Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιχειρηματικότητα Ενδιαφέρον από εκατοντάδες εμπορικά της Ξάνθης για E-shops

Ενδιαφέρον από εκατοντάδες εμπορικά της Ξάνθης για E-shops

0

 

Ζωηρό ενδιαφέρον κατά την προδημοσίευση του προγράμματος – Ατόνησε όταν
άνοιξαν… Στις 22/2 ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων

 

Σ. Αμοιράς-«ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης»: «Το πρόγραμμα καλύπτει το ξεκίνημα. Ο
ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μονόδρομο»

 

Η πανδημία κατέστησε αναγκαιότητα πλέον την επιτάχυνση της ψηφιακής εποχής, σ’ όλες
τις εκφάνσεις της ζωής μας και των δραστηριοτήτων μας. Δουλεύουμε από σπίτι
(τηλεργασία), εκπαιδευόμαστε από το σπίτι (τηλεκπαίδευση), συνεδριάζουν τα θεσμικά
όργανα μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών (τηλεδιασκέψεις), πλείστες όσες εργασίες
που απατούσαν χρόνο, γραφειοκρατία, εργατοώρες (πιστοποιητικά, τραπεζικές εργασίες,
συνταγογραφήσεις κ.λ.π. ) πλέον γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού από το κινητό ή τον
υπολογιστή μας, καθώς η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (gov.gr) διένυσε έτη φωτός εν μέσω
πανδημίας! Επίσης πλέον φτάσαμε να κάνουμε shopping therapy από το κινητό μας και
παραγγελίες από τρόφιμα έως ρούχα και άλλα είδη από τα e – shops, δεδομένου ότι στο
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας απαγορεύεται ο συνωστισμός.
Είναι γεγονός ότι εν μέσω πανδημίας που όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις ήταν κλειστές
αυτές που δούλεψαν διατηρώντας ένα κύκλο εργασιών είναι όσες είχαν e – shop. Για αυτό
και αποτελεί μια καλή ευκαιρία το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου
που επιδοτεί κατά 100% τη δημιουργία και την λειτουργία E-shops.

Ζωηρό ενδιαφέρον κατά την προδημοσίευση του προγράμματος για τα E-shops στις
επιχειρήσεις της Ξάνθης – Ατόνησε όταν άνοιξαν…
Όπως σημειώνει ο κ. Σταύρος Αμοιράς από την εταιρεία «ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης», που
αναλαμβάνει όλη της διαδικασία της ένταξης στο πρόγραμμα αλλά και της λειτουργίας των
E-shops των πελατών της: «Κατά την προδημοσίευση του προγράμματος και ενώ ήταν
κλειστές οι εμπορικές επιχειρήσεις εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.
Έχουμε πάνω από 100 αιτήσεις που επεξεργαζόμαστε για να υποβάλουμε για όσες είναι
επιλέξιμες . Στη συνέχεια όμως και ενώ το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη το ενδιαφέρον
ατόνησε επειδή προφανώς άνοιξε το λιανεμπόριο. Ωστόσο αυτό που πλέον γίνεται
κατανοητό και το δείχνει η πραγματικότητα είναι πως αποτελεί μονόδρομο μια επιχείρηση
να διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα. Είναι αναγκαία επιλογή για όποιον βλέπει ότι το
μέλλον είναι ο ψηφιακός κόσμος και το έδειξε πολύ καθαρά η πανδημία που επιτάχυνε
τους ρυθμούς επειδή υπήρχε ανάγκη. Είναι γεγονός ότι περισσότερο ενδιαφέρονται οι νέοι
αλλά και όσοι έχουν αναπτύξει δεξιότητες στα ηλεκτρονικά μέσα».

Σ. Αμοιράς: «ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης»: «Το πρόγραμμα καλύπτει το ξεκίνημα. Ο
ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μονόδρομο»
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ο κ. Αμοιράς εξέφρασε την άποψη ότι είναι μια καλή αρχή
για την δημιουργία ενός E-shops αφού επιδοτεί κατά 100% και με καθαρή αξία 5.000 ευρώ
στους ΚΑΔ που θα ενταχθούν: «Το πρόγραμμα καλύπτει το ξεκίνημα δεν μπορεί να καλύψει

την καταχώριση. Η λειτουργία ενός E-shop είναι μια δυναμική διαδικασία. Είναι σαν να
διατηρεί κάποιος υποκατάστημα και χρειάζεται συνεχώς ανανέωση και καταχωρίσεις νέων
κωδικών ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα για να καλύπτονται οι παραγγελίες. Δεν
χρειάζεται όμως να διατηρεί ένα κατάστημα αποθήκη όπως προέβλεπε αρχικά το
πρόγραμμα. Εμείς αναλαμβάνουμε και την υποβολή της αίτησης με τον φάκελο αλλά και
την σύνδεση με το φυσικό κατάστημα. Πάνω από 2.500 πελάτες μας θα μπορούσαν να
ενταχθούν αν ήθελαν. Αν αναγνωρίσουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί
μονόδρομο . Γι’ αυτό και η ΕΕ πριμοδοτεί πρόγραμμα όπως η «Ψηφιακή Ευρώπη 2021 –
2027» καθώς επίσης και το Σχέδιο Ανάκαμψης της χώρας μας».

«e-λιανικό»: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης για τη δημιουργία e-shop
Στις 22/2/2021 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με
στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού
καταστήματος (e-shop). Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα μία
ημέρες, ήτοι από 22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021.
Η δράση απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα
σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Επιδότηση:
Έως 5.000 ευρώ ανά επιχείρηση για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την
υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος.
Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το
διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)
στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης
Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των
απαιτήσεων σώρευσης
Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής υποβολής
τους.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα
έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για
τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την
30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στις 11/1/2021 σε
προ-δημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» με στόχο αφενός να ενημερωθούν εγκαίρως και
να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους οι δυνητικά επιλέξιμες επιχειρήσεις και αφετέρου να
διατυπωθούν/υποβληθούν προτάσεις και απόψεις από αυτές, πάνω στα διάφορα θέματα
της πρόσκλησης.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την διαβούλευση που προηγήθηκε στην δράση :
• Εφαρμόζεται πλέον συγκριτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν
προβλήματα/λάθη στην υποβολή των αιτήσεων για χάρη της γρήγορης υποβολής.
• Εξειδικεύεται η στόχευση της πρόσκλησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
κυρίως στο Λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών (ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).
• Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε επιχειρήσεις
με μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους να προηγούνται στην σχετική λίστα
κατάταξης
• Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα καθώς αυτές
επηρεάζονται πιο πολύ από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των
πολιτών/καταναλωτών
• Επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε
μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους
• Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος,
καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να
υλοποιήσουν το έργο τους.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Επιχειρηματικότητα
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Sunlight: Προχωρά σε υλοποίηση της πιλοτικής μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών ReLiFe στο εργοστάσιο Ξάνθης

Η μονάδα θα είναι από τις ελάχιστες παγκοσμίως – Χρηματοδοτείται εν μέρη από Ευρωπαϊκό Οργ…