Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Οι παραχωρήσεις για τα Beach bar και τις ξαπλώστρες στο δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων

Οι παραχωρήσεις για τα Beach bar και τις ξαπλώστρες στο δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων

0

Με 33 θέματα η τακτική συνεδρίαση του Δήμου Αβδήρων σήμερα 21/03

 Δημόσια τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αβδήρων θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου Αβδήρων σήμερα, Τρίτη 21 Μαρτίου και ώρα 18:30 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Τοπικές  παρεμβάσεις αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης νοτίων διαμερισμάτων Δήμου Αβδήρων»

2.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Λευκόπετρας» προϋπολογισμού 1.065.000,00 €

3.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Διευθέτηση Κεντρικού Χειμάρρου Γενισέας» προϋπολογισμού 1.300.000,00 €

4.Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΊΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ»

5.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΣΕΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.790.322,58 € χωρίς Φ.Π.Α.

6.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Πολυσίτου Δήμου Αβδήρων» προϋπολογισμού μελέτης 176.146,16€ χωρίς Φ.Π.Α.

7.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 50/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας με θέμα «Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση Γεωργικής  Αποθήκης στο Αγροτεμάχιο 537 Αγροκτήματος Ν. Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό»

8.Έγκριση Υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 6 και 7 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου Οικισμού  Γενισέας Δήμου Αβδήρων

9.Έγκριση υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 5 και 6 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Μυρωδάτου Δήμου Αβδήρων

10.Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του υπό Ανέγερση Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης Κατράμι 150/20KV στα Αγροτεμάχια 146Α κ’ 146Β Αναδασμού Αγροκτήματος Αυξεντίου – Κατραμίου Δήμου Αβδήρων με την Αγροτική Οδό

11.Έγκριση πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2024-2027

12.Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών

13.Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο “Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών” του ΟΑΕΔ»

14.Συζήτηση για την αξιοποίηση ύδρευσης αρδευτικής γεώτρησης στα Πηγάδια και για τις ενέργειες λειτουργίας του κατασκηνωτικού κέντρου στο Σέλινο

15.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων

16.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων

17.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 των Σχολικής Εφορείας του Μειονοτικού Σχολείου Ακάρπου του Δήμου Αβδήρων

18.Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων

19.Εξέταση αιτήματος διαγραφής από θέση στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων

20.Έγκριση της αριθ. 3/03.03.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «2η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2023»

21.Έγκριση της αριθ. 12/06.03.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «“2Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2023 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων (ΚΥΑ 55040/26-7-2021 και το άρθρο 5)

22.Μίσθωση ακινήτου για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Αλκυώνης

23.Έγκριση απευθείας παραχώρησης δημοτικής έκτασης εμβαδού 15 τ.μ. στην παραλία Μυρωδάτου στην ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΙΝΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου έμπροσθεν της επιχείρησης της

24.Έγκριση απευθείας παραχώρησης δημοτικής έκτασης εμβαδού 15 τ.μ. στην παραλία Μυρωδάτου στην Λαμπρίδου Μαρία του Κωνσταντίνου για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου έμπροσθεν της επιχείρησης της

25.Έγκριση απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων

26.Εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών ακινήτων (δύο στην παραλία Μυρωδάτου και ένα στην θέση Λεύκιππος) του Δήμου Αβδήρων για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου

27.Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την τοποθέτηση τροχήλατου αναψυκτηρίου στην παραλία ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

28.Έγκριση παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλώστρων

29.Έγκριση παραχώρησης τμήματος δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για την εκπλήρωση  των προϋποθέσεων της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού

30.Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη θέση παραλία Μυρωδάτου 3

31.Έγκριση παραχώρησης τμήματος αιγιαλού με δημοπρασία για την ανάπτυξη θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη θέση παραλία Μυρωδάτου 4

32.Έγκριση κοπής δέντρων στη Μάνδρα και στη Ν. Κεσσάνη

33.Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Εκ νέου τίθεται προς έγκριση η παραχώρηση χώρου για την παιδική χαρά στο Δροσερό

Τη Τρίτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη Θα οριστούν …