Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 επερωτήσεις και 33 θέματα στο περιφερειακό συμβούλιο

11 επερωτήσεις και 33 θέματα στο περιφερειακό συμβούλιο

0

Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη

Σήμερα, Τρίτη 30 Μαρτίου και ώρα 18.00 συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το περιφερειακό συμβούλιο, όπου τίθενται προς συζήτηση 11 επερωτήσεις και 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά:

ΕΠΕΡΩΤΗΣEIΣ

 1. Σχετικά: Περιφερειακά Ιατρεία Αν. Μακ-Θράκης. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος
 2. Σχετικά: με τη λειτουργία των συνοριακών σταθμών και τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης .
 3. Σχετικά: «Ενημέρωση για την πορεία δρομολόγησης ενεργειών αναφορικά με την εναρμόνιση στο Αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο ΑΜΘ». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 4. Σχετικά: «Ποιες ενέργειες έχουν σχεδιαστεί ή γίνονται για την στήριξη του πληθυσμού της οροσειράς της Ροδόπης που βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 5. Σχετικά: «Ενημέρωση για την κατάσταση των ρεμάτων της ΠΕ Ροδόπης, ευθύνης της Περιφέρειας ΑΜΘ (δυνάμει του άρθρο 224 του Ν.4555/2018)». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 6. «Τοποθέτηση – Ενέργειες της Διοίκησης της ΠΑΜΘ για τον τρόπο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ στην ΑΜΘ για την περίοδο 2021-2027».Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 7. Σχετικά: «Ενημέρωση για την πορεία των έργων αναδασμού στην περιοχή του Πέπλου Δ. Αλεξανδρούπολης, Έβρου». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 8. Σχετικά: «Αιτιολόγηση μη αξιοποίησης ποσού 20 εκ ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο προορίζεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης
 9. Σχετικά: Προβλήματα από καταστροφές στο οδικό δίκτυο και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Αρριανών αρμοδιότητας ΠΑΜΘ. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Κατσιμίγας
 10. Τουριστική προβολή της ΠΑΜΘ σε λεωφορεία και ενίσχυση των ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χατζηπέμου.
 11. Ενημέρωση αναφορικά με την ανάθεση και τον προγραμματισμό των ενεργειών σχετικά με τον Κάθετο Άξονα Εγνατίας οδού Δράμας – Αμφίπολης». Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αργύρης Πατακάκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Πρόταση ψηφίσματος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ».
 2. Συζήτηση επί του νομοσχέδιου του υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

Εισηγητής:

 1. Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή αναδόχου παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών για τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης επί της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ του Οικονομικού Έτους 2021.
 3. Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΑΜΘ έτους 2021.
 4. Ορισμός εκπροσώπου της ΠΑΜΘ για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων ευθύνης του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης.
 5. Έγκριση απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμούς, παραπόταμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε.Καβάλας λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων».
 6. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Νέστο, Κόσυνθο, Κομψάτο, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης, λόγω αναπαραγωγής αλιευμάτων.
 7. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
 8. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
 9. Έγκριση απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
 10. Έγκριση Απαγόρευσης Αλιείας στον ποταμό Έβρο και στους λοιπούς Υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων περιοχή ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
 11. Έγκριση Καταβολή ετήσιας εισφοράς της ΠΑΜΘ στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας για το έτος 2021.
 12. «Έγκριση κατανομής θέσεων προσωπικού της Περιφέρειας ΑΜΘ, ανά κατηγορία και κλάδο στις οργανικές μονάδες της ΠΑΜΘ».
 13. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΗΤΕΣ” εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων, εμβαδού 36.463,00 τ.μ.”, που βρίσκεται στη θέση “Στεγνό” στην περιοχή των Δ.Κ. Δύσβατου και Μακρυχωρίου του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας».
 14. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας “ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΗΤΕΣ” για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 31.823,22 τ.μ. στη θέση «Στεγνό» Μακρυχωρίου του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
 15. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 99.410,22 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση «Στεγνό», Τ.Κ. Μακρυχωρίου, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
 16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 95.211,55 τ.μ. στην θέση «Στεγνό», περιοχής Τ.Κ. Μακρυχωρίου, του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
 17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ. αναφορικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την συνεκμετάλλευση δυο όμορων λατομείων μαρμάρων συνολικού εμβαδού 119.391,36 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Δενδράκια» Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
 18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΒΩΛΑΚΑΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 31.147,48 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Καβάκια», Τ.Κ. Αγίου Κοσμά, Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
 19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,993ΜWp, στη θέση με ονομασία «ΖΑΓΚΟΥΕΣ», αγροκτήματος Αγγίτη, σε τμήμα των τεμαχίων υπ΄αριθμ. 593 και 597, συμπληρωματικής διανομής έτους 1957, στην Δ.Ε. Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας, από την SKGR PV5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
 20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 18ΜWp, στη θέση με ονομασία «ΚΕΦΑΛΑΚΙ» αγροκτήματος Αγγίτη, σε τμήμα του τεμαχίου υπ΄αριθμ. 593, συμπληρωματικής διανομής έτους 1957, στην Δ.Ε. Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης, Π.Ε. Δράμας, από την SKGR PV5 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.
 21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 93.975,00 τμ, στην περιοχή του Τ Κ. Γρανίτη (θέση Άγιος Πέτρος) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.
 22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ALFA WOOD GROUP A.E.B.E. για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 999ΚWe, στο αγροτεμάχιο με αρ. 872 του αγροκτήματος Εξοχής, του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
 23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναφορικά με την ΑΕΠΟ εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 67.019 τ.μ. στη θέση «Δρυόδασος» της Τ.Κ. Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας της Π.Ε. Δράμας.
 24. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) των κ.κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΣΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ αναφορικά για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 95.517,09 τ.μ στην θέση «ΣΦΗΝΑΚΙΑ» της Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Προσοτσάνης, της Π.Ε. Δράμας.
 25. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 95.430,378 τμ, στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα (θέση Άγιος Πέτρος) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.
 26. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας COSTAMAR – ΔΗΜΙΟΥ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.797,57 τμ, στην περιοχή του Δ. Δ. Κ. Νευροκοπίου (θέση Καρδαλίκι Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.
 27. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «E.S. ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» του έργου Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με τα συνοδά έργα αυτού, συνολικής ισχύος 44,80MW στη θέση «ΛΟΦΟΣ – ΠΟΥΛΙΑ» του Δ. Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης».
 28. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου : Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ισχύος 10,8 MW, στη θέση «Μεταλλικόν» και συνοδά έργα υποδομής, των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «VENTO ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
 29. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 50.675,17τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Τρεις Οξυές ) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.
 30. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 84 ΜW, στη θέση «ΝΕΡΑΪΔΕΣ», Δήμων Κομοτηνής, Αρριανών και Μαρώνειας- Σαπών, Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και των συνοδών σε αυτό έργων, της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
 31. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 36ΜW, στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ- ΚΑΠΕΤΑΝΑΙΟΣ» και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής δικτύου μέσης τάσης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αρριανών,  Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Στη Βουλή η μη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΞ

Ερώτηση για τη δίμηνη αδυναμία επαναλειτουργίας της από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Χουσεΐν…