Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δεν κινδυνεύουν τα σπίτια των Παλιννοστούντων από τις τράπεζες

Δεν κινδυνεύουν τα σπίτια των Παλιννοστούντων από τις τράπεζες

0

Με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε λύση στις οφειλές των δανειοληπτών– Αναδρομική ισχύ της Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

 

Βουλευτής ΝΔ Ξάνθης Σ. Τσιλιγγίρης: «Δεν χρειάζεται οι δανειολήπτες να μπαίνουν σε νομικές διαδικασίες και να επιβαρύνονται με έξοδα. Δεν κινδυνεύουν τα σπίτια τους»

 

Λύση στο δισεπίλυτο και χρόνιο πρόβλημα με τα στεγαστικά δάνεια των Παλιννοστούντων που ήταν στα χέρια των τραπεζών και μετέπειτα σε funds και κινδύνευαν με πλειστηριασμούς τα σπίτια τους. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται  για στεγαστικά δάνεια ύψους 60.000 ευρώ που χορηγήθηκαν από το 1990 έως το 2004 με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και 100% και επιδοτούσε το επιτόκιο κατά 60%, ενώ οι προϋποθέσεις για την χορήγησή τους ήταν ελαστικές ως προς την ηλικία των δικαιούχων και την εργασιακή τους κατάσταση. Στην διάρκεια της κρίσης, πολλά από αυτά τα δάνεια σταμάτησαν να εξυπηρετούνται με αποτέλεσμα τα πιστωτικά ιδρύματα να αυξήσουν τις πιέσεις τους προς τους δανειολήπτες αυτούς, απειλώντας ότι θα μεταβιβάσουν τις οφειλές τους στις ΔΟΥ ή ότι θα λάβουν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή κατάσχεσης. Το ζήτημα επιλύεται με νομοθετική ρύθμιση και συγκεκριμένα με το Ν 5024/23 αρ.44 και 45 (Ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις για τη στεγαστική αποκατάσταση των Παλιννοστούντων Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – Αναδρομική ισχύς των αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 και υπ’ αρ. 2/1804/0025/8.7.2005.

Τι προβλέπει το άρθρο 44 για τα δάνεια των Παλιννοστούντων

Ειδικότερα όπως προβλέπει το άρθρο 44.1.Η υπ’ αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 772), με την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ισχύει αναδρομικά από την 8η.5.2003 και καταλαμβάνει και τις δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από την 8η.5.2003 έως και την 17η.6.2003 από πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 96629/6295/5.5.2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 560).

2.Η υπ’ αρ. 2/1804/0025/8.7.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 1070), με την οποία παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ισχύει αναδρομικά από την 7η.10.2004 και καταλαμβάνει και τις δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από την 7η.10.2004 έως και την 29η.7.2005 από πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 14979/4.10.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 1510).

3.Αιτήματα κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για δανειακές συμβάσεις που συνομολογήθηκαν από την 8η.5.2003 έως την 17η.6.2003 και από την 7η.10.2004 έως την 29η.7.2005, τα οποία υποβλήθηκαν από πιστωτικά ιδρύματα και απορρίφθηκαν για λόγους που αφορούν στη μη ισχύ της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, επανεξετάζονται χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή του αιτήματος κατάπτωσης από το πιστωτικό ίδρυμα.

Βουλευτής ΝΔ Ξάνθης Σ. Τσιλιγγίρης: «Δεν χρειάζεται οι δανειολήπτες να μπαίνουν σε νομικές διαδικασίες και να επιβαρύνονται με έξοδα. Δεν κινδυνεύουν τα σπίτια τους»

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ Ξάνθης κ. Σπύρος Τσιλιγγίρης που έχει προσπαθήσει από την αρχή της θητείας να βρεθεί μια λύση για τους ομογενείς που δέχονταν πιέσεις και κινδύνευαν να χάσουν τα σπίτια τους. Όπως ανέφερε: «Δίνεται πλέον αναδρομικά η Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε όσους δανειολήπτες δεν είχαν εξοφλήσει και κινδύνευαν τα σπίτια τους από τις τράπεζες. Τώρα πλέον προστατεύονται καθώς απεμπλέκονται οι οφειλές από τις τράπεζες και θα μπορούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων και  να αποπληρώσουν τις οφειλές τους στο Ελληνικό Δημόσιο. Αφορά περίπου το 15-20% των Δανειοληπτών».Να σημειώσουμε ότι το αίτημα των Παλλινοστούντων της Θράκης είναι η διαγραφή μέρους των οφειλών λόγω των στεγαστικών δανείων, όμως, οι δεσμεύσεις της χώρας δεν δίνουν περιθώριο θεσμοθέτησης απαλλαγών κι αυτό δεν είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο.

Ο κ. Τσιλιγγίρης συνέστησε επίσης στους Παλιννοστούντες να μην μπαίνουν σε νομικές διαδικασίες και επιβαρύνονται με έξοδα καθώς: « δεν κινδυνεύουν τα σπίτια τους», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αν. Υπουργός Θ. Σκυλακάκης: «Θα έχουν μια δεκαετία, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και επιτόκιο να ρυθμίσουν το υπόλοιπο της οφειλής τους»

Όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θοδωρής Σκυλακάκης, περιγράφοντας όλη τη διάσταση του προβλήματος και της νομοθετικής ρύθμισης: «Το βασικό πρόβλημα που υπήρχε με αυτά τα δάνεια ήταν ότι απεδείχθη πως για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου που θεωρούσαν οι Παλιννοστούντες ότι τους είχε δοθεί, δεν είχε δοθεί νόμιμα. Με το νόμο που φέραμε αναβιώσαμε τις εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου σε όλα αυτά τα δάνεια που είχαν συνομολογηθεί. Και προβλέφθηκε η επανεξέταση της κατάπτωσής τους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι μεν τράπεζες έχουν κάθε συμφέρον και υποχρέωση να αξιοποιήσουν το εργαλείο της εγγύησης και να ζητήσουν την κατάπτωσή του, εφόσον οι δανειολήπτες δεν μπορούν να ρυθμίσουν, με κάποιο τρόπο, με τις τράπεζες την οφειλή. Μετά την κατάπτωση της εγγύησης, έχουμε ψηφίσει από το 2019, τη δυνατότητα οι δανειολήπτες να ρυθμίζουν το υπόλοιπο της οφειλής με το πλαίσιο των 120 δόσεων, που ισχύει από την ημέρα που θα τους βεβαιωθεί αυτή η υποχρέωση στις ΔΟΥ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν μια δεκαετία, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και επιτόκιο να ρυθμίσουν το υπόλοιπο της οφειλής τους, που κατά κύριο λόγο αφορά στο κεφάλαιο». Τόνισε ότι η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο ευνοϊκή από το να υπαχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Το ιστορικό με τα στεγαστικά δάνεια των Παλιννοστούντων

Το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Ομογενών Ελλήνων (ΕΙΥΑΠΟΕ) με τον νόμο 3072/2002 λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση και με την υπ’ αριθμ. 265/2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση.  Η διοίκηση και η διαχείριση των ακινήτων του πρώην ΕΙΥΑΠΟΕ περιήλθε στις Περιφέρειες, ενώ μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», οι σχετικές αρμοδιότητες και η περιουσία του ιδρύματος περιήλθαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία μεταξύ άλλων είναι υπεύθυνη για την επιμέτρηση των κατοικιών, την έκδοση των σχετικών τίτλων ιδιοκτησίας, την παραχώρηση οικοπέδων, χωραφιών και ακινήτων.

Οι δανειολήπτες (Παλιννοστούντες ομογενείς), έλαβαν στεγαστικά δάνεια ύψους 60.000 ευρώ στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος της στεγαστικής τους αποκατάστασης, που υλοποιήθηκε μεταξύ του 1990-2004. Το Ελληνικό Δημόσιο παρείχε για τα δάνεια αυτά εγγύηση 100% και επιδοτούσε το επιτόκιο κατά 60%, Οι δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου 8.000.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στην τουριστική αξιοποίηση του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε6 στοχεύει η Περιφέρεια ΑΜΘ

Ξεκινά τη χαρτογράφηση του μονοπατιού που ξεκινάει από την Φινλανδία, με σκοπό να αποτελέσ…