Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πολιτική Επικαιρότητα Εδώ η ΣΕΚΑΠ χάνεται και οι εργαζόμενοι το …χαβά τους

Εδώ η ΣΕΚΑΠ χάνεται και οι εργαζόμενοι το …χαβά τους

0

ΜαριάνναΞανθοπούλου
marianaxan@yahoo.gr
 
 
 
 
«Εκτόςτόπου και χρόνου» φαίνεται να βρίσκονται οι εργαζόμενοι στη ΣΕΚΑΠ!
Τηστιγμή που η εταιρεία που είναι συνυφασμένη με τοεργασιακό τους μέλλον,…αργοπεθαίνει πνιγμένη στα γραμμάτια που αδυνατεί να καλύψει καιυπάρχεικίνδυνος να κλείσει πριν προλάβει να αγοραστεί…εκείνοι κάνουν στάσηεργασίας(την Τρίτη), οι συνδικαλιστές συνεδριάζουν εν’ ώρα εργασίας (Παρασκευή)καιεπιπλέον στέλνουν επιστολή στους μετόχους, από τους οποίους ζητούνεπικαλούμενοι«επιχειρησιακή συνήθεια» να συνεχίσουν να παίρνουν τα επιδόματα πουδίνονταν μεαπόφαση Δ.Σ. και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με τουςυφιστάμενουςόρους εργασίας τους. Επιπλέον εμμέσως πλην σαφώς θέτουν θέμα διατάραξηςτηςεργασιακής ειρήνη αν δεν υπογραφεί η σύμβαση, τουτέστιν απεργιακέςκινητοποιήσεις.
 
Εδώη ΣΕΚΑΠ χάνεται και οι εργαζόμενοι… «χτενίζονται»
Ηκίνησή τους αυτή ερμηνεύεται και ως μια προσπάθεια να έχουν «δεμένη» τηδουλειάτους προκειμένου να μη βρεθούν προ εκπλήξεων από το νέο τους αφεντικόαλλά καιμια απαίτηση από τους μετόχους να διαπραγματευτούν σκληράδιασφαλίζοντας όχιαπλά τις θέσεις εργασίας αλλά και τις υφιστάμενες αμοιβές και επιδόματαπουπαίρνουν. Φαίνεται όμως να ξεχνούν ότι πλέον ο συνεταιριστικόςχαρακτήρας της ΣΕΚΑΠανήκει στο παρελθόν μαζί και τα προνόμιά του και με τέτοια «πρεμούρα»που έχειη ΑΤΕ να απεμπλακεί από τη ΣΕΚΑΠ δεν θα καθίσει να πολυεξετάσει ανδιασφαλιστούν τα επιδόματα των εργαζομένων…Εδώ παίζεται η βιωσιμότητατηςεταιρείας και αν τελικά ο αγοραστής θα τη βρει ανοιχτή και αν θα δεχτείτελικάνα αγοράσει κάποιος μια εταιρεία σε τέτοια δεινή οικονομική θέση καιαυτοί…»χτενίζονται»! Αυτό αποτελεί και μια ένδειξη ότι συνεχίζουν τηννοοτροπία των«χαϊδεμένων» παιδιών και σ’ αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη οι πολιτικοί που προκειμένου να εξασφαλίσουντο πελατειακότους σύστημα διόριζαν συνέχεια και τους έκαναν όλα τα χατίρια. 
 
Θατην αφήσουν να κλείσει;
Ύστατηκραυγή αγωνίας και από τη Διοίκηση που επιδίδεται σ’ ένα αγώνα δρόμουνα«μπαλώσει» ότι μπορεί προκειμένου να μην εκπέσουν οι εγγυητικές…Η ΣΕΚΑΠέχειφτάσει σε οριακό σημείο και είναι απορίας άξιον πως ουδείς νοιάζεταικαι κυρίωςη ΑΤΕ που μεσούσης της β’ φάση του διαγωνισμού επιχειρεί να πουλήσειμιαεταιρεία «πτώμα». Το ερώτημα είναι κατά πόσο ο αγοραστής θα επιμείνεινα τηναγοράσει όταν φτάνει στο χείλος του γκρεμού από τα γραμμάτια που τηνπνίγουν…  
Σύμφωναμε πληροφορίες μας η Διοίκηση προκειμένου να δοθεί στην εταιρεία μιαπαράτασηζωής αφού η ΑΤΕ παρότι γνωρίζει το πρόβλημα με τα γραμμάτια και όμως…αγρόνηγόρασε,  έστειλεεπιστολή προς τοΥπουργείο Οικονομικών ζητώντας μια ρύθμιση των οφειλών γιατί κινδυνεύειάμεσανα γίνει κατάπτωση των εγγυητικών και να σταματήσει η λειτουργία τηςεταιρείας.
 
Καιεργαζόμενοι ζητούν «Κατάρτιση Επιχειρησιακής ΣΣΕ»…
Ηεπιστολή τους προς τους μετόχους
«ΑξιότιμεΠρόεδρε του ΔΣ, αξιότιμα μέλη, Όπως γνωρίζετε, εμείς και τα μέλη μαςστηρίξαμεκαι στηρίζουμε την επιχείρηση, ενόψει των διαφόρων δυσκολιών πουδιήλθαμε τατελευταία έτη. Παράλληλα γνωρίζετε ότι η επιχείρηση σας, ανέκαθεν καιέως καισήμερα, τόσο ως συνεταιριστική οργάνωση, όσο και εν συνεχεία ως ΑνώνυμηΕταιρία, εφήρμοζε ως προς τις εργασιακές και μισθολογικές σχέσεις τηςμε τοπροσωπικό, την Συλλογική Σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής καιεργασίας τουςεν γένει Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Παράλληλαδε, καισυμπληρωματικά, με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγούσε καιχορηγείκάποια πρόσθετα επιδόματα, τα οποία άρμοζαν στην ΣΕΚΑΠ. Μάλιστα,εξαιτίας τηςμακροχρόνιας εφαρμογής, οι πρόσθετες αυτές παροχές, έχουν καταστείεπιχειρησιακή συνήθεια. Και ενώ μέχρι σήμερα η εφαρμογή της εκάστοτεισχύουσαςΣΕΕ Αγροτικών Συνεταιρισμών ήταν αυτονόητη, εν όψει της αλλαγής τηςμετοχικήςσύμβασης της εταιρίας δια της πωλήσεως σε τρίτο επενδυτή, έχειδημιουργηθείσοβαρή ανησυχία στο σύνολο των εργαζομένων- μελών μας- Επικρατεί καιείναιβάσιμος ο φόβος να υπάρξει απόπειρα τροποποίησης των υφιστάμενων καιδεδομένωνόρων εργασίας και αμοιβής μας, αλλά και κατάργηση των επιχειρησιακώνσυνηθειών.Όπως αντιλαμβάνεσθε, η βάσιμη αυτή ανησυχία είναι πλέον πιθανό ναδυναμιτίσειτο εργασιακό κλίμα, σε μια περίσταση κρίσιμη για την επιχείρηση. Σταπλαίσιααυτά, και προκείμενου να διατηρηθεί η εργασιακή ειρήνη, καλούμε τηνΔιοίκησητης Εταιρείας όπως συνυπογράψει με τα Σωματεία μας, πουαντιπροσωπεύουμε τοσύνολο των εργαζομένων της εταιρίας, Επιχειρησιακή ΣΕΕ η οποία νααντανακλάτους υφιστάμενους όρους εργασίας μας, όπως προβλέπονται από την κλαδικήΣΣΕΠΑΣΕΓΕΣ που όλα αυτά τα χρόνια εφαρμόζεται, παράλληλα με τις αποφάσειςΔΣ πουέχουν δημιουργήσει επιχειρησιακή συνήθεια. Παράλληλα, και προκειμένουναστηρίξουμε και πάλι την εταιρία, δεν αιτούμαστε μισθολογικές αυξήσειςμε τηνεπιχειρησιακή ΣΣΈ, όμως ζητούμε- και είμαστε ανυποχώρητοι σ’ αυτό-διασφάλισητων ελαχίστων όρων εργασίας μας, και των αμοιβών μας. Σας καλούμε διανααρχίσουμε άμεσα διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση Επιχειρησιακής ΣΣΕ,η οποίααν μη τι άλλο θα διασφαλίσει την εργασιακή ειρήνη,, οι οποίες θα πρέπειναέχουν ολοκληρωθεί πριν από την πώληση της εταιρίας. Αντιλαμβανόσαστε δετιςειδικότερες κοινωνικές προεκτάσεις και αντιδράσεις που μπορεί νασυνοδεύει μιαάρνηση στο δίκαιο και εύλογο αίτημα μας, τόσο στην κοινωνία της Ξάνθης,όσο καιευρύτερα».

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Πολιτική Επικαιρότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

300 βιβλία δώρισε ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης στη Βακουφική Επιτροπή Εχίνου

Παραδόθηκαν από τον βουλευτή Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και τον Ουμίτι Μεστά Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθη…