Αρχική ΓΝΩΜΕΣ Διενέργεια Εθνικής Απογραφής 2021 με ψηφιακή δήλωση

Διενέργεια Εθνικής Απογραφής 2021 με ψηφιακή δήλωση

0

Α.              Ανά δεκαετία μεταπολεμικώς στην Χώρα μας [1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011) διενεργείται η Εθνική Απογραφή του πραγματικού πληθυσμού, για να συγκροτηθεί η Εθνική Βάση Δεδομένων για όλους τους Τομείς Κυβερνητικής και Διοικητικής δράσης (συνταξιοδοτικό και κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, διάρθρωση δημοσίου εκπαιδευτικού συστήματος, φορολογικός μηχανισμός κτλ), αλλά και για την υποβολή στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (EUROSTAT) και τους λοιπούς Διεθνείς Οργανισμούς, όπου μετέχει η Χώρα μας (πχ Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) των σχετικών δεδομένων.

Η φετινή Απογραφή 2021, που επρόκειτο να λάβει χώρα τον Μάρτιο 2021, έχει λόγω κορωνοϊού αναβληθεί για τον Οκτώβριο 2021. Ωστόσο η χρονική αυτή αναβολή δίνει νέες δυνατότητες ορθής συγκέντρωσης υλικού και διόρθωσης των λαθών του παρελθόντος. Η τελευταία Γενική Εθνική Απογραφή του πληθυσμού το2011 στην Χώρα μας κατά γενική ομολογία παρουσίασε αδικαιολόγητα κενά και πλημμέλειες, που οδήγησαν την επεξεργασία του αποτελέσματος της απαιτητικής αυτής διαδικασίας σε απολύτως αναξιόπιστα και μη επιβεβαιωνόμενα συμπεράσματα, ακόμα και με πολιτικές ή και εθνικές συνέπειες.

Πώς να ξεχάσουμε το παράδοξο της ξαφνικής … μείωσης του πληθυσμού της Χώρας (!) χωρίς εξήγηση εκ δημογραφικών καταστροφών ή και της γήρανσης ως πρώτο και κύριο συμπέρασμα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (πρώην ΕΣΥΕ) – υπό τον διάσημο ή και διαβόητο έκτοτε Κο Γεωργίου – και χωρίς να έχει τότε ακόμα εκκινήσει η πράγματι αθρόα μετανάστευση του επιστημονικού δυναμικού της Χώρας την περίοδο 2011 – 2019; Αυτό και μόνο έφθανε μέχρι και να εκθέτει την Χώρα σε πικρόχολα σχόλια, ενώ τελικά τα “greek statistics” ζούσαν, ζουν και βασιλεύουν !

Δεν είναι άσχετο το ζήτημα, ότι την ίδια περίοδο με την αναξιόπιστη Εθνική Απογραφή και με καταβολή τεράστιου οικονομικού και διοικητικού κόστους επιμέρους Υπουργεία και Υπηρεσίες προέβησαν σε ενέργειες ελέγχου και επιβεβαίωσης των δεδομένων εκ των στατιστικών (λχ έλεγχοι στα Ασφαλιστικά Ταμεία για τους ασφαλισμένους,  συγκρότηση Συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ και ΑΡΙΑΔΝΗ και ΗΛΙΟΣ στο Υπουργείο Εργασίας), που υπό άλλες συνθήκες, με μία επιστημονικά ορθή Απογραφή, δεν θα είχε προκύψει η ανάγκη για αυτό.

Πλέον είναι ευεξήγητο, γιατί στο Γ’ Μνημόνιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (Ιούλιος 2018) ετέθη [μέσα στην περίφημη 17ωρη διαπραγμάτευση…] από τους δανειστές απαράβατος και ουσιώδης όρος, ότι το ασφαλιστικό σύστημα στην Χώρα μας θα επανεξεταζόταν άρδην και σε κάθε πτυχή του το 2021 : η δημόσια συζήτηση με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την επικουρική σύνταξη και τα νέα όρια ηλικίας, που εκκίνησε μετά τον ανασχηματισμό της 04.01.2021, είναι η απόδειξη.

Άλλη σημαντική αρνητική συνέπεια της αλλοπρόσαλλης Απογραφής του 2011 (της Κυβέρνησης της … «Δανίας του Νότου» για να μην ξεχνιόμαστε!) είναι ότι όλες οι Εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου 2012-2019 [πέντε (5) Εθνικές Εκλογές το 2012 (διπλές), 2015 (διπλές) και 2019, ένα δημοψήφισμα (2015), δύο Ευρωεκλογές 2014 και 2019, δύο Εκλογές Α’ και Β’ βαθμού ΟΤΑ 2014 και 2019] τελικώς έγιναν κατά τα … αναξιόπιστα δεδομένα της εν λόγω Απογραφής…

Β. 1. Πλέον τα λάθη του παρελθόντος πρέπει να αποφευχθούν και έτσι η πλήρης απογραφή του Εθνικού Πληθυσμιακού Δυναμικού και του Εθνικού Πλούτου στην Χώρα πρέπει να συμπληρωθεί πέραν της καταγραφής με την φυσική παρουσία των Συνεργατών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής διά ηλεκτρονικών / ψηφιακών μέσων προς αποφυγή του οικονομικού κόστους για λόγους τάξης, συνέπειας και εγκυρότητας : αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι η εν λόγω “Στατιστική” του 2011 δεν υπολόγισε το τότε δυναμικό μεταναστευτικό ρεύμα ιδιαίτερα των νέων στην ηλικία εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων κυρίως Επιστημόνων προς περίπου τριάντα (30) χώρες ανά τον κόσμο της περιόδου 2011-2019, αλλά ούτε αποτύπωσε και το μεγάλο ρεύμα παλιννόστησής τους (!), και τον πραγματικό αριθμό των μη κοινοτικών αλλοδαπών, παρανόμων και μη στην Χώρα μας! Η Απογραφή του 2011 πάσχει αθεράπευτα λάθη και ανακρίβειες, ωστόσο η κοινωνία και οι ανάγκες της επιβάλλουν ορθά και αδιάσειστα δεδομένα και στοιχεία. Μόνος τρόπος αντιμετώπισης στην φετινή διαδικασία είναι η συμπλήρωση της Εθνικής Απογραφής με υποχρεωτική ψηφιακή / ηλεκτρονική δήλωση, καθώς και η αξιοποίηση της λειτουργίας και της εμπειρίας του Εθνικού Μηχανισμού Εμβολιασμού [Covid].

  1. Η υποχρεωτική υποβολή ψηφιακής δήλωσης απογραφής :

(α) πρέπει να αφορά άπαντα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, κοινοτικά και μη, τα ευρισκόμενα σταθερώς στην Χώρα μας,

(β) να προκηρυχθεί και να οριοθετηθεί η ψηφιακή διαδικασία επί ποινή προστίμων και κυρώσεων έως το τέλος του 2021,

(γ) η προσκομιδή του αποδεικτικού ψηφιακής απογραφής να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε συναλλαγής με το Δημόσιο ήδη από τον 01.2022 (πχ έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΑ, εγγραφή παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο, είσπραξη ποσών επιστροφών από την Εφορία, καταβολή μισθών και συντάξεων),

(δ) να αποτελεί η αυτή προσκομιδή απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε συναλλαγής με όποιον Φορέα του Δημοσίου για όλους τους μη κοινοτικούς αλλοδαπούς, ενώ να μπορεί να αποτελέσει την πρώτη βάση για την επιβολή ετήσιου τέλους παραμονής στην Χώρα μας,

(ε) να αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωμένη απόπειρα απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας για τους ημεδαπούς και κάρτας νόμιμης παραμονής για τους αλλοδαπούς,

(στ) να συνοδεύεται από διαδικασίες ασφαλούς και ανέπαφης ταυτοποίησης και απόκτησης ψηφιακής υπογραφής από ένα έκαστο διαμένοντα, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, εκ του πραγματικού πληθυσμού στην Χώρα μας.

            Διά της ηλεκτρονικής δήλωσης αδάπανα θα προκύψουν τα πραγματικά στοιχεία της Χώρας, η δε Εθνική Βάση Δεδομένων θα μπορεί να τύχει ευχερούς επεξεργασίας σε κάθε Τομέα Κυβερνητικής δράσης υπό τις εγγυήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την εκπόνηση των καταλλήλων Σχεδίων και Προγραμμάτων για την έξοδο της Εθνικής Οικονομίας από την κρίση. Την επιβεβαίωση των ψηφιακών δηλώσεων θα μπορέσει εύκολα και με ελάχιστο κόστος να αναλάβει από τεχνικής πλευράς ο λειτουργών σήμερα Εθνικός Μηχανισμός Εμβολιασμού [Υπουργείο Υγείας και ΕΟΔΥ], δεδομένου ότι κατά τους επίσημους σχεδιασμούς έως τον Οκτώβριο 2021 θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός του συνόλου του πληθυσμού της Χώρας μας, ενώ στον εν λόγω Μηχανισμό θα έχουν οικειοθελώς δηλωθεί και επιβεβαιωθεί τα πλήρη στοιχεία άμεσης ψηφιακής επικοινωνίας όλων των ευρισκομένων στην Χώρα.

Ας ελπίσουμε ότι η Απογραφή 2021 θα μάς εισάγει πράγματι στην Ψηφιακή Ελλάδα.

Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Δικηγόρος ΔΣΑ παρ’ Αρείω Πάγω – Εμμισθος Δικηγόρος ΔΝΥ ΟΑΕΔ
Email  : ioanniskymionis@yahoo.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
Περισσότερα άρθρα από ΓΝΩΜΕΣ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μία δίκαιη ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορήθηκα την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου να…