Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Εργασία 2 Διοικητικοί στην ΔΕΗ Ξάνθης

2 Διοικητικοί στην ΔΕΗ Ξάνθης

0

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ογδόντα επτά (87) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων και συγκεκριμένα για τις Υπηρεσιακές Μονάδες και τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων ανά την Επικράτεια διάρκειας 8 μηνών. Επικοινωνία: 210 3673423-5.

Οι θέσεις για την Ξάνθη:

Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης     

Ειδικότητα Χρόνος σύμβασης αριθμός θέσεων
ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (ΔιοικητικούΟικονομικού) 8 μήνες 2

 

Διευκρινήσεις

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των

μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων των Νομών

Ξάνθης (κωδ. 503), Έβρου (κωδ. 505 & 506), Σερρών (κωδ. 507), Κέρκυρας (κωδ.

513), Θεσπρωτίας (κωδ. 514), Σύρου (κωδ. 522), Ρόδου (κωδ. 523), Κω (κωδ. 524)

και Λέσβου (κωδ. 525), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις.

Νέες προσλήψεις στον στρατό ξηράς: Προκήρυξη για 258 θέσεις ΕΠΟΠ και ΟΒΑ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια  η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, με την οποία προκηρύσσονται 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων Σωμάτων( πλην Ειδικών ∆υνάµεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 13 Νοεμβρίου (όσα υποβληθούν µετά από αυτήν την ηµεροµηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµα).

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα πρέπει να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της στρατολογικής νοµοθεσίας (δηλ. γεννηµένοι από 1-1-1993 και µεταγενέστερα), κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.

ΟΑΕΔ – Εποχικό Επίδομα: Ποιοι οι δικαιούχοι

 Μέχρι πότε οι αιτήσεις

 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr και στα ΚΕΠ, για το ειδικό εποχικό επίδομα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ η διάρκεια της διασταύρωσης των στοιχείων του αιτούντα από τον ΟΑΕΔ είναι 15 ημέρες.

Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα του gov.gr πραγματοποιούνται μέσω κωδικών του taxisnet.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι ενδιαφερόμενοι να εργάζονται στην Ελλάδα και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Το επίδομα χορηγείται σε:

Οικοδόμους, Λατόμους, Ασβεστοποιούς, Πλινθοποιούς, Αγγειοπλάστες δασεργάτες, Ρητινοσυλέκτες, Καπνεργάτες, Σμυριδεργάτες, Υποδηματεργάτες, μουσικούς – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, Χορευτές και τεχνικούς ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων, Μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων μισθωτούς ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης χειριστές εκσκαπτικών /ανυψωτικών / οδοποιητικών / γεωτρητικών μηχανημάτων ηθοποιούς. Τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης

Χειριστές και βοηθούς χειριστή κινηματογράφου, Ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, Ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, Μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου

16.500 θέσεις με μισθό 750€ (ΟΑΕΔ)

Δείτε αναλυτικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα να υποβάλλουν αίτηση.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ που αφορά συνολικά 16.500 νέες θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα να υποβάλλουν αίτηση.

Δείτε τα δύο προγράμματα του Οργανισμού με μισθό 750€:

Το βελτιωμένο και ενισχυμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, αφορά σε 8.000 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, αλλά αυξάνεται σε 15 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 500€ στα 750€ μηνιαία.

Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών διαθέτει 8.500 θέσεις σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και του ανώτατου ορίου από τα 600€ στα 750€ μηνιαία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.oaed.gr

Όλα τα ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ

Αφορά υποψηφίους από 18 έως 67 ετών – Σε όλη τη χώρα

Δέκα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα.

Σημειώστε τα προγράμματα του Οργανισμού:

Πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας στους Δήμους Αμύνταιου και Πτολεμαΐδας

Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών

Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρονίων Ανέργων 55-67 ετών

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων σε Κλάδους Έξυπνης Εξειδίκευσης

Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας

Πιλοτικό Πρόγραμμα Ελευσίνας

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Οργανισμού: www.oaed.gr

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα με 100% επιδότηση για 3.000 ανέργους 18-30 ετών

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, και ώρα 13:00, ξεκίνησαν οι αιτήσεις εργοδοτών για το νέο «Ειδικό πρόγραμμα προεργασίας για 3.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», στο πλαίσιο των νέων δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης μέσω της επιδότησης της εργασίας. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού. Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει σε 3.000 ωφελουμένους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής: Εργοδότες με Προσωπικό έως Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων 3 άτομα 1 4-9 άτομα 2 10-19 άτομα 3 20-30 άτομα 5 31-50 άτομα 8 άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20 Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου ,πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20.000.000 € και θα καλυφθεί από πόρους του ΟΑΕΔ. Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού www.oaed.gr

Επιμέλεια: Μαριάννα Ξανθοπούλου
mxanthopoulou@empros.gr

Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από Εργασία
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Έφτασε στην ΑΜΘ το τρίτο κύμα της πανδημίας

21 νέα κρούσματα στην Ξάνθη και 156 συνολικά στην ΑΜΘ  Ασφυκτική πίεση στο ΕΣΥ με 802 διασ…