Η φτώχεια μας χτυπά την πόρτα

0

Πρόκειται για 799.530 ελληνικά νοικοκυριά ή 2.126.750 άτομα που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και αποτελούν το 21% του πληθυσμού. Από αυτούς οι περισσότεροι (40%) είναι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και 8% άνεργοι. Το 33% είναι οικονομικώς μη ενεργά άτομα, το 75% είναι γυναίκες. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Τραπέζης της Ελλάδος, το ποσοστό αυτό επιδεινώθηκε καθώς το 2003 ήταν στο 20%. Σε αυτό συνέβαλε η μείωση των πραγματικών εισοδημάτων, αφού με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος το καθαρό ετήσιο εισόδημα αυξήθηκε πέρυσι κατά 2%.Από την αύξηση αυτή πρέπει να αφαιρεθεί ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού που ήταν γύρω στο 3,5%.

Από στοιχεία της ΕΣΥΕ προκύπτουν οι εξής κύριες διαπιστώσεις:

1)Το ποσοστό φτώχειας, αφού αφαιρεθεί το κόστος στέγασης (ενοίκιο, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, συντήρηση κατοικίας κ.λπ.), ανέρχεται σε 27%.

2)Για παιδιά ηλικίας 0-15 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε ποσοστό 19,7%.

3)Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ιδιόκτητη κατοικία, απειλούνται από οικονομική επισφάλεια κατά 20,1%, ενώ τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία κατά 19,7%.

4)Το ποσοστό φτώχειας με εξαρτώμενα παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη ανέρχεται σε 51,9% του συνόλου των νοικοκυριών αυτής της κατηγορίας, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για νοικοκυριά χωρίς παιδιά και χωρίς εργαζόμενα μέλη ανέρχεται σε 29,2%.

5)Οι αμοιβές των μισθωτών ανδρών υπερτερούν των αντιστοίχων των γυναικών, κατά 10%.

6)Τα μέλη των νοικοκυριών που διαμένουν σε αραιοκατοικημένες περιοχές, απειλούνται από τη φτώχεια περισσότερο από αυτά που διαμένουν σε πυκνοκατοικημένες και ενδιάμεσης πυκνότητας περιοχές.

Ειδικότερα:

Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2004 (European UnionStatistics on Income and Living Conditions), με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2003. Η έρευνα διενεργήθηκε σε τελικό δείγμα 6.252 νοικοκυριών και σε 13.996 μέλη των νοικοκυριών αυτών ηλικίας 16 ετών και άνω. Ο μέσος όρος ατόμων υπολογίστηκε στα 2,66 μέλη ανά νοικοκυριό.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει:

1.Στα 5.300,18 ευρώ, ανά άτομο, το κατώφλι οικονομικής επισφάλειας (φτώχεια)

Το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 5.300,18 ευρώ ανά άτομο και σε 11.130,37 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικους και δύο εξαρτώμενα παιδιά.

2.Μικρή μείωση του κινδύνου οικονομικής επισφάλειας

Το οικονομικό έτος 2003, το 20% του πληθυσμού της Χώρας μας διέμενε σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα (πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και το κόστος στέγασης), ενώ το έτος 2002 το ποσοστό του πληθυσμού ανερχόταν σε 21%. Επισημαίνεται ότι ο παραπάνω δείκτης, υπολογιζόμενος με την ίδια μεθοδολογία, κατά την τελευταία δεκαετία για την οποία είναι διαθέσιμες μετρήσεις, παρουσιάζει σχετική σταθερότητα κυμαινόμενος μεταξύ 20% και 23%. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 799.530 και τα μέλη τους σε 2.126.750. Το ποσοστό κινδύνου οικονομικής επισφάλειας, αφού αφαιρεθεί το κόστος στέγασης (ενοίκιο, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, συντήρηση κατοικίας κλπ. ) ανέρχεται σε 27%. Το ποσοστό κινδύνου οικονομικής επισφάλειας, πριν από όλες τις κοινωνικές μεταβιβάσεις ανέρχεται σε 39,8%, ενώ όταν περιλαμβάνονται οι συντάξεις σε 22,7%. Ο κίνδυνος οικονομικής επισφάλειας, υπολογιζόμενος με εναλλακτικές διαχωριστικές γραμμές των 40%, 50% και 70% του συνολικού διαθέσιμου διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος, ανέρχεται σε ποσοστό 7,5%, 12,8% και 27,6%, αντίστοιχα.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2006
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Δημοτική αγορά με …φιλάνθρωπο πρόσωπο!

Φόρεσε τα Χριστουγεννιάτικά της στολίδια η Δημοτική Αγορά της Ξάνθης που έχει την τιμητική…