμένοι 4 μήνες και για τουςδρόμους πουστρώθηκαν πάνω στο ρέμα»
Ο κ. Νίκος Φωτιάδης χαρακτήρισετον Καλλικράτης «από τη χειρίστου είδους» και επεσήμανε ότι πρέπει ναπάψουν οιγιορτές παλιάς πόλης να είναι «σουβλακιάδα».
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στουςφορείς και από την « Κίνηση Πολιτών» μίλησε ο κ., Κοκκινίδης, οΓρηγόρηςΘεοδωρίδης, μέλος του Περιβαλλοντολογικού Συλλόγου που ιδρύθηκε στοΕύμοιρο καιη Ζωή Πετρά.
 
Δευτερολογία Δημάρχου
«Επίθεση» στον Χρίστο Πούλιοεξαπέλυσε ο δήμαρχος Ξάνθης στη δευτερολογία του λέγονταςχαρακτηριστικά ότι«Πίστευα ότι δεν ζείτε στην Ξάνθη αλλά μετά την τοποθέτησή σας πιστεύωότι δενζείτε στην Ελλάδα». Του καταλόγισε «παραποίηση της αλήθειας ιδιαίτεραγια τοθέμα των έργων με ποσά 45.000 διευκρίνισε ότι ο δήμος έχει πολύλιγότερα τέτοιαέργα σε σχέση με άλλους δήμους και ότι αυτό δεν είναι παράνομο.Απαντώντας στονκ. Ανταμπούφη κατήγγειλε ότι η παράταξή του ρυπαίνει με αφίσεςπερισσότεροπροκαλώντας το ξέσπασμά του. Τέλος δήλωσε απόλυτα σύμφωνος με τηντοποθέτησητου κ. Κολάρου.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επίκαιρα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Επανέρχεται η μουσική σε εστίαση και διασκέδαση, αλλά μόνο για καθήμενους

Μερική άρση των μέτρων από 31/1 μετά από εισήγηση των ειδικών Παραμένει ο περιορισμός στα …