Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2005 Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

0

Σήμερα, στις έξι και μισή το απόγευμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

Θέμα 1ο: Υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου μερικής απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα στον Δήμο Ξάνθης.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 (έργα ΣΑΤΑ).

Θέμα 3ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για το τμήματος κλείσιμο της οδού Αγίου Ελευθερίου (από Ανατολικής Θράκης έως 40 Εκκλησιών) στις 6-3-2005, ημέρα Κυριακή για την μεταφορά του γραφείου ΤΕΒΕ Ξάνθης.

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες στην οδό Καπνεργατών 5 ύστερα από αίτηση του ΤΕΒΕ Ξάνθης.

Θέμα 6ο: Οριστική απόφαση σχετικά με την αγορά παραδοσιακού οικοδομήματος στην οδό Χασιρτζόγλου 3-5.

Θέμα 7ο: Καταρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την αγορά ακινήτου στα Κιμμέρια ιδιοκτησίας Νικολού Χρυσούλας.

Θέμα 8: Καταρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας αγορά ακινήτου στα Κιμμέρια ιδιοκτησίας Κυριακίδου Θεοφανώ και Κυριακίδη Θωμά.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση της αριθμ. 537/04 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Μη αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και εβδομαδιαίας αγοράς».

Θέμα 10ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. Έτους 2005

Θέμα 11ο : Αποδοχή επιχορηγήσεων για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

Θέμα 12ο : Επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη του καταστήματος ΡΟΔΟΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας.

Θέμα 13ο : Απευθείας ανάθεση στην ΕΑΠΑΞ για την φύλαξη της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς.

Θέμα 14ο : Έγκριση προϋπολογισμού της Στέγης Γραμμάτων & Καλών Τεχνών Δήμου Ξάνθης.

Θέμα 15ο : Έγκριση προϋπολογισμού των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ξάνθης.

Θέμα 16ο : Ορισμός μηχανικού ή υπομηχανικού του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργων αξίας μικρότερης του ποσού των 2.934,70 ευρώ.

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 65,50 ευρώ στον Κιρτζαλη Αμέτ Χιλμή του Σαμπάν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Θέμα 18ο : Χορήγηση βεβαίωσης Βοηθού Χειριστού γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, σύμφωνα με την υπ’ αριμ. 371/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στον ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Κωνσταντίνου.

Θέμα 19ο : Χορήγηση βεβαίωσης Βοηθού Χειριστού γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 371/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στον ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΣΤΕΡΓΙΟ του Κυριάκου.

Θέμα 20ο : Χορήγηση βεβαίωσης Βοηθού Χειριστή γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 371/1984 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, στον ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Κωνσταντίνου.

Θέμα 21ο : Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης για την αγορά βιβλίων με τίτλο : «Ξάνθη – Η κυρά της Θράκης – Η πόλη με τα χίλια χρώματα – Η πόλη μας άλλοτε και τώρα», από ομάδα εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Θέμα 23ο : Λήψη απόφασης για την αγορά βιβλίων με τίτλο: «Μίλτος Κουντουράς ο Έλληνας» , από τον εκδοτικό οίκο Σπανίδη.

Θέμα 24ο : Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών.

Θέμα 25ο : Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστων εκτάσεων του Δημοσίου για τη δημιουργία ποιμνιοστασίου.

Θέμα 26ο : Λύση μίσθωσης του αριθμ. 6 καταστήματος στο Χονδρεμπόριο και την εκ νέου μίσθωση του.

Θέμα 27ο : Περί προελέγχου καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Θέμα 28ο : Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Θέμα 29ο : Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια Κέντρα (που προβλέπεται από Αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 Υγειονομική Διάταξη).

Θέμα 30ο : Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Θέμα 31ο : Χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

Θέμα 32ο : Συνέχιση της μελέτης με τίτλο: «Τροποποίηση Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου περιοχής του Δήμου Ξάνθης» και για τα επόμενα στάδια από την υπόλοιπη μελετητική ομάδα.

Θέμα 33ο : Έλεγχος Β’ Φάσης της μελέτης με τίτλο: «Τροποποίηση Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου περιοχής του Δήμου Ξάνθης» – Παρατηρήσεις – Κατευθύνσεις.

Θέμα 34ο : Ανάθεση σύνταξης μελέτης «Δημιουργία ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων και Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης», έγκριση της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έγκριση των όρων σύμβασης και συγκρότηση επιτροπής επιλογής.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2005
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Οι ευχές των φίλων του ΕΜΠΡΟΣ, και φέτος ήταν πάρα πολλοί

Τις ευχές τους απέστειλαν στο «Ε» για «Καλή Δημιουργική χρονιά» οι: Γιώργος Α. Παπανδρέου …