Αρχική Αρχείο Παλαιότερων Άρθρων Αρχείο Αρθρογραφίας 2005 Φυτώριο χριστιανικού ήθους με παρακαταθήκη τη γνώση

Φυτώριο χριστιανικού ήθους με παρακαταθήκη τη γνώση

0

Μέσα στην πευκοσκέπαστη αγκαλιά του λοφίσκου της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στη βόρεια κεντρική παρυφή της πόλης μας, ορθώνεται επί 60 χρόνια ένα πνευματικό ανάκτορο μια «πόλις επί όρους κειμένη», θεατή απ’ όλους. Είναι το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει την Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης, που αποτελείται από το Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο και Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Ξάνθης και φιλοξενεί 100 περίπου μαθητές (55 στο Γυμνάσιο και 45 στο Λύκειο) από την περιοχής της Ξάνθης, της Θράκης ευρύτερα, της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονία ,καθώς και από άλλες χώρες, όπως Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιορδανία, γαλουχώντας τους με τα νάματα της Ελληνορθόδοξης Παράδοσης.

Ιστορική αναδρομή

Λειτουργεί ανελλιπώς από το 1945, ως εκκλησιαστική Σχολή με σκοπό την κατάρτιση ικανών στελεχών που θα θεραπεύουν τις πνευματικές ανάγκες του πληρώματος της Ελλαδικής εκκλησίας και του Έθνους, υπό την καθοδήγησιν και τη μέριμνα του τότε Μητροπολίτη Ιωακείμ Μαρτινιανού, ως επτατάξιος Ιερατική Σχολή έως το σχολικό έτος 1964 – 65 και έως το έτος 1971 – 72 ως εξατάξιος Εκκλησιαστική σχολή. Από το 1977 – 78 ως τετρατάξιο Εκκλησιαστικό Λύκειο με παράλληλη σταδιακή κατάργηση του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου. Σήμερα λειτουργεί ως Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο με παράλληλη κατ’ έτος παρατεινόμενη λειτουργία ως προαιρετικής της Τετάρτης (Δ) τάξης Λυκείου (παλαιού τύπου εβδόμης (Ζ) τάξης), για όσους επιλέγουν την ιεροσύνη υπό την εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης), έχοντας ως πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας τον Σεβασμιώτατο κ.κ. Παντελεήμονα και Σχολάρχη – Διευθυντή τον κ. Χαράλαμπο Μουζουρίδη. Παράλληλα στη Σχολή λειτουργεί το οικοτροφείο, το οποίο προσφέρει στέγη και τροφή με δαπάνες του Κράτους, σε όσους σπουδαστές το επιθυμούν.

Σημερινή λειτουργία της Σχολής

Οι νέες και στελεχωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις( μαγειρείων εστιατορίου, κλειστού γυμναστηρίου, κοιτώνων) οι οποίες ανεγέρθησαν το 1976 – μετά την μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρωσε τις ως τότε κτιριακές εγκαταστάσεις της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών, αφήνοντας ανέπαφο το καθολικό και το καμπαναριό – αποτελούν την απαραίτητη υποδομή και προδικάζουν την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου, στο οποίο όπως μας ενημερώνει ο Σχολάρχης του κ. Χ. Μουζουρίδης: «Οι μαθητές έχουν τα ίδια μαθήματα και τις ίδιες ώρες μαθημάτων, με τα γενικά λύκεια, μετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς επιπλέον μοριοδότηση, όπως στα γενικά Λύκεια» ενώ η ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι: «παίρνει θρησκευτικό χρώμα η παιδεία με αποτέλεσμα, όποιος τελειώνει εκκλησιαστικό λύκειο να έχει αυξημένες τις θεωρητικές θρησκευτικές γνώσεις και διαμορφώνει ένα πρότυπο εκκλησιαστικό με τη ζωή του στο σχολείο», που προς τούτο αποσκοπεί άλλωστε το έργο της σχολής.

Το έργο της Σχολής

Λειτουργώντας τόσα χρόνια παρέχει εκκλησιαστική παιδεία σε χιλιάδες νέους είτε θέλουν να γίνουν κληρικοί είτε όχι. «Προσφέροντας επιστήμη με αρετή, εν Χριστώ «παιδεία και νουθεσία», χρηστούς χαρακτήρες ολοκληρωμένες προσωπικότητες έχει παραδώσει στο έθνος και στην εκκλησία επισκόπους, ιερείς, κληρικούς όλων των βαθμίδων, μοναχούς, δασκάλους και καθηγητές πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πλειάδα έντιμων και εκλεκτών υπαλλήλων που υπηρετούν σε καίριες θέσεις της πολιτείας με ζήλο και αρετή», αναγράφεται στο Λεύκωμα της Σχολής του 2002 – 2003.

Η ζωή μέσα στη Σχολή

Στη Σχολή έχουν καταρτιστεί εβδομαδιαία προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ και ρυθμίζουν τη σχολική και οικοτροφειακή ζωή των μαθητών (Προγράμματα ενοριακής ζωής, Οικοτροφειακής ζωής Μαθητικών κοινοτήτων). Μ’ αυτά καλλιεργείται το εκκλησιαστικό ήθος, ο αλληλοσεβασμός η αλληλεγγύη, η συνεργασία, η άμιλλα και ταυτόχρονα με τις προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού – πλήρης στελέχωση –επιτυγχάνεται η καλλιέργεια υγιούς χαρακτήρα, υπευθυνότητας, κοινωνικότητας και πνεύματος διακονίας. Υπάρχει επίσης ένα πλούσιο πρόγραμμα ενοριακής πνευματικής και λειτουργικής ζωής, το οποίο περιλαμβάνει την τέλεση όλων των ιερών ακολουθιών κατά την τάξη της εκκλησίας μας. Στον ποιμαντικό τομέα οργανώνονται εκδηλώσεις και εξορμήσεις με σκοπό την απόκτηση εμπειριών και ασκήσεων, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την ψυχαγωγία των μαθητών (αθλοπαιδιές, τηλεόραση, επιτραπέζια παιχνίδια, διοργανώνονται εκδρομές ομιλίες. Η υγεία των μαθητών παρακολουθείται τακτικά από το ΓΝΞ.

Σημειώνεται επίσης ότι καθημερινά πραγματοποιείται δρομολόγιο που μεταφέρει τους μαθητές, ενώ από Παρασκευή, όσοι μαθητές επιθυμούν επιστρέφουν στα σπίτια τους. Υπάρχει συνεργασία με γονείς και κηδεμόνες με τη Διεύθυνση της Σχολής.

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο

Λειτουργεί σε νέο κτίριο με πολλές σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα αγγλικής γλώσσας, αίθουσα πληροφορικής, εργαστήριο φυσικής, αίθουσα αγιογραφίας, βιβλιοθήκη αναγνωστήριο, κλειστό γυμναστήριο. Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Ενιαίο εκκλησιαστικό Λύκειο ή στα Ενιαία Λύκεια ή στα Λύκεια Τεχνικής ή Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης όσοι έχουν και τις λοιπές προϋποθέσεις τους δίδεται η δυνατότητα χειροτονούμενοι να καταταγούν στην Τρίτη μισθολογική κατηγορία. Υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία και ειδικό τμήμα υποδοχής αλλοδαπών με γλωσσική διδασκαλία

Ενιαίο Εκκλησιαστικό Λύκειο

Λειτουργεί και συστεγάζεται με το Εκκλησιαστικό γυμνάσιο και η φοίτηση είναι τριετής. Στο πρόγραμμα εκτός από τα κοινά μαθήματα με τα ενιαία Λύκεια, διδάσκονται επιπλέον ειδικά θρησκευτικά μαθήματα και Βυζαντινή μουσική. Οι απόφοιτοι της Γ’ τάξης του Λυκείου παίρνουν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις και μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε Ανώτερες εκκλησιαστικές Σχολές, ΤΕΙ και γενικότερα σε όλες τις σχολές του 1ου και 5ου επιστημονικού πεδίου. Παράλληλα με τις τρεις τάξεις του Λυκείου λειτουργεί και η (Δ) τάξη που είναι καθαρά ιερατική στην οποία εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι των ενιαίων λυκείων εκκλησιαστικών λυκείων και άλλων λυκείων ή τέως εξαταξίου γυμνασίου με αποκλειστικό σκοπό την χειροτονία τους.

Ένα φυτώριο και πνευματική τροφός με πλούσια ευωχία ελληνορθόδοξων αξιών, ένας φάρος αείφωτος πνευματικής μαρμαρυγής η Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης, συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο παρέχοντας ήθος με παρακαταθήκη τη γνώση.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Αρχείο Αρθρογραφίας 2005
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Χρόνια Πολλά…με αλλαγές στον Δήμο Ξάνθης

Αναδείχτηκε το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και η Δημαρχιακή Επιτροπή. Μι…