Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΝΠ περί την άμεση θέσπιση ιδιώνυμου κακουργήματος της οργανωμένης στάσης για την «ανάδειξη» αντιποιούμενου εκ προμελέτης την θέση του Μουφτή

ΠΝΠ περί την άμεση θέσπιση ιδιώνυμου κακουργήματος της οργανωμένης στάσης για την «ανάδειξη» αντιποιούμενου εκ προμελέτης την θέση του Μουφτή

0
Ιωάννης Ελ.Κυμιωνής

Α.        Η Πολιτεία μας διά του Ν. 4964/2022 (Α’ 150) [άρ. 137-162] (¨Εκσυγχρονισμός Μουφτειών [Δυτικής] Θράκης») [στο εξής: Νόμος], μετά από εκτενή σε χρόνο και εμβριθή σε θεολογικό βάθος δημόσιο διάλογο με τους Φορείς θρησκευτικής εκπροσώπησης των Ελλήνων Δυτικοθρακιωτών μουσουλμάνων πολιτών, της Κοινωνίας των πολιτών και όλους ανεξαίρετα τους Βουλευτές της Δυτικής Θράκης, εν ενεργεία και διατελέσαντες – ιδίως του μουσουλμανικού θρησκεύματος, καθιέρωσε μία θρησκευτικά ουδέτερη ως προς την κρατικό έλεγχο και απολύτως δημοκρατική σύνθετη διοικητική διαδικασία πλήρωσης της θέσης Μουφτή στις Μουφτείες Δυτικής Θράκης. Η καθιέρωση μάλιστα της υποχρεωτικής ποσόστωσης γυναικών  στην ίδια διαδικασία έφερε την Ελλάδα αξιοζήλευτα στην παγκόσμια πρωτοπορία ως προς την ισότιμη έμφυλη συμμετοχή κατά την ανάδειξη μουσουλμάνου θρησκευτικού ηγέτη εντός των βασικών αρχών του Ευρωπαϊκού συνταγματικού πολιτισμού, μα κυρίως ως προς την τήρηση των ίδιων των αρχών της Ισλαμικής Πίστεως και του Κορανίου για την κομβική θέση της γυναίκας στην κοινωνία και στον κόσμο.

Β.        Ο Νόμος καθιερώνει την διαδικασία πλήρωσης της θέσης Μουφτή ως δημοσίου και δικαιοδοτικού λειτουργού επί θητεία με όριο αποχώρησης το 67ό έτος και τήν καθιστά σύνθετη διοικητική ενέργεια δυνάμενη να ελεγχθεί διοικητικά και δικαστικά ανά κάθε στάδιό της από κάθε Ελληνα Δυτικοθρακιώτη μουσουλμάνο, στην οποία πλέον προβλέπεται η το πρώτον στην ιστορία του θεσμού του Μουφτή σύσταση ad hoc συλλογικού διοικητικού οργάνου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΣΕ), για την γνωμοδότηση επιλογής του Μουφτή της συγκεκριμένης κενωθείσας θέσης με τριάντα τρία (33) τακτικά Μέλη (χωρίς πρόβλεψη αναπληρωματικών) και πρόεδρο αυτής τον Τοποτηρητή Μουφτή. Το νέο όργανο διατυπώνει προς τον Υπουργό ΥΠΑΙΘ απλή αιτιολογημένη γνώμη περί των προϋποθέσεων και της επάρκειας ενός εκάστου των υποψηφίων χωρίς συγκριτική αξιολόγηση αυτών και τελικώς ο Μουφτής επιλέγεται και διορίζεται – ορθά – από τον Υπουργό ΥΠΑΙΘ, αφού εκείνος λάβει υπ’όψιν του την γνώμη και το Πρακτικό της Συμβουλευτικής Επιτροπής,  ενώ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και εγκαθίσταται στην Μουφτεία με ειδική τελετή.

Γ.         Ο Νόμος επίσης έχει λάβει συνολικώς υπ’όψιν τις προτάσεις από το Πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων / Διακομματική Επιτροπή  για την Ανάπτυξη της Θράκης 2020-2021 – Στρατηγικός -Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Αν[ανατολικής]. Μακεδονίας-Θράκης, Αθήνα 2021 [Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 3, Κεφ. e, σελ. 48-49], καθώς και τις προβλέψεις του Ιερού Κορανίου και των παραδεδεγμένων Συλλογών Χαντίθ της Ιεράς Ισλαμικής Παράδοσης (Σούννα) [ενδεικτικώς: Ιερό Κοράνιο Κεφ. 3:195, Κεφ. 4 (Γυναίκες / Ελ-Νισά), Κεφ. 30 (Οι Ελληνες / Ελ-Ρουμ)], μα  και του εγγενούς ερμηνευτικού δυναμισμού και εφαρμοστικής προσαρμοστικότητας της Σαρία κατά το Χαναφιτικό δόγμα για την θέση της γυναίκας.  Πλέον κανονιστικώς και de jure καταργήθηκε το πατριαρχικό/ανδροκρατικό  κατάλοιπο της  de facto υποβαθμισμένης θέσης των γυναικών  στην όλη διαδικασία – τουλάχιστον! – εφαρμογής όχι μόνο της Σαρία, αλλά και της όλης πρακτικής περί τον Μουφτή,  στην όλη  λειτουργία της Μουφτείας,  των προβλεπόμενων Ειδικών Επιτροπών της και της νεοπαγούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αφού το ζήτημα λύθηκε ρητώς (άρ. 153 παρ. 6 Νόμου) και πλέον προβλέπεται «(…) 6. Για την σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής τηρείται η αρχή της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών. (…)». Καθιερώνεται επιτέλους η φιλελεύθερη συνταγματική αρχή της υποχρεωτικής ποσόστωσης συμμετοχής γυναικών στην ΣΕ ως συλλογικό όργανο, που θα μπορούσε ευκταία να εκκινεί από ποσόστωση κατά το ήμισυ (50%), εάν όχι κατά το νομοθετικώς από εικοσαετίας προβλεπόμενο και τηρούμενο στο Ελληνικό Δίκαιο (άρ. 6 παρ. 1 Ν. 2839/2000 (Α’ 196/12.09.2000) – όπως επιβάλλει η πάγια από έτη νομολογία του ΣτΕ  τουλάχιστον ποσοστό κατά ένα τρίτο  (1/3)  των μουσουλμάνων Ελληνίδων της Δυτικής θράκης. Η Ελληνική Πολιτεία προέβη στην προοδευτική αυτή θεσμοθέτηση  κατ΄εφαρμογή του άρ. 4 Συντάγματος 1975/2019 περί ισότητας των φύλων, της ΕΣΔΑ, της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ετσι η υποχρεωτική ποσόστωση συμμετοχής των γυναικών στην ΣΕ είναι ένα πράγματι ουσιαστικό βήμα προόδου μοναδικό παγκοσμίως, ενώ δημιουργεί ένα ανέκκλητο «κοινωνικό κεκτημένο» ενεργοποίησης των γυναικών  στις διαδικασίες θρησκευτικής όσμωσης. Υπό αυτή την προϋπόθεση πιά μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τον τίτλο του νομοθετήματος : ο «εκσυγχρονισμός των Μουφτειών» γίνεται πλέον ένα πεδίο υψηλής έμφυλης συνεργασίας με εμβληματική κοινωνική αποδοχή, απήχηση και μετενέργεια, ενώ αποτελεί παράδειγμα προς διεθνή μίμηση.

Δ.         Και ενώ συμβαίνουν αυτά μετά την δημοσίευση του Νόμου και αφού από τους μηχανισμούς θρησκευτικής ποδηγέτησης και πολιτικής χειραγώγησης της θρησκευτικής μειονότητας στην Δυτική θράκη μετά από προμελέτη και πολιτική στάθμιση διαπιστώθηκε ο άμεσος – για τους μηχανισμούς! – κίνδυνος, οι γυναίκες και οι άνδρες της μουσουλμανικής μειονότητας να χειραφατηθούν,  να αποκτήσουν θεσμικά ένα παγκοσμίως πρωτοπόρο και ελεύθερο σύστημα διοίκησης στις Μουφτείες τους και να αποδεσμευθούν από τους μηχανισμούς ελέγχου τους, είχαμε την … «απάντηση»! «Ξαφνικά» (;) η νοσφιζόμενη πλέον παρανόμως  και «κλέπτουσα» άνευ αδείας και δικαιώματος την επωνυμία της μόνης στην Χώρα μας  νόμιμης Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ν.4964/2022, για να δημιουργήσει σύγχυση στους Ελληνες πολίτες, δήθεν «Συμβουλευτική Επιτροπή της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης», άτυπη και μη αναγνωριζόμενη από κανένα ένωση φυσικών προσώπων, αλλοδαπών και ημεδαπών, πλην όμως αφειδώς άγνωστο πώς χρηματοδοτούμενη, υποστηριζόμενη και εξοπλιζόμενη, εκμεταλλευόμενη την συγκυριακή χρονικά αφορμή του πρόσφατου θανάτου του Ξανθιώτη Αχμέτ Μέτε, αυτοαποκαλούμενου «αιρετού Ξάνθης», προέβη στην δημόσια ανακοίνωση και πρόσκληση προς τους Έλληνες μουσουλμάνους της Ξάνθης – προσέξτε: ΜΟΝΟ άνδρες, όχι γυναίκες! – να προσέλθουν στους μη κατονομαζόμενους ωστόσο αυθαίρετους και παράνομους μη αδειοδοτημένους «θρησκευτικούς» χώρους της περιοχής την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022, για να «εκλέξουν» «Μουφτή» Ξάνθης! Μάλιστα «διά ανατάσεως χειρός» (!) – χωρίς καμία άλλη τήρηση προϋπόθεσης ούτε εγγύησης νομιμότητας  (ενδεικτικά πχ ονομαστικά συγκεκριμένος τόπος και ώρα «εκλογής», στοιχεία υπευθύνου ανά τόπο «εκλογής», Εφορευτικό όργανο, τήρηση ενυπόγραφου Πρακτικού «διαδικασίας», σύνταξη και έλεγχος «Μητρώου Μελών», Κατάλογος προσελθόντων, ονομαστικός πίνακας ψηφολεκτών, καταγραφή ονομαστικής ψήφου – δεδομένου ότι είναι φανερή ψήφος η «ανάταση χειρός»,  όργανο προς υποβολή αντιρρήσεων και ενστάσεων).  Η άτυπη αυτή ένωση προσώπων – άθελά της! – εξυπηρετεί την Ελληνική Πολιτεία αυθορμήτως και αυτόκλητη δηλώνουσα ωστόσο προς «(…) την παγκόσμια κοινή γνώμη (…)» ότι ΔΕΝ εκπροσωπεί τους Έλληνες Δυτικοθρακιώτες μουσουλμάνους, αλλά την ανύπαρκτη «(…) μουσουλμανική τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης (…)» και «(…) τον τουρκικό λαό της Δυτικής Θράκης (…)»,  και προβαίνει στην εκ προθέσεως χρήση ρατσιστικού λόγου για την διατάραξη της θρησκευτικής ειρήνης στην περιοχή  («(…) αντί να λύσουμε το πρόβλημα του μουφτή, έγινε ακόμα πιό αφόρητο, κάτι που παρακολουθούμε με απέχθεια (…)») (!). Από το ίδιο αυτό παράνομο όργανο κατονομάζονται και υποδεικνύονται ως «υποψήφιοι για εκλογή» οι ενεργά συμμέτοχοι και πρωτοστατούντες στην όλη «διαδικασία» κάτοικοι Ξάνθης, Μουσταφά Τράμπα, Θεολόγος, αμειβόμενος άγνωστο από πού υπάλληλος σε διευθυντική θέση σε άτυπη παράνομη παρα-θρησκευτική δομή, και Μουσταφά Κάμο, Θεολόγος, αμειβόμενος άγνωστο από πού υπάλληλος σε διευθυντική θέση στην ίδια άτυπη παράνομη παρα-θρησκευτική δομή. Κανένας από τους δύο δεν έχει εγγραφεί στο προβλεπόμενο κατ’άρ. 47 Ν. 4559/2018 (Α’ 142/3.8.2018) προβλεπόμενο και τηρούμενο Μητρώο Θρησκευτικών Λειτουργών των Μουφτειών Θράκης, την ίδια στιγμή, που ακόμα και η εν λόγω διαβόητη άτυπη ένωση φυσικών προσώπων αναγκάζεται να ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ  ότι η όλη [παράνομη] «διαδικασία» περιελάμβανε μη προσδιοριζόμενες κατά χρόνο και τόπο  και άρα μη επαληθεύσιμες «(…) συναντήσεις και διαβουλεύσεις με θρησκευτικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους και ηγέτες [sic] της μειονότητας και ορισμένα [sic] μέλη του κοινού. (…) και ελήφθησαν υπ’όψιν οι απόψεις και οι προτάσεις των κληρικών μας. (…)» (!!).

Ε.         Η απόπειρα παράνομης κατάληψης της Δημοσίας Υπηρεσίας της Μουφτείας Ξάνθης ως ευθεία επίθεση στην θρησκευτική νομιμότητα και κανονικότητα στην Ξάνθη από μεμονωμένους ιδιώτες, αλλοδαπούς και ημεδαπούς, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και ατιμώρητη. Η Ελληνική Πολιτεία δεν μπορεί να μείνει απαθής παρά την θρησκευτική ουδετερότητα του Κράτους μας στην επανάληψη των οργανωνόμενων συνωμοτικά παράνομων παρασυναγωγών και της «διαδικασίας» του 1990 και 2006 στους παράνομους λατρευτικούς (;) χώρους, αλλά να αντιμετωπίσει το ζήτημα σθεναρά εν τη γενέσει του. Όπως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) του 1990 έταμε αποτελεσματικά το τότε πρόβλημα, έτσι μία ΠΝΠ είναι η ενδεδειγμένη λύση σήμερα. Η ΠΝΠ ως νομοθετική πρωτοβουλία εφαρμοστική του Νόμου και προστατευτική της θρησκευτικής κανονικότητας θα μπορούσε να προβλέψει ως προς την παράβαση της πρόσφατα μόνης θεσπιζόμενης διαδικασίας διορισμού των Μουφτήδων στην Δυτική θράκη βαρείες διοικητικές κυρώσεις και συνέπειες στους αυτουργούς και συνεργούς αυτής, καθώς και βαρείες ποινικές κυρώσεις και συνέπειες διά της θέσπισης ιδιώνυμου κακουργήματος για την αντιποίηση ως τροποποίηση του άρ. 175 ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (Ν. 4619/2019, ως ισχύει)  και την στάση του άρ. 170 ΠΚ διά της θέσπισης επιβαρυντικής περίστασης  των προβλεπόμενων εγκλημάτων ως προς ειδικά την «οργάνωση παράνομης εκλογής θρησκευτικών λειτουργών» με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση της αρμοδιότητας ελέγχου των αυτουργών και συνεργών από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και την [Ανεξάρτητη] Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η Ελληνική Κοινωνία του 2022 δεν μπορεί να αναχθεί άλλο την παρανομία λόγω της έως σήμερα κατά περιόδους κρατικής ανοχής και αδιαφορίας !

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Δικηγόρος ΔΣΑ – Εμμισθος Δικηγόρος Τμήματος Δικαστηρίων ΔΝΥ ΔΥΠΑ,
LL.M., LL.M., ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου
[ioanniskymionis@yahoo.gr]

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τα ονόματα που «παίζουν» για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ Ξάνθης

«Συνωστισμός» για μια θέση: Ζαγναφέρης,  Αμοιρίδης ή Σαλτούρος;  Θα αλλάξει το τοπίο στις …