Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2010 Επιχορηγήσεις 50% έως 60% για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές

Επιχορηγήσεις 50% έως 60% για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές

0

Εν αναμονή βρίσκονται οι δράσεις του Άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ)του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Εντός των επόμενων ημερών υπογράφεταιτο κείμενο της προκήρυξης από την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμωνΚατερίνα Μπατζελή.
Στόχος, με την παρούσα προκήρυξη, είναι η διαφοροποίηση τηςαγροτικής οικονομίας αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τωνκατοίκων τωναγροτικών περιοχών. Κατά κύριο λόγο ενισχύεται η οικονομική,πολιτιστική καικοινωνική αναβάθμιση της υπαίθρου με εξασφάλιση της οικονομικήςαυτοδυναμίας,της προστασίας του περιβάλλοντος και της διάσωσης – διαφύλαξης τωνστοιχείωντης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικότερα, οι δράσεις του Άξονα 3 αποσκοπούν στην ανάπτυξητης επιχειρηματικότητας και στη βέλτιστη διαχείριση των αγροτικώνπεριοχών.
Ο τουρισμός, η βιοτεχνία/χειροτεχνία και η παροχή υπηρεσιώνστις αγροτικές περιοχές αποτελούν δράσεις που ενισχύονται κατάπροτεραιότητααφού δημιουργούν τις προϋποθέσεις για διαφοροποίηση από τις αγροτικέςδραστηριότητεςαλλά και, υπό τις παρούσες συνθήκες, ενισχύουν την απασχόληση στααγροτικάκέντρα. Ενδεικτικά επιλέξιμες ενέργειες είναι η δημιουργία ή οεκσυγχρονισμόςκαταλυμάτων, η παραγωγή ψωμιού, η παραγωγή μερών αγροτικών οχημάτων, τολιανικόεμπόριο ειδών παντοπωλείου και λαϊκής τέχνης, η εκμετάλλευση αιθουσώνθεαμάτων,οι υπηρεσίες κομμωτηρίων, οι δραστηριότητες σχετικά με τη φυσική ευεξία.
Επιπροσθέτως, ενισχύονται δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωσητης ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, όπως «Ανακαίνιση καιανάπτυξηχωριών» και «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς».Επιλέξιμεςδαπάνες είναι οι μελέτες αποκατάστασης, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρουκαι οιδαπάνες κατασκευών.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι διαφοροποιούνται αναλόγως του μέτρουτης ενίσχυσης. Σε γενικό πλαίσιο ενισχύονται αγρότες (με κύρια αγροτικήαπασχόληση ή μερική), φυσικά πρόσωπα (κάτοικοι ή μη των επιλέξιμωνπεριοχών),ΟΤΑ, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικά πρόσωπα.
Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 50% έως 60% αναλόγωςτης περιφέρειας, ενώ από 1/1/2011 θα ισχύσουν μικρότερα ποσοστάενίσχυσης.
Στις επιλέξιμες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται η τοποθέτησηφωτοβολταϊκών ή άλλων ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, ενώστοντομέα του τουρισμού ενισχύεται η αύξηση της δυναμικότητας των ξενώνων.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησηενίσχυσης στην Ε.Υ. Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων ΑγροτικήςΑνάπτυξηςή σε άλλο φορέα που θα ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.
Η αγροτική κουλτούρα είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας.Οι ενισχύσεις στον πληθυσμό της υπαίθρου, μέσω του ΕΓΤΑΑ πλαισιώνονταιαπό ένανχαρακτήρα που διαφυλάσσει επί της ουσίας τον πολιτισμό μας αλλάαναδεικνύει καιτο συγκριτικό πλεόνασμα της οικονομίας της υπαίθρου, που πλέον δενείναι ηαγροτική παραγωγή, αλλά η έξυπνη διαχείριση και διαφύλαξη τουπολιτιστικούπλούτου που γέννησε η αγροτιά.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2010
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η ‘Δάφνη’ φέρνει μια γιορτή φιλίας στην Ξάνθη

Η Ξάνθη θα αποτελέσει για φέτος το σημείο συνάντησης από αυτή την πλευρά του Αιγαίου των μ…