Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 9 εποχικές προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

9 εποχικές προσλήψεις στον δήμο Αβδήρων

0

 

Αιτήσεις υποβάλλονται από 20-01-2021 έως και τις 25-01-2021 στο γραφείο προσωπικού
του Δήμου Αβδήρων

Ο δήμος Αβδήρων ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από 01-02-2021 έως 05-07-2021, συνολικού αριθμού εννέα
(9) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών για
τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2021.

Αναλυτικά οι θέσεις:
Α/Α Ειδικότητα Τυπικά Προσόντα Απαιτούμενα Άτομα Χρονική Διάρκεια Εργασίας

ΥΕ Εργατών1. Χωρίς τυπικά προσόντα 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.

Οκτώ(8)Από 01.02.2021 έως 05.07.2021

ΔΕ Οδηγών Φορτηγού Με τυπικά προσόντα τα οποία προβλέπονται από το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ένα (1) Από 01.02.2021 έως 05.07.2021

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις υποβάλλονται από 20-01-2021 έως και τις 25-01-2021 στο γραφείο προσωπικού
του Δήμου Αβδήρων.

 

ΟΑΕΔ: Ξεκινάει άμεσα νέο πρόγραμμα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους

Νέο πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα από τον ΟΑΕΔ και θα αφορά 5.000
ανέργους. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ το πρώτο νέο
πρόγραμμα για το 2021, που θα αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 5.000
ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο
πραγματοποίησε ο Οργανισμός σε σχέση με τη Google.
Στοιχεία για το νέο πρόγραμμα
Πέντε χιλιάδες άνεργοι θα πάρουν 3.348 καθαρές αποδοχές.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα λάβουν 550 ευρώ καθαρά για 22 ημέρες το μήνα και 6 ώρες
την ημέρα, ενώ, ταυτόχρονα, θα ασφαλιστούν στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας σε είδος
και για επαγγελματικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα αφορά 5.000 εγγεγραμμένους ανέργους που θέλουν να απασχοληθούν στο
ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing). Με αυτό τον τρόπο θα τους δοθεί η ευκαιρία να
αποκτήσουν τη σχετική εργασιακή εμπειρία.
Η δράση απευθύνεται και σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.
Η δαπάνη του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας προϋπολογίζεται στο ποσό
των 16.500.000 ευρώ και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση 2014-2020» και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ επιχειρεί η νέα δράση να δημοσιοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου.
Παράλληλα ο Οργανισμός έχει καταρτίσει τη λίστα με επτά προγράμματα που αφορούν
συνολικά 38.600 επιδοτούμενες θέσει εργασίας.

anergoi-skie

3.000+2.000 νέες θέσεις στον ΟΑΕΔ – Τα επτά ανοιχτά
προγράμματα

Ποιοι και πώς συμμετέχουν

Το πρώτο πρόγραμμα απασχόλησης για το 2021 ετοιμάζει ο ΟΑΕΔ. Η δράση αφορά την
επιδότηση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 5.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, που
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης που πραγματοποίησε ο Οργανισμός σε
συνεργασία με την Google.
Μέσω του προγράμματος, οι υποψήφιοι τοποθετούνται για ένα 6μηνο σε εταιρείες του
ιδιωτικού τομέα με μισθό 558 ευρώ (καθαρά) για 22 ημέρες τον μήνα και 6 ώρες την
ημέρα.
Συνολικά 3.086 νέοι άνεργοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα 75 ωρών σύγχρονης
και ασύγχρονης κατάρτισης από ΟΑΕΔ-Googleκαι έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Για τις υπόλοιπες 2.000 θέσεις θα πραγματοποιηθούν νέες αιτήσεις -κατόπιν πρόσκλησης
του ΟΑΕΔ- από άνεργους έως 29 ετών, χωρίς εργασιακή εμπειρία.
Ταυτόχρονα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε 7
προγράμματα του Οργανισμού με συνολικά 38.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, με
ποσοστά επιχορήγησης 60-100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών
Αναλυτικά:
1. Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας,
διάρκειας 12 μηνών με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830 ευρώ για επιδοτούμενους
ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην
αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους έως τα 830 ευρώ μηνιαία.
2. Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις
εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των
Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η
επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

4. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις
εργασίας σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης, διάρκειας 15 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται
στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800 ευρώ
μηνιαία.
5. Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις
εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ μηνιαία.
6. Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες
θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου,
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 7 μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει μηνιαία
αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές).
7. Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με 1.200 νέες
θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η

επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους
έως τα 800 ευρώ μηνιαία.
Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα
αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Πέντε μόνιμες προσλήψεις στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Ξάνθης

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Ιουλίου  και λήγ…