Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Την πρόταση της Περιφέρειας στη Διακομματική θέτει ο Χ. Τοψίδης στο περιφερειακό συμβούλιο

Την πρόταση της Περιφέρειας στη Διακομματική θέτει ο Χ. Τοψίδης στο περιφερειακό συμβούλιο

0

Συνεδριάζει την Πέμπτη-Στην ημερήσια διάταξη έντεκα γνωμοδοτήσεις για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 Διαφορετικά ψηφίσματα με το ίδιο αίτημα για την ίδρυση Αιματολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας από Παπαθεοδώρου και Τοψίδη

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 18.00 συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνεδρίαση θέματα απορροφήσεων, διεκδικήσεων και ενίσχυσης επιχειρήσεων εισηγείται ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ενώ κατά τα άλλα το συλλογικό όργανο καλείται να γνωμοδοτήσει για έντεκα μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κ. Σιμιτσής εισηγείται τον ορισμό της «Εργοανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΑΕ», ως υπεύθυνης για την οργάνωση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης και προώθησης τουρισμού στο πλαίσιο της ΟΧΕ «Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού της ΠΑΜΘ». Ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου και ο Χ. Τοψίδης εισηγούνται διαφορετικά ψηφίσματα για το ίδιο θέμα σχετικά με την ίδρυση Αιματολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Επερωτήσεις

 1. Σχετικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο λιμάνι Κεραμωτής. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Ναθαναηλίδης.
 2. Σχετικά με τις πλημμύρες στην Θάσο. Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.Διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη. Αναγκαιότητα επεξεργασίας και υποβολής προτάσεων από την Περιφέρεια ΑΜΘ. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

2.Πορεία υλοποίησης των έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται στα μέτρα του ΠΕΠ ΑΜΘ. Επίπεδα απορροφητικότητας. Αναπροσαρμογές προγράμματος σε σχέση με την αναγκαιότητα εξυπηρέτησης των τρεχουσών αναγκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

3.Πορεία υλοποίησης των έργων και δράσεων που περιλαμβάνονται στην ΟΧΕ «Εγνατία Οδός». Επίπεδα απορροφητικότητας. Ομοίως και για την εξαγγελθείσα από τον Περιφερειάρχη ΟΧΕ για τους ορεινούς όγκους. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

4.Ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ που δέχθηκαν τις συνέπειες του κορωνοϊού με ενέργειες της διοίκησης της Περιφέρειας. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

5.Πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής – επαγγελματικής ζωής. Αναγκαιότητα ενίσχυσης του προγράμματος με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων από την Περιφέρεια ΑΜΘ. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.

 1. Έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων»
 2. Ορισμός της «Εργοανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΑΕ», ως υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης και προώθησης τουρισμού στο πλαίσιο της ΟΧΕ «Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας Οδού της ΠΑΜΘ».
 3. Έγκριση τροποποίησης του Προγράμματος Δράσης 2020.
 4. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής τανυσμένου φιλμ πολυπροπυλενίου (ΒΟΡΡ) και την προσθήκη νέας μονάδας παραγωγής μη τανυσμένου φιλμ πολυπροπυλενίου (CPP) της εταιρείας DIΑXON A.B.E.E. που βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
 5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης «Μονάδας παραγωγής και εμπορίας φαρμακευτικών, ιατρικών και καλλυντικών προϊόντων» της εταιρείας «PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.» που βρίσκεται εγκατεστημένη στο ΒΙΟ.ΠΑ Σαπών , στο Ν. Ροδόπης.
 6. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την ανανέωση της υπ αριθμό 2991/12-7-2006 απόφασης Ε.Π.Ο., όπως ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμό 4743/439/20-5-2010, του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ), ισχύος 0,78ΜW στην θέση «ΑΣΩΜΑ» του αγροκτήματος Προσοτσάνης, Δήμου Προσοτσάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της εταιρείας ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΕ.

12.Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 98.947,39 τ.μ  που βρίσκεται στην θέση «Δροσερό Ρέμα», Τ.Κ Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την ανανέωση-τροποποίηση της ΑΕΠΟ λατομείου μαρμάρου της εταιρείας «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» έκτασης 95.093 τ.μ. στη θέση «Δροσερό Ρέμα» της Τ.Κ. Γρανίτη του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.
 2. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας «NORDIA ENERGY Α.Ε.Β.Ε.» αναφορικά με την ανανέωση – τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 20.991 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Μυλόρεμα», Τ.Κ Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
 3. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ Α.Ε.” αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 154.372 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Κεραμιδαριό», T.Κ Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας
 4. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου : «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη-Νέα Καρβάλη».
 5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αναφορικά με την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 94.770 τ.μ. της «ΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.», στη θέση «Τύμπανο» Κεχροκάμπου του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
 6. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Μονάδας παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος και ειδών τσιμέντου» με φορέα την «ΥΙΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΘΕΡΙΑΚΗ ΟΕ» στην περιοχή «Παραλία Οφρυνίου» του Δ. Παγγαίου της Π. Ε. Καβάλας.
 7. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) αποκατάστασης λατομείου αργίλου πλινθοκεραμοποιίας, με την δημιουργία αποθεσιοθαλάμου ολικής πλήρωσης, με στερεά (αδρανή μη επικίνδυνα) σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 19,757 στρεμμάτων, στο «αγρόκτημα Γενισέας»,της Δ.Ε.Βιστονίδας, του Δήμου Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης
 8. Επικύρωση πρακτικών 3ης 4ης 5ης 6ης 7ης 8ης συνεδρίασης έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 9. Έκδοση ψηφίσματος πολιτών για την ίδρυση Αιματολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.
 10. Έκδοση ψηφίσματος για την ίδρυση Αιματολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
Περισσότερα Σχετικά Άρθρα
Περισσότερα άρθρα από ΕΜΠΡΟΣ
Περισσότερα άρθρα από ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

«Καθαρή» και με 60.000 ευρώ στο ταμείο η ΔΕΑΠΕΧΩ

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της   ΔΕΑΠΕΧΩ και παρ’ ολίγον …Αναπτυξιακή! Προσπάθειες των τοπι…