Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία Μία θέση ΔΕΠ στην Πολυτεχνική Ξάνθης

Μία θέση ΔΕΠ στην Πολυτεχνική Ξάνθης

0

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 11-02-2022

Η Πολυτεχνική Ξάνθη του ΔΠΘ θα προσλάβει ένα διδάσκοντα με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών, προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, για το εαρινό εξάμηνο.

Απαραίτητο  τυπικό προσόν για την πρόσληψη είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 11-02-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε πληροφορία στη Γραμματεία  του Τμήματος (τηλ. 25410 79012, 25410 79017) και να στείλουν τα δικαιολογητικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secr@ee.duth.gr

 

 

Έρχονται προσλήψεις μονίμων στο Λιμενικό Σώμα

 

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την εισαγωγή ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ως ακολούθως:

 

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής καθορίζεται σε είκοσι επτά και σε εκατό, αντιστοίχως.

 

Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Όσοι/ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή, έως και 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή.

 

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης από ΟΑΕΔ και Microsoft

 

Από τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου, στις 11:00, έως την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022, στις 23:59, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud services) για 1.000 ανέργους. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΟΑΕΔ-Microsoft Hellas για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το πρόγραμμα «Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft» αφορά την παροχή κατάρτισης, με δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης, σε ένα από τα εξής θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης: Microsoft Azure Fundamentals, Microsoft Azure Data Fundamentals, Microsoft 365 Fundamentals, Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals και Microsoft Azure AI Fundamentals.

Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν 1.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-45 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με γνώσεις αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν από τη Microsoft, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και περιλαμβάνει σύγχρονη κατάρτιση, ασύγχρονη κατάρτιση, μέσω πλατφόρμας κατάρτισης, καθώς και υποστήριξη, μέσω εξ αποστάσεως συναντήσεων με εισηγητές, για επίλυση αποριών.

Όσοι ολοκληρώσουν την κατάρτιση και συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς και τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης θα λάβουν επιπρόσθετα πιστοποίηση Microsoft.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/anabathmise-kai-pistopoiese-psephiakon-dexioteton-anergon-se-cloud-uperesies-tes-microsoft.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Ψηφιακές Δεξιότητες → Αναβάθμιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων σε cloud υπηρεσίες της Microsoft.

 

 

 

ΟΑΕΔ: Δύο επιδόματα από 733 μέχρι 2.400 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους

 

ΟΕΑΔ:  Δύο επιδόματα χορηγεί ο  ΟΕΑΔ τα οποία αφορούν χιλιάδες δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού, τα οποία ωστόσο δεν είναι ευρέως γνωστά στους πολίτες.

Ειδικότερα πρόκειται για το ειδικό βοήθημα έπειτα από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων και το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας. Πρόκειται για δύο σημαντικές παροχές που παρότι απευθύνονται σε πολλούς δικαιούχους παραμένουν στην «αφάνεια».

Α) Ειδικό επίδομα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων

Το «Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στο Μητρώο Ανέργων», χορηγείται σε ασφαλισμένους που είναι άνεργοι επί τρεις μήνες και έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας.

Το επίδομα ισούται με 15 ημερομίσθια και ανέρχεται σε 244, 35 ευρώ. Το επίδομα μπορεί να δοθεί έως και τρεις φορές τον χρόνο. Έτσι, ο άνεργος να λάβει συνολικά έως και 733,05 ευρώ ετησίως.

Οι άνεργοι για να δικαιούνται το επίδομα θα πρέπει:

Να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λ.π.)

Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής Εφορίας.

Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2019 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.738,81 ευρώ

Β) Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας

Το συγκεκριμένο επίδομα, ύψους 200 τον μήνα, μπορούν να το λάβουν όσοι είναι Έλληνες υπήκοοι και οι υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 20 έως 66 ετών και θα πρέπει να έχουν εξαντλήσει 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά. Παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο μηνών, από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης.

 

koinofelis ergasia katartisi

Κοινωφελής ΟΑΕΔ: Θέμα ημερών η πρόσκληση για 25.000 προσλήψεις

Οι ημερομηνίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

 

Με τουλάχιστον δύο μήνες καθυστέρηση, το υπουργείο Εργασίας «ανεβάζει στροφές», ώστε εντός των επόμενων ημερών να δοθεί στη δημοσιότητα η απαραίτητη πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης 25.000 ανέργων, μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

Ένα πρόγραμμα που παρέμεινε σε εκκρεμότητα όλο το 2021 και τώρα αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2022.

Οι προσλήψεις θα έχουν οκτάμηνη διάρκεια και αφορούν θέσεις απασχόλησης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, καθώς και συναφείς φορείς και υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Η διαδικασία κατανομής των θέσεων στους δήμους και τους υπόλοιπους φορείς έχει ολοκληρωθεί ήδη από τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου όταν και δημοσιεύθηκε η σχετική ΚΥΑ.

Το πρόγραμμα θα δώσει έμφαση σε ανέργους που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ( πχ. μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα). Παράλληλα το πρόγραμμα συνδέεται με την αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι ημερομηνίες υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν με την γνωστοποίηση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ.

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

 

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Βραβεύει φοιτητές, καθηγητές και αφυπηρετήσαντες το ΔΠΘ την ημέρα των Τριών Ιεραρχών

Σε εκδήλωση τη Δευτέρα στην Κομοτηνή   Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης πραγματοποι…