Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιχειρηματικότητα «Βουτηγμένες» στο χρέος 8 στις 10 επιχειρήσεις εστίασης

«Βουτηγμένες» στο χρέος 8 στις 10 επιχειρήσεις εστίασης

0

Τις επιπτώσεις από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση δείχνει έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ – 8 στις 10 επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις τιμές τους κατά 10,7% –  Περισσότερες από 6 στις 10 έκλεισαν το 2021 με ζημιές

 

Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης αυξήθηκε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 41,7%   – Περίπου 8 στις 10 έχουν κενές θέσεις εργασίας

 

 

 

Δύσκολη περίοδο διέρχονται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης. Η υγειονομική κρίση σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση έχουν αφήσει βαθιές πληγές στον κλάδο που μπαίνει σε μια δίνη κρίσης! Αυτή η εικόνα αποτυπώνεται  στην έρευνα ΓΣΕΒΕΕ για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης τα συμπεράσματα της οποία είναι ότι είναι σοβαρές οι επιπτώσεις της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εστίασης, η πλειονότητα των οποίων είναι σε παγίδα χρέους.

Περισσότερες από 8 στις 10 επιχειρήσεις αύξησαν τις τιμές τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες

Στα κύρια ευρήματα της έρευνας καταγράφονται ότι 8 στις 10 επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις τιμές τους κατά 10,7% μεσοσταθμικά μέσα στον τελευταίο χρόνο. Περισσότερες από 6 στις 10  επιχειρήσεις  του δείγματος έκλεισαν το 2021 με ζημιές. Ακόμη, ο αριθμός των πελατών καθώς και οι ποσότητες των παραγγελιών μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2022 για το 52,9% και το 63,7% των επιχειρήσεων του δείγματος αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης του δείγματος αυξήθηκε μεσοσταθμικά τους τελευταίους 12 μήνες κατά 41,7%,  λόγω της αύξησης των σημαντικότερων από τα επιμέρους κόστη τους (ενέργειας, προμήθειας πρώτων υλών/εμπορευμάτων, καύσιμων, εργασίας, ενοικίου). Ειδικότερα, τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκε μεσοσταθμικά : το κόστος ενέργειας κατά 87,2%, το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά 37,9%, το κόστος καυσίμων κατά 50,8%, το κόστος εργασίας κατά 15%, το κόστος ενοικίου κατά 6,8%.

Προβλήματα ρευστότητας

Την ίδια στιγμή η έλλειψη ρευστότητας έχει βάλει τις επιχειρήσεις στη μέγγενη των χρεών.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας αφενός στον απόηχο της υγειονομικής κρίσης, αφετέρου λόγω της εκτίναξης των τιμών εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, με αποτέλεσμα σχεδόν 8 στις 10 έχουν χρέη προς το Δημόσιο ή προς ιδιώτες. Επιπλέον, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυξήθηκε σημαντικά, ενώ όπως είναι επόμενο ο υψηλός πληθωρισμός απομείωσε τα πραγματικά εισοδήματα και κατ’ επέκταση την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον τα προβλήματα που είχαν συσσωρεύσει οι επιχειρήσεις εστίασης κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης φαίνεται ότι εντάθηκαν, με κυριότερο εκείνο της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων τους.

 

Χρέη σε δημόσιο και ιδιώτες

Σχεδόν 8 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος έχουν καθυστερημένες οφειλές προς το Δημόσιο ή σε ιδιώτες. Για το 83,2% των επιχειρήσεων αυτών οι οφειλές δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αναλυτικά, οι οφειλές έχουν ως εξής:

το 46,6% έχει καθυστερημένες οφειλές προς τον πρώην ΟΑΕΕ,

το 46,6% έχει καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας

το 43,2% έχει καθυστερημένες οφειλές προς το πρώην ΙΚΑ,

το 35,9% έχει καθυστερημένες οφειλές προς την εφορία,

το 30,6% έχει καθυστερημένες οφειλές προς προμηθευτές,

το 22,8% έχει καθυστερημένες οφειλές σε λοιπούς λογαριασμούς (τηλέφωνο, ύδρευση κ.α.),

το 18,4% έχει καθυστερημένες οφειλές ενοικίου,

το 16% έχει καθυστερημένες οφειλές προς τις τράπεζες.

Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων προέκυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων εστίασης βρίσκεται σε κατάσταση υπερχρέωσης. Συγκεκριμένα, περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος έχουν καθυστερημένες οφειλές σε τουλάχιστον 3 από τις ως άνω κατηγορίες υποχρεώσεων. Επιπλέον, 4 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος έχουν παράλληλα ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επενδύσεις

Όσον αφορά τις επενδύσεις περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος πραγματοποίησαν κάποιου είδους επένδυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ειδικότερα :

το 32,4% των επιχειρήσεων του δείγματος πραγματοποίησε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά μηχανήματα (π.χ. οχήματα),

το 35,3%  πραγματοποίησε επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό,

το 33,2% πραγματοποίησε επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. λογισμικό, ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές, σύστημα ψηφιακών παραγγελιών, ψηφιακό μάρκετινγκ κλπ).

Για την 1 στις 2 επιχειρήσεις του δείγματος δεν ξεπερνούσαν τα 10.000 €.

Ως προς τη χρηματοδότηση της επένδυσης, το 65,1% των επιχειρήσεων που πραγματοποίησε επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας τις χρηματοδότησε με ίδια κεφάλαια, ενώ το 20,8% δήλωσε ότι τις χρηματοδότησε με δανεισμό από φίλους και μέλη της οικογένειας.

Ψηφιακές πλατφόρμες

Περίπου 4 στις 10 επιχειρήσεις του δείγματος συμμετέχουν σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα, πχ. E-fοοd,wolt,Box κ.α.. Από αυτές οι μισές επιχειρήσεις (50,1%) δήλωσαν ότι δραστηριοποιήθηκαν πρώτη φορά σε ψηφιακές πλατφόρμες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Κενές θέσεις εργασίας

Μεταξύ των προβλημάτων που έχει κληροδοτήσει η πανδημική κρίση στον κλάδο της εστίασης είναι και οι κενές θέσεις εργασίας. Περίπου 8 στις 10 επιχειρήσεις εστίασης του δείγματος έχουν κενές θέσεις εργασίας. Κατά μέσο όρο οι επιχειρήσεις του δείγματος έχουν 2 έως 3 κενές θέσεις εργασίας. Από τα στοιχεία φαίνεται πως η πλειονότητα των επιχειρήσεων του δείγματος έχει σοβαρές δυσκολίες να λειτουργήσει στο 100% της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επιχειρηματικότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Η ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης για 6+1 Τεχνικούς Συμβούλους

Προχωρά η διαδικασία για τα έξι μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, μεταξύ των οποίων και η Ανατολι…