Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2008 Οδικός χάρτης ανάπτυξης για τον τόπο μας

Οδικός χάρτης ανάπτυξης για τον τόπο μας

0

Έναν οδικό χάρτη για την αναπτυξιακή πορεία της Θράκης και ειδικότερα για τον νομό μας που συμπεριλαμβάνει καινοτόμες ιδέες και υλοποιήσιμες προτάσεις με κεντρική στόχευση να ξεφύγει η περιοχή μας από την περιθωριοποίηση και να καταστεί στο επίκεντρο των οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών και γεωπολιτικών εξελίξεων με βάση την ιδιαίτερη πολυπολιτισμική ταυτότητα και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αποτελεί το κείμενο που παρουσιάστηκε από τον συντονιστή της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ξάνθης κ. Σωκράτη Ξυνίδη στο 8ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και παράλληλα προς τοπική ενημέρωση στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε από τον κ. Ξυνίδη – την Παρασκευή το πρωί σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας – και την τριμελή επιτροπή διαλόγου αποτελούμενη από τον κ. Στεφανίδη Κώστα, συντονιστή συμβουλίου Επιμόρφωσης ΠΑΣΟΚ, Τσαρτσάρα Αχιλλέα, μέλος γραμματείας ΝΟΕΣ και Τσολακίδη Βασίλη, πρώην δήμαρχου Βιστονίδας που ήταν επιφορτισμένη με την σταχυολόγηση και τελική κωδικοποίηση του υλικού που προέκυψε από τον διάλογο με 25 εκπροσώπων φορέων και πολιτών που μίλησαν και κατέθεσαν εγγράφως τις προτάσεις τους. Αυτό το κείμενο που έχει ψηφιοποιηθεί θα τεθεί σε κοινωνική διαβούλευση από την επόμενη εβδομάδα με όλους τους κοινωνικούς φορείς προκειμένου αφ’ ενός να γνωστοποιηθεί στην τοπική κοινωνία το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ εξειδικευμένα για τον νομό μας αλλά και να εμπλουτιστεί μέσα από τον κοινωνικό διάλογο και τη συνθετική διαδικασία. Σημειώνεται ότι το κείμενο αυτό απέσπασε πολύ κολακευτικά σχόλια από τα εσωκομματικά όργανα – όπως μας μεταφέρθηκε από τον κ. Ξυνίδη – καθώς αφ’ ενός είναι εμποτισμένο με τη βασική δομή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ αλλά και επιπρόσθετα διέπεται από μια καινοτόμα συλλογιστική και ρεαλιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Πως βλέπουμε τον τόπο μας
Το στίγμα του κειμένου δίνεται στα ακόλουθα αποσπάσματα:
«Η δυνατότητα της οικονομικής δραστηριοποίησης και της συνεργασίας στις περιοχές της βόρειας Θράκης που ανήκει στη Βουλγαρία και με ακροδέκτη τη Σόφια, της Ανατολικής Θράκης που ανήκει στην Τουρκία με ακροδέκτη την Κωνσταντινούπολη και της Αν. Μακεδονίας και Θράκης με ακροδέκτη την Θεσσαλονίκη, συνιστούν ένα τρίγωνο τριών μεγάλων ιστορικών πόλεων με άπειρο βάθος συμβολισμών, με τεράστιους αριθμούς σε ανθρώπινο δυναμικό, με μη μετρήσιμες αναπτυξιακές δυνατότητες, με δίψα για πρόοδο και ανάπτυξη. Συγχρόνως ανασχετικοί παράγοντες είναι οι ιστορικές φορτίσεις, η μικρόνοια των ψευτο – εθνικισμών, οι ανασφάλειες του εθνικού μικρο – επαρχιωτισμού του κάθε κράτους. Θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την περιοχή μας όχι ως εσχατιά αλλά ως επίκεντρο. Θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας και από παραμεθόριος και ικέτες του κέντρου με επιχειρήματα εθνικής ανασφάλειας, να μετατραπούμε σε επίκεντρο της ευρύτερης περιοχής και διεκδικητές της προόδου με τις δικές μας δυνάμεις και μέσα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε και να κατοχυρώσουμε ότι η παγκοσμιοποίηση στη Θράκη δεν θα σημαίνει ανασφάλεια αλλά απαλλαγή από την μετα – ψυχροπολεμική και ασφυκτική αντίληψη της εσχατιάς».
Γνώση για όλους τεχνολογία παντού – Πρότυπο Σχολείο στο νομό
Το ζήτημα της εκπαίδευσης αντιμετωπίζεται ως ζήτημα -κλειδί και προτείνεται ένα νέο μοντέλο εκπαιδευτικής μεταρρύθμιση που θα βασίζεται στην εκπαιδευτική και κοινωνιολογική σύγκλιση ανάμεσα στις πολιτισμικές ομάδες με την δημιουργία Προτύπων σχολείων που θα παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
«Η παράμετρος της διαβίωσης στην περιοχή κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις δημιουργούν μια αίσθηση εκπαιδευτικής υστέρησης. Δυστυχώς η πολιτεία δεν κατάφερε να υποστηρίξει με προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες τη διαφορά φάσης των ομάδων αυτών. Σήμερα υπάρχει μια επίφαση εκπαιδευτικής ομογενοποίησης η οποία ούτε αναδεικνύει τα προβλήματα και ούτε τα επιλύει. Θα πρέπει η νέα αντίληψη για τη γνώση και την τεχνολογία που εκφράζει ο Πρόεδρός μας να ξεκινήσει από την Περιφέρειά μας. Να μετατρέψουμε τις δυσκολίες που αναδεικνύει η πολιπολιτισμικότητα σε πλεονέκτημα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της εκπαίδευσης και μόνο μέσα από την δημιουργία, καταρχήν, ενός σε κάθε Νομό και στη συνέχεια όσο των δυνατόν περισσότερων, Πρότυπων Σχολείων που θα παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα οποία η παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, η συγκρότηση προγράμματος σπουδών, η εξειδίκευση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η πρόσθετη βοήθεια σε μαθητές που υστερούν, θα τα καταστήσουν ατμομηχανές ενός Περιφερειακού Σχεδίου που θα επιδιώκει 1)την εκπαιδευτική και κοινωνιολογική σύγκλιση ανάμεσα στις πολιτισμικές ομάδες αλλά και ανάμεσα στους μαθητές ξεχωριστά, με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και την διαφορετικότητα και 2)την παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου που θα καθιστά τους απόφοιτους κατόχους πιστοποιημένων τίτλων σπουδών. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν νέα λειτουργικά και σύγχρονα κτίρια και μέσα εκπαίδευσης, νέο, εξειδικευμένο και επιμορφωμένο στις ιδιαιτερότητες εκπαιδευτικό προσωπικό. Κατά συνέπεια απαιτείται σημαντική προεργασία και χρηματοδότηση».
Γεωθερμία – Σύσταση Ενιαίας Περιφερειακής Διαχειριστικής Εταιρίας.
Το τοπικό ΠΑΣΟΚ προτείνει την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου η διαχείριση του οποίου να γίνεται μέσω μιας ενιαίας Διαχειριστικής εταιρεία που πρέπει:
Α) Ο φορέας να λειτουργήσει σε επίπεδο περιφέρειας.
Β) Η στελέχωση να γίνει από ειδικούς επιστήμονες με όρους αξιοσύνης και αξιοκρατίας.
Γ) Πρέπει να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Δ) Πρέπει να υπάρξει εφαρμογή του «πόθεν έσχες» κατά την είσοδο και έξοδο όλων των διοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων, ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Με την εφαρμογή της γεωθερμίας σίγουρα τα οφέλη είναι πολλά. Ένα μικρό παράδειγμα, που μόνο με την υποστήριξη ενεργειακά όλων των δημόσιων κτηρίων της περιφέρειας, τα ποσά που θα εξοικονομηθούν λόγω της φθηνής ενέργειας, θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους δήμους να υλοποιήσουν το κοινωνικό τους πρόγραμμα για όλους τους αναξιοπαθούντες και μη προνομιούχους συμπολίτες μας. Η εφαρμογή ενός νέου κοινωνικού μοντέλου πρέπει να έχει σαν στόχο την Περιφερειακή Κοινωνική Αυτοχρηματοδότηση».
Συνεταιριστικά
Έχουν παρουσιαστεί κατά κόρον οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για &

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2008
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τραπέζι Πρωτοχρονιάς…

Οι γιορτές των Χρ …