Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Διευθυντής Παραγωγής Sunlight: Οι επενδύσεις μας στην ασφάλεια αποδίδουν κάθε χρόνο και περισσότερο

Διευθυντής Παραγωγής Sunlight: Οι επενδύσεις μας στην ασφάλεια αποδίδουν κάθε χρόνο και περισσότερο

0

Ο Κώστας Πασπάλας, Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής της Sunlight Group παρουσιάζει τους κανόνες, τις εκπαιδεύσεις και τα συστήματα της εταιρείας για την ενίσχυση της Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Ο κ. Πασπάλας αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα αλλά και την καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας στους εργαζόμενους μέσω των εικονικών ασκήσεων και όχι μόνο. Επισημαίνει ότι «τα κόστη αποκατάστασης είναι πάντα πολύ υψηλότερα της πρόληψης»

Την προτεραιότητα και τις επενδύσεις της Sunlight Group στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας για τους εργαζόμενους, αναδεικνύει ο Κώστας Πασπάλας, Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής, υπογραμμίζοντας, σε συνέντευξή του, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που υιοθετεί η εταιρεία και τις επισταμένες προσπάθειες που κάνει για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της εγρήγορσης. Μάλιστα, με αφορμή την πρόσφατη άσκηση «ΤΡΟΙΑ 2023» στις εγκαταστάσεις της Sunlight στην Ξάνθη επισημαίνει την αποτελεσματικότητα των εικονικών ασκήσεων, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, όχι μόνο για την ανταπόκριση, αλλά και για την ψυχολογία του ανθρώπινου δυναμικού.

Αυτοματοποιημένη παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου – Ξάνθη

Η Sunlight Group αποτελεί μία αναπτυσσόμενη καινοτόμα επιχείρηση, με συνεχή ανέλιξη και επέκταση, ενώ ειδικά για την Ξάνθη αποτελεί «ορόσημο» οικονομικής ανάπτυξης και βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας. Το εργοστάσιο του Ολβίου απασχολεί εκατοντάδες άτομα προσωπικό, προσφέροντας θέσεις εργασίας και ανταγωνιστική εξειδίκευση σε τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού της Ξάνθης. Στρέφοντας το βλέμμα στους εργαζόμενους, πώς επενδύει η εταιρεία στην περαιτέρω επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση του προσωπικού;

Η Sunlight Group είναι πραγματικά ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Π.Ε. Ξάνθης, αλλά και την ευρύτερη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ πλέον δραστηριοποιούμαστε και στην Κεντρική Μακεδονία, στο Κιλκίς, μέσω της θυγατρικής μας Sunlight Technosystems.

Μόνο στην Ξάνθη, απασχολούμε 1.000 και πλέον εργαζόμενους στο βιομηχανικό συγκρότημα του Νέου Όλβιου αλλά και στο Λαμπρινό, όπου η Sunlight Technosystems εξαγόρασε τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας μεταλλικών κιβωτίων της Netelco.

Τόσο στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, όσο και σε αυτές του εξωτερικού (σε ΗΠΑ, Ιταλία, Γερμανία, Ισραήλ, κλπ.) η Sunlight επενδύει σημαντικά στην επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού. Την προηγούμενη χρονιά πραγματοποιήθηκαν πάνω από 7.000 ώρες εκπαίδευσης σε επίπεδο κατάρτισης και πιστοποίησης, ενώ κάθε χρόνο δίνεται η ευκαιρία σε στελέχη μας να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Alba Graduate Business School. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει ως τώρα 15 συνάδελφοι από την Ξάνθη, την Κομοτηνή, και το Κιλκίς.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας συγκεκριμένα, το 2022 πραγματοποιήθηκαν 2.575 ώρες εκπαίδευσης του αρμόδιου τμήματος Υ&Α και 1.142 ώρες εκπαίδευσης όλων των υπαλλήλων συνολικά. Οι εκπαιδεύσεις αυτές αφορούν σε

  • Κανόνες ασφαλείας στην παραγωγή
  • Ορθή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας
  • Ασφαλή εργασία σε συστήματα Υψηλής Τάσης, και
  • Συστήματα Πυρόσβεσης
Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 2.575 ώρες εκπαίδευσης του αρμόδιου τμήματος Υγιεινής και Ασφάλειας της εταιρείας

Δυστυχώς ο νομός μας συγκεντρώνει δυσμενή στατιστικά ως προς τα εργατικά ατυχήματα. Ωστόσο, η διαμόρφωση και οχύρωση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας εντός της εργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της καλής ψυχολογίας και του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων. Τι σχέδιο προστασίας και με ποια μέτρα μειώνει η εταιρεία την επικινδυνότητα και προστατεύει επί της ουσίας τους εργαζόμενους εντός των εγκαταστάσεών της;

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια στο χώρο εργασίας – και για λόγους προστασίας της υγείας και ψυχολογίας, αλλά και για λόγους απόδοσης. Προτεραιότητά μας λοιπόν ως εταιρεία είναι να διαμορφώνουμε και να παρέχουμε ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών για όλους.

Για τη διασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος αυτού, λειτουργούμε με βάση θεσμοθετημένους κανόνες και πολιτικές. Υπάρχει εσωτερικός Κώδικας Δεοντολογίας που γνωστοποιείται στους εργαζομένους μας από την πρώτη μέρα, όπως επίσης και εταιρικές πολιτικές που προβλέπονται από αντίστοιχο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ως προς την Υγεία & Ασφάλεια συγκεκριμένα, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και απόλυτη δέσμευση. Εφαρμόζουμε τους πιο αυστηρούς κανόνες ασφαλείας, ξεπερνώντας  κατά πολύ τα όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία, επειδή ο νούμερο ένα στόχος είναι η προστασία των ανθρώπων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας με τα πιο σύγχρονα μέσα, επενδύουμε σε συστήματα, διαδικασίες και εξοπλισμό αιχμής, και πραγματοποιούμε ασκήσεις ετοιμότητας – όπως η άσκηση εκκένωσης, διάσωσης και πυρόσβεσης «ΤΡΟΙΑ 2023» που φιλοξενήσαμε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις μας στην Ξάνθη και όπου επιχείρησαν ομάδες της Πυροσβεστικής και της Ε.Μ.Α.Κ, του Ε.Κ.Α.Β, της Αστυνομίας, και της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Κώστας Πασπάλας, Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής της Sunlight Group περιγράφει τη δέσμευση και τις επενδύσεις της εταιρείας στην Υ&Α

Ποια είναι η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις ενέργειες ενίσχυσης της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας; Αναγνωρίζουν εξ αρχής τη χρησιμότητα ή μήπως το πρώτο βήμα είναι να καλλιεργηθεί η κουλτούρα συνεχούς εγρήγορσης και τήρησης των σχετικών κανόνων;

Η δέσμευση της Sunlight Group σε ό,τι αφορά την Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη. Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό μας εκπαιδεύεται από την πρώτη στιγμή και με τα πιο σύγχρονα μέσα, ενώ πραγματοποιούμε και συνεχείς εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς.

Με τον τρόπο αυτό, αλλά και με τη γενικότερη φιλοσοφία του οργανισμού της Sunlight, επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε μία ισχυρή κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας στους ανθρώπους μας. Αν η υιοθέτηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας είναι το Α, τότε η κουλτούρα συνεχούς εγρήγορσης και τήρησης των κανόνων αυτών είναι το Ω.

«ΤΡΟΙΑ 2023»: Κατάσβεση από την Ομάδα Πυρασφάλειας της Sunlight

Τον Μάιο του 2018 όλοι θυμόμαστε τη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Κατά πόσο εκτιμάτε ότι συντέλεσε το σύστημα ασφάλειας με την παράλληλη ετοιμότητα των εργαζομένων, ώστε να αποφευχθούν συνέπειες στην υγεία και την ακεραιότητα του προσωπικού;

Το 2018 η Sunlight πέρασε ίσως την πιο δύσκολή της ώρα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημίες. Το σύστημα ασφαλείας καθώς και η ετοιμότητα και αντίδραση των ανθρώπων μας συνέβαλε αποφασιστικά σε αυτό. Αφού ο μέτοχός μας, κ. Γερμανός, ιδρυτής του Ομίλου Olympia στον οποίο ανήκει η Sunlight, δεσμεύθηκε ότι θα στηρίξει απόλυτα την ανοικοδόμηση της μονάδας της Ξάνθης και θα διατηρηθούν όλες οι θέσεις εργασίας, πρωταρχικό μας μέλημα ήταν να εγκαταστήσουμε τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά συστήματα ασφαλείας. Να υιοθετήσουμε ακόμη πιο σύγχρονες πρακτικές στη λειτουργία μας.

Επενδύσαμε λοιπόν σημαντικά σε συστήματα, διαδικασίες και κανόνες ασφαλείας. Ενδεικτικά, λειτουργούν στο σύνολο των εγκαταστάσεών μας εκτεταμένα συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματα συστήματα κατάσβεσης, ενώ γίνεται και συνεχής εποπτεία μέσω SCADA. Στους ηλεκτρικούς πίνακες και τα σημεία φόρτισης έχουν τοποθετηθεί επιπλέον συστήματα κατάσβεσης, ενώ χρησιμοποιούνται επίσης υλικά αυξημένης πυραντοχής και γίνεται διαχωρισμός πυροδιαμερισμάτων.

Ταυτόχρονα, η λειτουργία μας είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη. Σε πολλά σημεία της η γραμμή παραγωγής υποστηρίζεται από ρομποτικά συστήματα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η αλληλεπίδραση του ατόμου και να ελαχιστοποιείται κατά συνέπεια το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται στο ελάχιστο οι θέσεις εργασίας, αφού η εταιρεία επεκτείνεται και αναπτύσσεται διαρκώς. Κατασκευάζουμε νέες γραμμές παραγωγής και νέα κτήρια, και έχουμε ανάγκη από ικανό προσωπικό να τα στελεχώσει.

Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας μεταφέρω ότι οι επενδύσεις μας στην ασφάλεια αποδίδουν, καθότι χρόνο με το χρόνο τα συμβάντα μειώνονται ολοένα και περισσότερο. Για παράδειγμα, το 2022 είχαμε 38% λιγότερα περιστατικά σε σχέση με το 2021, ενώ φέτος έχουμε κατά 36% χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Επεξεργάζεστε σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Πόσο αποδοτικές θεωρείτε τις ασκήσεις που η εταιρεία σας κατά καιρούς εκπονεί με άλλους φορείς (πχ Πυροσβεστική). Υπάρχουν ίσως καλές πρακτικές που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα εφαρμογής και για άλλες μονάδες;

Ασκήσεις και δράσεις του είδους που συνδιοργανώσαμε με την Πυροσβεστική και τους άλλους φορείς στα τέλη Απριλίου είναι πολύ σημαντικές. Διότι αφενός στηρίζουμε ενεργά το έργο των υπηρεσιών υγείας και διάσωσης που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης. Και αφετέρου, διότι δοκιμάζουμε ταυτόχρονα και τη δική μας ετοιμότητα και ορθή εφαρμογή των αυστηρών –και βραβευμένων– προτύπων ασφαλείας μας.

Αναβαθμίζουμε διαρκώς τα συστήματα, τις διαδικασίες και τους κανόνες Υγείας & Ασφάλειας, παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις και την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία. Εν προκειμένω, βρισκόμαστε σε διαδικασία ενοποίησης όλων των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας (συμβάντα, παρατηρήσεις, αναφορές, επιθεωρήσεις, κλπ.) σε ειδικό λογισμικό, ώστε να εξασφαλίζεται και να διευκολύνεται η άμεση εποπτεία του συστήματος.

Πολύ καλές πρακτικές από πλευράς μας θεωρώ ότι είναι η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων εικονικής κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ποικιλία σεναρίων, ένα από τα οποία εφαρμόσαμε και στο πεδίο κατά την πρόσφατη άσκηση ετοιμότητας.

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Ξάνθης

Κατά την εκτίμηση και εμπειρία σας, τι απαιτεί από την πλευρά της διοίκησης η διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας; Κατά πόσο το κόστος θεωρείτε ότι αποτρέπει την υιοθέτηση αντίστοιχων συστημάτων και προτύπων ή μήπως άλλοι παράγοντες είναι αυτοί που οδηγούν στην ελαστικοποίηση των μέτρων και την αύξηση τελικά των συνθηκών επικινδυνότητας;

Από την πλευράς της διοίκησης κάθε εταιρείας ή οργανισμού απαιτείται δέσμευση και επενδύσεις για τη διασφάλιση Υγείας και Ασφάλειας. Κάθε υλική ζημία μπορεί να αντιμετωπιστεί, κάθε κομμάτι εξοπλισμού μπορεί να αντικατασταθεί, κάθε διαδικασία μπορεί να γίνει καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Το μόνο αδιαπραγμάτευτο και αναντικατάστατο είναι η ανθρώπινη υγεία.

Και αν μου έχει διδάξει κάτι η πολυετής εμπειρία μου είναι ότι ακόμη και το πιο μεγάλο κόστος για συστήματα προστασίας, Υγείας και Ασφάλειας, στο τέλος της ημέρας αποδίδει. Πρώτα από όλα γιατί προστατεύει τον άνθρωπο, τον μόνο αναντικατάστατο παράγοντα, κι έπειτα γιατί τα κόστη αποκατάστασης είναι πάντα πολύ υψηλότερα της πρόληψης.

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Ξύπνησε» πάλι ο κορωνοϊός στην Ξάνθη

Αυξήθηκαν τα κρούσματα  – Δύο νοσηλείες στο νοσοκομείο   Αυξημένη η ζήτηση για τεστ …