Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Γιατροί με διπλή ιδιότητα: Και νοσοκομείο και ιδιωτικό ιατρείο

Γιατροί με διπλή ιδιότητα: Και νοσοκομείο και ιδιωτικό ιατρείο

0

«Πράσινο φως» από το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας – «Ξηλώνεται» το ΕΣΥ;

 

Πρόεδρος Νοσοκομειακών γιατρών Ξάνθης, Α. Κυριαλάνης: ««Είμαστε υπέρ της πλήρους απασχόλησης στο νοσοκομείο»

Ιατρικός σύλλογος Ξάνθης, Ι. Σπανόπουλος: «Είναι σωστό να μην είναι περίκλειστο το ΕΣΥ αλλά να λειτουργεί με τον ιδιωτικό τομέα σαν συγκοινωνούντα δοχεία»

 

Με το ένα πόδι στο νοσοκομείο και το άλλο στο ιδιωτικό ιατρείο θα μπορούν να είναι όσοι νοσοκομειακοί γιατροί το επιθυμούν αφού τους δίνει το «πράσινο φως» το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο: «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» που περιλαμβάνει ριζικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ, έχει πάρει την έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

«Ξηλώνεται» το ΕΣΥ;

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί πλήρους απασχόλησης θα δύνανται να κάνουν ιδιωτικούς ελέγχους αλλά και να παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες, δηλαδή να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο ή να χειρουργούν σε ιδιωτικές κλινικές. Με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιον τρόπο αίρεται η μονιμότητα των γιατρών του ΕΣΥ ενώ οι ασθενείς ίσως χρειαστεί να πληρώσουν από την τσέπη τους σε περίπτωση που χρειαστούν θεραπεία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει -για λόγους ισότητας- σε πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας να παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. Παράλληλα το ίδιο νομοσχέδιο προωθεί αλλαγές και στην απόκτηση ειδικότητας των νέων γιατρών. Ταυτόχρονα προβλέπεται «αυτόνομη λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Πρόεδρος Νοσοκομειακών γιατρών Ξάνθης, Α. Κυριαλάνης: ««Είμαστε υπέρ της πλήρους απασχόλησης στο νοσοκομείο»

Ήδη οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι στα κάγκελα αφού αντιδρούν έντονα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως αναφέρει στο «Ε» ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Ξάνθης κ. Απόστολος Κυριαλάνης οι νοσοκομειακοί γιατροί είναι υπέρ της πλήρους απασχόλησης στο νοσοκομείο και όχι και την παράλληλη απασχόληση. Υποστηρίζει δε ότι είναι ένα «παράθυρο» για να «ξηλωθεί» το ΕΣΥ ενώ θα έπρεπε κατά την γνώμη του να ενδυναμωθεί: «Είμαστε υπέρ της πλήρους απασχόλησης στο νοσοκομείο. Ακόμη και αντικειμενικά να το δούμε είναι πολύ δύσκολο στην πράξη να έχει κάποιος πλήρη απασχόληση στο νοσοκομείο και να έχει και ιδιωτικό ιατρείο που να πηγαίνει 2 – 3 ώρες. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα συναινούσαμε να υπάρχει σύμπραξη με ιδιώτες γιατρούς. Δηλαδή να συμπράττουν ιδιώτες με σύμβαση έργου καλύπτοντας τα κενά στα νοσοκομεία ή να γίνονται εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια. Δεν θα είναι υπέρ του ΕΣΥ αν δεν υπάρχει αποκλειστικότητα».

Ιατρικός σύλλογος Ξάνθης, Ι. Σπανόπουλος: «Είναι σωστό να μην είναι περίκλειστο το ΕΣΥ αλλά να λειτουργεί με τον ιδιωτικό τομέα σαν συγκοινωνούντα δοχεία»

Απ’ την πλευρά τους οι ιδιώτες γιατροί δεν είναι κάθετα αντίθετοι. Όπως αναφέρει ο κ. Γιάννης Σπανόπουλος εκπροσωπώντας τον Ιατρικό Σύλλογο Ξάνθης: «Οι προθέσεις της κυβέρνηση να διαφοροποιήσει το ΕΣΥ είναι θεμιτές αλλά πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι υπάρχουν νοσοκομεία διαφόρων ταχυτήτων. Όπως της Ξάνθης που μειονεκτεί έναντι άλλων. Είναι σωστό να μην είναι περίκλειστο το ΕΣΥ αλλά να λειτουργεί με τον ιδιωτικό τομέα σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Το σύστημα δεν πρέπει να είναι ούτε κρατικό ούτε ιατροκεντρικό αλλά ασθενοκεντρικό».

Οι βασικοί άξονες του  νομοσχεδίου

Οι βασικοί άξονες της νομοθετικής παρέμβασης αφορούν τη νοσοκομειακή περίθαλψη, την ιατρική εκπαίδευση, την προαγωγή της Επείγουσας Ιατρικής και της μαιευτικής περίθαλψης, καθώς και τις επαγγελματικές σχέσεις των ιατρών ΕΣΥ. Ειδικότεροι στόχοι του νομοσχεδίου είναι κυρίως οι ακόλουθοι:

α) Η ενίσχυση της κλινικής εκπαίδευσης των αποφοίτων Ιατρικής, μέσω προγράμματος εξάμηνης αμειβόμενης κλινικής άσκησης σε κλινικές καθώς και σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία. Μετά την ολοκλήρωση της κλινικής άσκησης, οι νέοι γιατροί θα είναι καλύτερα εφοδιασμένοι για την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό), ενώ θα μπορούν και πιο εύκολα να προσανατολιστούν στην επιλογή ειδικότητας.

β) Η τροποποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει την κρίση και επιλογή των ιατρών κλάδου ΕΣΥ, με στόχο η επιλογή μόνιμου προσωπικού να είναι στοχευμένη και προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων. Έτσι, προβλέπονται συμβούλια κρίσεων σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια που θα ελέγχουν τα δικαιολογητικά, τη μοριοδότηση και την αναμοριοδότηση των υποψηφίων ιατρών. Παράλληλα, συγκροτούνται σε κάθε νοσοκομείο συμβούλια αρμόδια για τη διεξαγωγή της συνέντευξης και τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας των ιατρών. Η διαδικασία αυτή επιταχύνει τις προσλήψεις και συμβάλει στην ορθολογικότερη επιλογή ιατρικού προσωπικού.

γ) Η αναβάθμιση της ιατρικής εξειδίκευσης με δύο τρόπους: α) Η διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για ειδίκευση μεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας στα νοσοκομεία που αποτελούν εκπαιδευτικά κέντρα και δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων και τήρηση της σειράς χρονικής προτεραιότητας. β) Ορίζονται ομάδες νοσοκομείων ανά ειδικότητα και οι προς εξειδίκευση γιατροί θα ασκούνται κυκλικά σε όλα τα νοσοκομεία της ίδιας ομάδας, με στόχο την απόκτηση μεγαλύτερης εμπειρίας. Επιπλέον, ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα και ανά νοσοκομείο καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματος υγείας της χώρας.

δ) Ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς απασχόλησης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται η δυνατότητα προκήρυξης θέσεων μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα καλύπτονται από ιατρούς που θα έχουν τη δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος. Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ και συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία , θα έχουν τη δυνατότητα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με πρώτιστο γνώμονα τη στήριξη του δημόσιου συστήματος, να ασκούν περιορισμένα ιδιωτικό έργο ή να παρέχουν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, για λόγους ίσης μεταχείρισης, επιτρέπεται σε πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας να παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες, κατόπιν χορήγησης ειδικής άδειας από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.

ε) Η διαμόρφωση ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τη μαιευτική περίθαλψη, με έμφαση στην προαγωγή του φυσικού τοκετού και στην κατ΄ οίκον μαιευτική φροντίδα μέσω της θέσπισης σχετικού προγράμματος «Μαίες στο σπίτι».

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Σε …χειμερία νάρκη οι αγρότες της Ξάνθης

Παντελώς απρόθυμοι για κινητοποιήσεις ενώ ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους οι αγρότες του Έβρου …