Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 243 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό μας

243 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό μας

0

Το «Ε» παρουσιάζει την κατανομή στους δήμους και τους φορείς και όλες τις ειδικότητες

 

Την μερίδα του «λέοντος» με 111 θέσεις ο δήμος Ξάνθης  – Δεύτερος ο δήμος Αβδήρων με 35 θέσεις

 

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα στις 16:00 και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.

243 θέσεις στον νομό μας

Όλες οι θέσεις στον νομό μας ανέρχονται σε 243 και κατανέμονται στους δήμους και στους φορείς. Ειδικότερα σ’ ότι αφορά στους δήμους τη “μερίδα του λέοντος “παίρνει ο δήμος Ξάνθης με 111 θέσεις και ακολουθεί ο δήμος Αβδήρων με 35, ο δήμος Μύκης με 29 και ο δήμος Τοπείρου με 21. Η Π.Ε. Ξάνθης έχει στην κατανομή 30 θέσεις και το ΚΚΠΑ της Περιφέρειας 11, ενώ η Μητρόπολη Ξάνθης 5 θέσεις και 1 θέση το Κέντρο Υγείας Αβδήρων.

Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων και οι ειδικότητες στο νομό μας:

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 21
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 18
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ – ΟΔΗΓΩΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΞΕΝΑΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ – ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ 6
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

 

Πέντε προσλήψεις στην Καθαριότητα του δήμου Αβδήρων

 

 

Αιτήσεις υποβάλλονται από  21-02-2022 έως και τις 25-02-2022, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

 

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη  5 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2022.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από  21-02-2022 έως και τις 25-02-2022, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων

Αναλυτικά οι θέσεις:

 

Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Απαιτούμενα Άτομα Χρονική Διάρκεια Εργασίας
ΔΕ Βοηθού Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Με τυπικά προσόντα τα οποία προβλέπονται από το Π.Δ. 113/2012 Ένα (1) Δύο (2) μήνες
ΥΕ Εργάτες 1. Χωρίς τυπικά προσόντα 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Τέσσερα  (4) Δύο (2) μήνες

 

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Διακοπή νερού στην Π. Χρύσα αυτή την Δευτέρα 5/6

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης Λόγω προγραμματισμέ…