Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2007 Συνάντηση της Ομάδας Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ξάνθη

Συνάντηση της Ομάδας Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ξάνθη

0

Στην  Ξάνθη, θα  πραγματοποιηθεί από την  Παρασκευή 26 έως την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2007 η καθιερωμένη εξαμηνιαία συνάντηση της Ομάδας Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η Ξάνθη επελέγει να φιλοξενήσει την δεύτερη κατά σειρά εξαμηνιαία συνεδρίαση της Βασικής Ομάδας Εκπαιδευτών της Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών και Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τονίζοντας για μια ακόμη φορά την σημασία και σπουδαιότητα που δίνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Όλο το στελεχιακό δυναμικό του Τμήματος Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών και Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αποτελούμενο από τους κ.κ. Α. Γερασιμάτο, Διασώστη, Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών και Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαίδευσης (Πάτρα), Σ. Σταματελάτο, Διασώστη, Εκπαιδευτή Σαμαρειτών και Διασωστών (Πάτρα), Β. Ανδριόπουλο, Διασώστη, Εκπαιδευτή Σαμαρειτών και Διασωστών (Πάτρα), Ι. Κρότση, Διασώστη, Εκπαιδευτή Σαμαρειτών και Διασωστών (Πάτρα), Β. Χαντζόπουλο, Ναυαγοσώστη, Εκπαιδευτή Ναυαγοσώστων Πάτρας (Πάτρα), Κ. Κανέλλο, Διασώστη, Εκπαιδευτή Σαμαρειτών και Διασωστών (Τρίπολη), Γ. Τζίκα, Ναυαγοσώστη, Εκπαιδευτή Ναυαγοσώστων Ηρακλείου (Ηράκλειο), Ζ. Μεμέτ Αλή, Διασώστη, Εκπαιδευτή Σαμαρειτών και Διασωστών (Ξάνθη), θα εξαντλήσει τα θέματα της ατζέντας, για την εκπαίδευση σε όλη την επικράτεια.

Αυτή η Ομάδα Βασικών Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εκπονεί και καθορίζει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες και όλες τις ανάγκες της χώρας μας. Από το 1996 μέχρι σήμερα, όπου ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, δημιούργησε και θεσμοθέτησε Τμήμα Εκπαίδευσης στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών, έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα στον εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό τομέα των Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, όχι μόνο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και δεκάδων άλλων εθελοντικών οργανώσεων ανθρωπιστικής προσφοράς της χώρας μας.

Η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, γνωρίζει παγκόσμια αναγνώριση από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Μέχρι σήμερα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, έχουν εκπαιδευτεί 57.500 Εθελοντές Σαμαρείτες, Εθελοντές Διασώστες και Εθελοντές Ναυαγοσώστες, σε όλη την επικράτεια.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είναι ο μοναδικός εθελοντικός οργανισμός της χώρας μας, που διαθέτει Σχολή Διάσωσης, από το 1986, με Εκπαιδευτές και Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος εδώ και 20 χρόνια εποπτεύει την εκπαίδευση και εκδίδει τα πτυχία των Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η Σχολή Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η αρχαιότερη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι η μοναδική παγκοσμίως που διαθέτει δύο κρατικές άδειες λειτουργίας και την μοναδική στην χώρα μας διεθνή αναγνώριση, από την Διεθνή Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία.

Η Σχολή Εφήβων Σαμαρειτών, η οποία λειτουργεί από το 1990, πρωτοπορεί στην εκπαίδευση μαθητών γυμνασίου, στις πρώτες βοήθειες, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη της φιλίας και στην καλλιέργεια ανθρωπιστικών ιδανικών και αξιών.

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών, από το 1998, υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνηοης για τον γενικό πληθυσμό της χώρας μας, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών.

Από το 2004, υλοποιεί εκπαίδευση για την ανάδειξη Εποπτών Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών, για το προσωπικό των ξενοδοχείων και των water parks στην Ελλάδα.

Η Διεύθυνση Σώματος Σαμαρειτών και Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διαθέτει οκτώ (8) έμμισθους Εκπαιδευτές και ογδόντα (80) Εθελοντές Εκπαιδευτές σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι καθ όλη την διάρκεια του έτους εκπαιδεύουν, εξειδικεύουν και διατηρούν υψηλό το επίπεδο γνώσεων των Εθελοντών του Ε.Ε.Σ. σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Οι περισσότεροι από τους Εθελοντές Εκπαιδευτές, είναι ιατροί πανεπιστημιακών νοσοκομείων της χώρας μας.

Από το 1999 μέχρι σήμερα το Τμήμα Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Σώματος Σαμαρειτών και Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συνεργάζεται με το Τμήμα Εκπαίδευσης της ΑΚUT της μεγαλύτερης εθελοντικής διασωστικής οργάνωσης της Τουρκίας, με γενναία χρηματοδότηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, έχει εκδοθεί το πρώτο Ελληνοτουρκικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών Βασικών Γνώσεων Διάσωσης, στα ελληνικά και στα τουρκικά.

Από το 2006, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ανέθεσε στον Νορβηγικό Ερυθρό Σταυρό την εκπαίδευση και ανάδειξη Διασωστών Ορεινής Διάσωσης για τις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας μας. Η εκπαίδευση έχει ήδη ξεκινήσει με Εκπαιδευτές του Νορβηγικού Ερυθρού Σταυρού οι οποίοι έχουν έρθει στην Ελλάδα και εκπαιδεύουν 24μελή Ομάδα Εθελοντών Διασωστών.

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κύριος Α.Μαρτίνης, έχει δώσει προτεραιότητα στην εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού, στις πρώτες βοήθειες, στην διάσωση και στην ναυαγοσωστική, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας και αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων του ελληνικού λαού.

Επιπλέον έχει καταστήσει σαφές την αναγκαιότητα ύπαρξης στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, υψηλά καταρτισμένων Επιχειρησιακών Εθελοντών στους τομείς Πρώτων Βοηθειών,  Διάσωσης και Ναυαγοσωστικής.

Η παρούσα εξαμηνιαία συνεδρίαση της στελεχιακής Βασικής Ομάδας Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ξάνθη, μεταξύ άλλων θα αξιολογήσει τις ανάγκες των ακριτικών περιοχών της χώρας μας, για ειδική ταχύρυθμη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες.

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2007
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Ριζικό «λίφτιγκ» και αποσυμφόρηση της Ξάνθης

Το έργο της ενοποίησης των δυο πλατειών που συζητιέται εδώ και χρόνια, επιτέλους μπαίνει σ…