Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Σε δημοπράτηση αντιπλημμυρικό έργο 7,5 εκ. ευρώ στον Κόσυνθο

Σε δημοπράτηση αντιπλημμυρικό έργο 7,5 εκ. ευρώ στον Κόσυνθο

0

Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, Ν. Ευφραιμίδης: «Θα αποτρέψει πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος όπως αυτά στα Βαφέικα και στο Κουτσό»

 

Άλλα τρία αντιπλημμυρικά στην Ξάνθη προκήρυξε η περιφέρεια σε τρεις μέρες – 150.000 ευρώ για συντήρηση στον Πολυχώρο Πολιτισμού

 

 

Ένα σημαντικό έργο για  την αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού μας έχει μπει σε διαδικασία δημοπράτησης το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Πρόκειται για το έργο με τίτλο “Αντιπλημμυρική προστασία παρόχθιων εκτάσεων ποταμού Κοσύνθου Ν. Ξάνθης, τμήμα από Γέφυρα Πηγαδίων έως γέφυρα Πολυσίτου”. Αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Με προϋπολογισμό 7,5 ευρώ το αντιπλημμυρικό στον Κόσυνθο

Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης το εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ σε ποσό με ΦΠΑ ( 6,1 εκατομμύρια χωρίς ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 καθώς και από ίδια κεφάλαια της Περιφέρειας. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 6 Οκτωβρίου 2021 και στις 13 του ίδιου μήνα θα γίνει η αποσφράγιση για την ανάδειξη του μειοδότη.

Το κόστος αναλύεται σε:

— δαπάνη εργασιών: 4 743 352,60 EUR,

— γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 853 803,47 EUR,

— απρόβλεπτα (ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 503 744,05 EUR, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3. (β) του Ν.4412/2016,

— αναθεώρηση: 3 938,59 EUR,

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Το συγκεκριμένο τμήμα του χειμάρρου Κοσύνθου θα διευθετηθεί με τραπεζοειδή ανοιχτή διατομή. Το πλάτος του πυθμένα θα είναι D=50m, το ύψος της Η=6m και η κλίση των πρανών της 2:3. Επιλέχθηκε η διατομή των συγκεκριμένων μεγεθών, καθώς το αμέσως ανάντη τμήμα της κοίτης του Κοσύνθου έχει διευθετηθεί με την συγκεκριμένη διαμόρφωση, την οποία καλείται να ακολουθήσει η παρούσα διευθέτηση.

Συγκεκριμένα, η κοίτη του χειμάρρου διαπλατύνεται, ούτως ώστε ο πυθμένας της να αποκτήσει εύρος 50 μέτρων. Η διαμόρφωση του πυθμένα θα γίνει με απλή επίχωση, για να αποκτήσει ενιαία μηκοτομική κλίση 0,15 %.

Τα πρανή της τραπεζοειδούς διατομής με κλίση 2:3 και συνεπώς ύψους 6 μέτρων και πλάτους 9 μέτρων, επενδύονται με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια (serasanetti) 3 διαφορετικών διαστάσεων. Εξαιτίας της διαμόρφωσης του εδάφους, όπως αυτό αποτυπώνεται στην υφιστάμενη κατάσταση, δημιουργείται η ανάγκη κατασκευής αναχώματος στο βόρειο τμήμα της κοίτης με συμπυκνωμένη επίχωση. Θα κατασκευαστούν ουδοί ανά 300μ.

Έργο υψίστης αντιπλημμυρικής προστασίας στον Κόσυνθο

Στην σημασία του έργου αναφέρθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Νίκος Ευφραιμίδης τονίζοντας: «Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αντιπλημμυρική προστασία του νομού μας. Θα αποτρέψει τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαν συμβεί κατά το παρελθόν στην περιοχή των Βαφέικων και  του Κουτσού. Η Περιφέρεια δίνει έμφαση και προτεραιότητα σε έργα αντιπλημμυρικά και οδικής ασφάλειας και γι’  αυτό τον τελευταίο καιρό προκηρύσσει συνεχώς έργα αυτής της φύσης».

Άλλα τρία αντιπλημμυρικά στην Ξάνθη – 150.000 ευρώ για συντήρηση στο Πολυχώρο  Πολιτισμού

Για του λόγου του το αληθές από τις 10 έως και τις 13 Αυγούστου στο site της περιφέρειας ΑΜΘ έχουν αναρτηθεί τέσσερις διαγωνισμοί για έργα εκ των οποίων οι τρεις αφορούν αντιπλημμυρικά  ενώ όπως συμπλήρωσε ο κ. Ευφραιμίδη αναμένεται να πάρει τεύχη δημοπράτησης και ένα έργο για την οδική ασφάλεια που αφορά αλλαγή και συντήρηση κολώνων ύψους 900.000 ευρώ καθώς και  έργο ασφαλτοστρώσεων 2 εκ. ευρώ από τα Κιμμέρια μέχρι το Σέλερο.

Ειδικότερα σ’ ότι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα του νομού μας: Α) Στις 13-8-2021 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ./ΠΕ Ξάνθης – Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης – Τέλη Μεταβίβασης, Κ.Ε. 203601010» με ΚΑΕ 2071.9779.0003, προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182297.

Β) Την Τρίτη  10 -08-2021 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531,  προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182071.

Γ) Την Τρίτη 10-08-2021 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΣΕ03100000)» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531, προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181978.

Δ)Την Τρίτη 10-08-2021 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ» ΣΤΗΝ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Α.Μ.Θ.» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ» με ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ 531, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 182110.

Μαριάννα Ξανθοπούλου

mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Τη Δευτέρα η 1η ανοιχτή διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του δήμου Ξάνθης

Θα παρουσιαστεί η έννοια της βιώσιμης κινητικότητας και η ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ και των ερωτ…