Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων με voucher έως 2.000 ευρώ

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων με voucher έως 2.000 ευρώ

0

Από τη ΔΥΠΑ για την κατάρτιση 150.000 εργαζομένων σε θέματα ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης

 

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται το δεύτερο έργο κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ψηφιακής και πράσινης ανάπτυξης  ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για 150.000 εργαζόμενους με voucher έως 2.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ που θα υλοποιήσει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και στοχεύει στην κατάρτιση 150.000 εργαζομένων, είτε του ιδιωτικού, είτε το δημοσίου τομέα. Καθένας από αυτούς, θα λάβει κατά το μέγιστο ένα κουπόνι (voucher) αξίας 2.000 ευρώ, εφόσον όμως ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης άνω των 400 ωρών.

Είναι το δεύτερο και μεγαλύτερο έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δράσης κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας.

Η δράση αυτή προβλέπει μέχρι το τέλος του 2025, την κατάρτιση 500.000 ανέργων και εργαζομένων, με συνολικό προϋπολογισμό 1,04 δισ. ευρώ. Ήδη το πρώτο έργο ύψους 100 εκατ. ευρώ υλοποιείται από την ΔΥΠΑ και αφορά στην κατάρτιση 120.000 ανέργων. Καθένας από αυτούς θα λάβει επιδότηση 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης που θα λάβει στο πλαίσιο της πρόσκλησης την οποία ήδη έχει δημοσιοποιήσει από το περασμένο καλοκαίρι η ΔΥΠΑ.

Το νέο έργο που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Στοχεύει αποκλειστικά σε εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Ουσιαστικός στόχος είναι η κατάρτιση σύμφωνα με τις δεξιότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας, με απώτερη επιδίωξη την βελτίωση τόσο των όρων απασχολησιμότητας των ωφελούμενων – εργαζομένων, όσο και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης που θα απευθύνει η ΔΥΠΑ. Οι επιλεγέντες θα παρακολουθήσουν τόσο εξ’ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση) όσο και διά ζώσης προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ενός φορέα που θα προέρχεται από τα δύο Μητρώα Παρόχων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Πρόκειται για τo μητρώο των Κέντρων Διά Βίου Κατάρτισης (ΚΔΒΜ) που περιλαμβάνει τους φορείς του ιδιωτικού τομέα (Ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.) και το μητρώο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) που συμμετέχουν τα ΑΕΙ.

 

Τα αντικείμενα της κατάρτισης

  1. Ψηφιακές δεξιότητες:

– Ανάλυση μεγάλων δεδομένων

– Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά

– Ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού και ιστοσελίδων

– Ασφάλεια δεδομένων και κυβερνοασφάλεια

– Βάσεις δεδομένων

– Βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εφαρμογές γραφείου

– Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

– Γλώσσες προγραμματισμού

– Διαδίκτυο των πραγμάτων και μικροελεγκτές

– Διαχείριση έργων

– Δίκτυα Η/Υ και Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας (5G)

– Eκπαιδευτικές τεχνολογίες

– Επεξεργασία εικόνας και video

– Δημιουργία ψηφιακών εντύπων

– Εργαλειομηχανές CNC

– Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

– Ηλεκτρονικό εμπόριο

– Μηχανική μάθηση

– Μηχανογραφημένη λογιστική

– Στατιστική επεξεργασία δεδομένων

 

  1. “Πράσινες” δεξιότητες:

– Ενεργειακή αναβάθμιση  εγκαταστάσεων

– Έξυπνο σπίτι και έξυπνες πόλεις

– Πράσινη επιχειρηματικότητα

– Οικολογικός σχεδιασμός

– Πιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου

– Βιοκλιματικός σχεδιασμός και ενεργειακή απόδοση κτηρίων

– Αξιολόγηση του κύκλου ζωής προϊόντων

– Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,

– Μέθοδοι περιβαλλοντικής αποκατάστασης

– Στρατηγικές και ηγετικές δεξιότητες για τη στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη

– Χρήση νέων τεχνολογιών στην πράσινη οικονομία

– Τεχνικές δεξιότητες αναλόγως του αντικειμένου της εργασίας

– Επιχειρηματικές δεξιότητες για την εκμετάλλευση των πράσινων ευκαιριών

– Γνώση, συναρμολόγηση, εγκατάσταση και χρήση ενεργειακών συστημάτων

– Διαχείριση αποβλήτων

– Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυκλική οικονομία.

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για επιχορήγηση 14.800 ευρώ

 

 Ποιοι ωφελούνται  – Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

 

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις.

 

Άρχισε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β’ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

– 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

– 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

– 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 18-29 ετών που θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έκλεισε η Εγνατία από Βαφέικα έως Ίασμο για τα φορτηγά λόγω των θυελλωδών ανέμων

Απαραίτητες οι αλυσίδες σε Άνω Καρυόφυτο-Λειβαδίτη-Δασικό Χωριό, λόγω χιονόπτωσης Για την …